Festivali külastamine

GRUPPIDE (EEL)REGISTREERIMINE

Festivali külastavad õpilasgrupid (alates 10 õpilasest) registreerime enne festivali, et külastajate vastuvõtmist paremini planeerida. Registreerumise avame märtsis 2018. Kirja tuleks panna grupid, kus on kümme ja enam osalejat.

VAATLUSLEHED
Festivali külastamise toetamiseks on koostatud vaatluslehed nii esimese kooliastme kui ka vanemate kooliastmete jaoks. Lehed aitavad festivali külastuse siduda eelneva ja edasise õppetööga. Vaatluslehti võib soovi korral kohandada ning need tuleks õpetajal enne festivali välja trükkida ning õpilastele kaasa anda.

KOHALETULEK ja FESTIVALI TOIMUMISKOHT

Eesti Rahva Muuseum, Tartu

Korraldajad festivali külastajate transporti kahjuks toetada ei saa. Koolidel soovitame pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.