Noore uurija stipendium

Noore uurija stipendiumikonkursi eesmärgiks on pakkuda õpilastele võimalust viia oma uurimus läbi teaduslaboris, osaleda välitöödel või muul moel lüüa kaasa juhendaja või tema töögrupi teadustöös. Konkursil osalenute hulgast valitakse välja kõige motiveeritumad õpilased, kellele pakume edaspidi tuge uurimustöö tegemisel. Abistame juhendaja leidmisel teadusasutustest, tasustame juhendamiskulud. Vajadusel kompenseerime uurimistöö tegemiseks vajalikke õpilase ja juhendaja kulutusi, sh transpordi-, majutus- ning väikeses mahus ka tööks vajalike materjalide kulud.

Kandideerima on oodatud  8.-11. klassis õppivad teadushuvilised nooredNoor-uurija

Konkursi tähtaeg on 17. oktoober 2016!

Stipendium sisaldab:

 1. Abi teadlasest juhendaja leidmisel, juhendajaga kokkuviimine.
 2. Avaseminaril osalemine (sisaldab lühikoolitust).
 3. Uurimistööks vajalike kulude katmine, mis sisaldab omakorda:
  a)      teadlasest juhendaja töötasu;
  b)      vajadusel noore uurija sõidu- ja majutuskulusid;
  c)      vähesel määral ka uurimistööks vajalike materjalide ja juhendaja sõidukulusid.

Konkursil osalemise tingimused:

 1. Konkursil on oodatud osalema 8.-11. klassis õppivad noored.
 2. Osaleda saab üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnaga.
 3. Osaleja peab ise välja pakkuma teda huvitava uurimistöö valdkonna (valdkonna valimisel ei ole piiranguid). Täpne teema lepitakse kokku alles juhendaja ja õpilase koostöös.
 4. Uurimistöö peab valmima ühe aasta jooksul. Täpse ajagraafiku lepivad juhendaja ja õpilane kokku omavahel.
 5. Konkursil osalemiseks tuleb täita elektrooniline taotlusvorm ja saata see otse veebist meile.
 6. Täidetud taotlusvorme ootame kuni 17. oktoobrini 2016.

Edukaks kandideerimiseks soovitame kindlasti eelnevalt läbi mõelda, mis teema uurimine sulle tõeliselt huvi pakub, miks selle teema uurimine võiks olla vajalik ja kuidas saab stipendium sellise uurimistöö elluviimisele kaasa aidata. Seejärel tuleb need põhjendused taotlusesse lühidalt ja konkreetselt kirja panna.

NB! Konkursil osaledes tuleb arvestada, et igale väljapakutud teemale ei pruugi olla võimalik leida juhendajat. Lisaks võib koostöös oma tulevase juhendajaga teemadering täpsustuda või osutuda valituks hoopis mõni muu huvipakkuv teema. Samuti tasub meeles pidada, et õpilase juhendamine pole teadlase põhitöö ning teadusasutuse juures uurimistöö tegemiseks peab varuma aega ja olema ise sihikindel.

Ja arvesta kandideerimisel ka stipendiaadile antava ajaplaaniga:

 1. Kandideerimise tähtaeg – 17. oktoober 2016;
 2. Stipendiaatide väljavalimine – november 2016;
 3. Juhendajate leidmine stipendiaatidele – detsember 2016-jaanuar 2017;
 4. Uurimistöö tegemine – veebruar-detsember 2017.

Nagu ajaplaanist selgub, võib juhtuda, et juhendaja leidmisega läheb aega ja Sinu uurimistöö valmib alles 2017. aasta detsembriks, mis tähendab, et kui soovid stipendiumi abil oma kooli uurimistööd teha, siis stipendiumile oleks hea kandideerida nö üks õppeaasta ette, st praegu võiksid kandideerida stipendiumile juhul,  kui kooli uurimistöö peab valmima 2018.a kevadeks.

Valminud uurimustööga on võimalik hiljem osaleda õpilaste teadustööde riiklikul konkursil, mille tähtaeg on igal aastal 1. märtsil.

Õpilaste kogemustest ja uurimistööde valmimise protsessist saab lähemalt lugeda portaalist miks.ee.

Kui vajad ideid uurimistöö teemaks või juhendajaid teadusasutustest, võid saada häid mõtteid Õpilaste Teadusliku Ühingu uurimisteemade alt.

Vaata ka infot lehelAbiks õpilasele uurimistöö tegemiseks, oleme sinna kokku kogunud kasulikke viiteid ja nõuandeid õpilastele. Tegeleme õpilaste ja teadlasest juhendajate kokkuviimisega aastaringselt, ka väljaspool konkurssi, seega võib teadlasest juhendaja otsingutel meie poole pöörduda igal ajal.

Noore uurija stipendiumi konkurss on toimunud juba 2011. aastast. Nende aastate jooksul on õpilased analüüsinud palju põnevat alates näiteks eesti luuletajate debüütkogudest ja lõpetades õhu ammoniaagi- ja vere glükoosisisaldusega. Valminud uurimistööd on edukalt kaitstud oma koolis ja nendega on õpilased saanud auhindu riiklikelt konkurssidelt. Konkurss toimub üks kord aastas.

Noore uurija stipendiumit rahastab ERF-i programm TeaMe +.

Lisainfo:

Sirli TanilooTeaMe+_lipud_cube_color
Eesti Teadusagentuur
tel 7317 347; 5260 562
e-post: sirli.taniloo@etag.ee