Rahvusvaheline projekt Scientix

Projekti taustast

Rahvusvahelise projekti eesmärgiks on edendada LTT haridust ja kujundada üle-Euroopalist võrgustikku, stimuleerides selleks koostööd õpetajate, kasvatusteadlaste, poliitikute ja teiste teadusharidusega tegelejate vahel (sh, erinevate LTT haridusega seotud projektide elluviijad). Projekti koordineerib EUN Partnership AISBL (European Schoolnet) ja selle rahastamine toimub Euroopa Liidu 7. raamprogrammi raames. Projekti teises perioodis (Scientix 2) oli liitunud 26 riiki ja eestipoolne kontaktorganisatsioon oli Eesti Teadusagentuur. Praegu on projekti kolmas periood ja Eestit esindab Haridus- ja Teadusministeerium (kontakt Imbi Henno).

Eesti Teadusagentuur osales aastatel 2014-2016. üle-Euroopalisse loodus-, täppis- ja tehnikateaduste (LTT) alast haridust edendavas projektis Scientix 2.

Rahvusvaheline õppematerjalide veebivaramu

Projekti keskmes asub veebiportaal scientix.eu ja projekti suurimaks sihtgrupiks on õpetajad.
Portaal on loodud eesmärgiga kokku koguda avalikult rahastatud loodus-, täppis- ja tehnikateaduste (LTT) õpetamist hõlbustavad materjalid üle kogu Euroopa. Seega on portaal keskseks kohaks, kust Euroopa parimad praktikad ka pärast üksikute projektide lõppemist üles leida. Otsingutulemusi saab portaalis filtreerida nii märksõna, projekti nime, valdkonna, keele, kui vanusegrupi alusel. Kusjuures materjalide vorm on erinev – portaalis leidub nii töölehti, videoid, erinevaid veebilahendusi ja programme, mänge, raamatuid, küsitlusankeete, esitlusi, juhendeid jpm.

Erinevates keeltes materjalidest saab ülevaate nende ingliskeelseid kokkuvõtteid lugedes. Portaalis endale kasutajakonto loonutel avaneb lisavõimalus tellida võõrkeelsetele materjalidele tasuta tõlget eesti või ükskõik millisesse teise Euroopa Liidu liikmesriigi keelde. Oluline on, et õppematerjali litsents tõlget lubaks ja vähemalt kaks inimest veel selleks soovi avaldaksid. Seega saab alati paluda oma kolleege, et nemadki tõlke tellimiseks oma „hääle“ annaksid. Tõlkimiseks kuluv aeg on erinev ja sõltub materjali mahukusest. Keskmiselt võib selleks minna üks-kaks nädalat.

NB! Teil on võimalik soovitada Eestis valminud õppematerjale portaali üleslaadimiseks. Oluline on, et õppematerjal oleks seotud LTT-ainete suunaga ja see oleks valminud avaliku rahastuse toega. Projekti üleslaadimise ja ingliskeelse lühitutvustuse vormistamise osas saame aidata. Huvi korral palume ühendust võtta.

Portaalil on pakkuda muudki. Selle vahendusel saab osaleda tasuta veebikursustel, olla uudiskirja vahendusel kursis sellega, mis Euroopa LTT-hariduse maastikul toimub, osaleda temaatilistes diskussioonides foorumite vahendusel jpm. Scientixi uudiskirjad leiab siit.

 

Scientixi raames toimunud üritused

Uurimistööde juhendamise veebinaride LISAINFO SIIT

11-12. septembril 2015 toimus Tallinna Reaalkoolis Eesti Scientixi konverents (lisainfo).

24-26. oktoobril 2014, toimus Brüsselis rahvusvaheline Scientixi konverents, kus oli ligi 600 osalejat u 40. riigist. Rõõm oli see, et 13 osalejat oli Eestist, nendest 3 tegi ettekande ja 1 õpetajal oli posterettekanne. Konverentsil osalenud Eesti õpetajate muljetega saab tutvuda siin (14.nov 2014 Õpetajate Leht) või Miks.ee uudiskirjast siin .

2014 ja 2015 aasta aprillis toimus Tallinnas kaks uurimusliku õppe seminari õpetajatele ja uurimistööde juhendajatele:

  • 2014 aastal Õpilaste Teadusliku Ühingu aastakonverentsi raames toimunud seminari kohta saab lähemalt lugeda siit ja
  • 2015 aastal õpilaste teadusfestivali raames toimunud juhendajate ürituse kohta saab täpsemalt teada siit).

2015 a maikuus toimus Elvas Scientixi seminar geograafiaolümpiaadil osalevatele juhendajatele, teemaks Moodle-i kursused.

Projekti raames on Eesti õpetajad osaleda saanud ka veebiülesel seminaril. 2015 aasta märtsikuus sai Scientixi veebinari raames lähemalt kuulda leiutamisest loovtööna. Veebinari videosalvestis on kättesaadav siin.

 

 

Lisainfo:
SA Eesti Teadusagentuur
Teaduse populariseerimise osakond
E-post:teadpop@etag.ee

 

 

Scientix logoScientix footer_with_EC_disclaimer