Noore uurija stipendiumid

TeaMe+_lipud_cube_color

Eesti Teadusagentuur ja Õpilaste Teaduslik Ühing (ÕTÜ) viivad läbi konkursi noore uurija stipendiumitele.
Noore uurija stipendiumile on oodatud kandideerima 8-11. klassis õppivad teadushuvilised noored.
Konkursiga väljavalitud õpilased saavad oma uurimistöö elluviimiseks lisaks korralduslikule toele teatud mahus ka rahalist tuge. Konkurssi korraldame kord aastas.

 

Konkursi tähtaeg on 15. oktoober 2015.

 

Stipendium sisaldab:

 1. Abi teadlasest juhendaja leidmisel, juhendajaga kokkuviimine.
 2. Avaseminaril osalemine (sisaldab lühikoolitust).
 3. Uurimistööks vajalike kulude katmine, mis sisaldab omakorda:
  a)      teadlasest juhenda töötasu,
  b)      vajadusel noore uurija sõidu- ja majutuskulusid,
  c)      vähesel määral ka uurimistööks vajalike materjalide ja juhendaja sõidukulusid.


Konkursil osalemise tingimused
:

 1. Konkursil on oodatud osalema 8.-11. klassis õppivad noored.
 2. Osaleda saab üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnaga.
 3. Osaleja peab ise välja pakkuma teda huvitava uurimistöö valdkonna (valdkonna valimisel ei ole piiranguid). Täpne teema lepitakse kokku juhendaja ja õpilase koostöös.
 4. Uurimistöö peab valmima aasta jooksul. Täpse ajagraafiku lepivad juhendaja ja õpilane kokku omavahel .
 5. Konkursil osalemiseks tuleb täita elektrooniline taotlusvorm hiljemalt 15. oktoobril 2015.

 

Edukaks kandideerimiseks soovitame kindlasti eelnevalt läbi mõelda, milliste teema(de) uurimine Sulle tõeliselt huvi pakub, miks sellis(t)e teema(de) uurimine üldse vajalik on ning kuidas stipendium sellise uurimuse elluviimisele kaasa aidata saab. Seejärel tuleb need põhjendused taotlusesse lühidalt ja konkreetselt kirja panna.

Pane tähele!
Konkursil osaledes tuleb arvestada, et igale väljapakutud teemale ei pruugi olla võimalik juhendajat leida ning, et koostöös oma tulevase juhendajaga teemadering võib täpsustuda või osutuda valik hoopis mõne uue huvipakkuvama teema kasuks. Samuti tasub meeles pidada, et õpilase juhendamine pole teadlase põhitöö ning teadusasutuse juures uurimistöö tegemiseks peab varuma aega ja olema ise sihikindel.

Valminud uurimustööga on võimalik hiljem osaleda õpilaste teadustööde riiklikul konkursil, mille tähtaeg on igal aastal 1. märtsil.

Noore uurija stipendiumit rahastab ERF-i programm TeaMe +.

 

Varasemad konkursid

Välja on valitud 2015. a alustavad noored uurijad (kokku 16 õpilast ja meeskonda). Käesoleva aasta jooksul valmivad uurimused taas väga erinevatel teemadel alates kütuselisanditest, asfaldisegudest ja vedelike sfääridest tuleviku kosmosereiside, järvede ökoloogilise seisundi ja kahepaiksete vanuse määramiseni.

2014 a osutusid noore uurija stipendiumi vääriliseks 15 õpilast ja meeskonda. Teemad, mida stipendiumisaajad uurisid, olid mitmekesised. Õpilased analüüsisid nii eesti luuletajate debüütkogusid, kognitiivse neuroteadusega seotud teemasid kui antioksüdante toidus, suhkruid erinevates metes, õhusaastet, GMO-sid ja palju muud. Tööde nimekirja leiab siit.

Sarnane konkurss toimus ka 2013 aastal. Siis otsisid stipendiumisaajad  samuti lahendusi mitmetele põnevatele küsimustele sh, kas koksimägede pinnases olevad ühendid mõjutavad  astelpaju  marjade keemilist koostist, millised on uudse ravimkandidaadi toimeid õppimisele ja mälule Alzheimeri tõve loommudelis, kas väikelinnas esineb lastel vähem allergiahaigusi kui suurlinnas, kuivõrd erinev on harakapesade materjal erinevates biotoopides, kas radoonisisaldus lasteasutustes vastab kehtivatele tervisekaitsenõuetele ja palju muud. 2013 aasta projekti raames valminud tööde nimekirja leiab siit.

Autorite kogemustest ja uurimistööde valmimisest saab lähemalt lugeda miks.ee-st.

2011/2012 õppeaastal vamisid õpilasuurimused ÕTÜ Koolituslaboris.

 

NB! Tegeleme õpilaste ja teadlasest juhendajate kokkuviimisega aastaringselt, sh ka väljaspool käesolevat konkurssi. Seega võib teadlasest juhendaja otsingutel meie poole pöörduda igal ajal.

NB! Kui vajad ideid uurimistöö teema valikul, võid häid mõtteid leida ÕTÜ uurimisteemade veebilehelt.

 

 

Lisainfo:
Sirli Taniloo
Konkursside koordinaator
SA Eesti Teadusagentuur

Tel 7317 347; 5260 562
E-kiri sirli.taniloo@etag.ee

xtube
XXX KOSTENLOSE PORNO
VIDEOS PORNO XXX
VIDEOS PORNO XXX
xtube
XXX KOSTENLOSE PORNO
logo