miks.ee suvekool

Olete oodatud juba viiendasse miks.ee suvekooli 23.-24. augustil 2018 Nelijärve Puhkekeskuses.

Nagu eelmistelgi aastatel on tegu kahepäevase üritusega, kus saab suhelda ja vahetada praktilisi kogemusi teiste teaduse populariseerijatega, kuulata inspireerivaid tegijaid ja koos mõelda, kuidas viia nii teadus üldisemalt kui loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkond lähemale igas vanuses inimestele.

Seekordse suvekooli fookuses on Insener kui valdkondade ühendaja.

Milleks mulle inseneeria?

Miks me sellest räägime? Sest kuigi inseneeria on kõikjal meie ümber ja see on läbi põimunud kõigi eluvaldkondadega – ka kõigi LTT valdkondadega, millega te tegelete – ei osata sageli neid seoseid näha ega teata, kes see insener õigupoolest on. Enda valdkonnale läbi inseneeria vaatenurga vaatamine avab võimaluse värskendada oma tegevuste sisu ka sihtgrupi jaoks. 

Kuna elus on kõik valdkonnad seotud, siis oleks hea meie-teie sihtgruppidele läbi kõigi tegevuste näidata lisaks muudele seostele ka seoseid inseneeriaga. Sellest püüamegi sel korral Nelijärvel rääkida.

Programm ja päevakava.

Programmi ja ajakava saate alla laadida siit – Miksi-suvekool-23-24.aug-ajakava_koos kirjeldustega

Ettekanded ja praktiliste oskuste omandamine.

„Inseneripedagoogika – kellele ja milleks?“ Tiia Rüütmann (TTÜ Inseneripedagoogika keskus).

Inseneripedagoogika alustõed. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) õpetamine ja õppimine kaasajal. Mõtlemise toetamine süvaarusaamisega õppimisel. Inseneridisain ja loovus. Inseneripedagoogika väljakutsed 21. sajandil.

Töötoas. Õhupalliauto ehitamine tuginedes inseneridisainile. Meeskonnatöö. Võidab see, kelle auto sõidab kõige kaugemale

„Inseneri eriala populariseerimine kaevikust ja staabist“, Hendrik Voll (Tallinna Tehnikaülikool)

Hendrik Voll jagab kogemusi programmijuhina ja nägemust TTÜ õppeprorektorina.

“Disaini protsessi, mitte produkti”, Mihkel Kangur ja Liisa Puusepp (Tallinna Ülikool)

Iga ese, aga ka teenus on varjatud seljakotiga, pagasiga, mis lõpptarbijale jäävad sageli nähtamatuteks. Enamus meie tooteid saavad alguse meist kaugetes maades, kuid nendega kaasnev pagas ei kao mitte kuhugi. Meie ümber olevad esemed on väga paljude ökosüsteemi poolt pakutavate hüvede toel meieni jõudnud. Maailma üha väiksemaks ja ahtramaks muutumise tõttu peame aina paremini arvestama toodete elukaare ja selle käigus kasutatavate ökosüsteemi hüvedega. Seetõttu ei saa me disainida toodet vaid peame selgelt läbimõtlemata kogu protsessi mille käigus toode valmib.

“Vesi kui tähtsaim ressurss”, Erki Lember (Tallinna Tehnikakõrgkool)

Veeinseneri elu ei piirdu ainult torustiku ja filtrite planeerimisega, vaid see on midagi enamat. On vähe valdkondi, kus insener peab olema nii bioloog, keemik, füüsik, sest ilma neid valdkondi süvitsi tundmata, me ei saa lahendada isegi lihtsaid probleeme puhta vee tagamisel. Suhteliselt kuiv kevad on meile toonud probleemi, mida muidu kohtame vaid televisioonis või reisides ehk kaevudes veetase aina langeb ning Viimsi Veevärk on esimene ettevõte, kes on palunud klientidel tarbimist vähendada. Intrigeeriv küsimus, kas me tulevikus joome reovett, on muutumas üha reaalsemaks. Seetõttu on Saksamaa insenerid juba välja pakkunud loobuda mõistest reovesi ning asendades selle terminiga “kasutatud vesi, et valmistada ühiskonda juba võimalikeks muutusteks ette. Ja see ei ole utoopia, vaid reaalsus, sest USAs juba on piirkondi, kus suunatakse tarbijateni vesi, mis koosneb 70% põhjaveest ja 30% puhastatud reoveest.

 „Õppimine mängude abil“ (loeng ja praktiline osa), Ivar Männamaa (Tartu Ülikooli Viljandi Kolledž)

Töötoa teemaks on mängude abil õppimine, kavas on vaagida sellise õppemeetodi tugevaid ja nõrgemaid külgi. Osalema on eriti oodatud need, kellel on mängude kasutamise kohta küsimusi tekkinud. Aga muidugi on teretulnud ka need, kellel mängude kasutamisega senine kogemus puudub. Enim tähelepanu on kavas seekord pühendada mudeldusmängudele (ingl simulation games); nende sisulisemaks tutvustamiseks on peale lühikest teoreetilist sissevaadet kavas läbi viia kaks mänguesitlust. Mänguesitlustel osalemine on vabatahtlik: kes ei soovi aktiivselt kaasa lüüa, võib osaleda ka vaatlejana.

 

Aruteluringid

“Insenerioskused ja riiklikud õppekavad”, Ülle Kikas (Tartu Ülikool)

Fookuses 3-s kooliaste ja gümnaasium.
Kuidas riiklik õppekava toetab insenerioskuste omandamist? Milliste ainete kohta on positiivseid näiteid? Kus peaks tegema muutusi?
Millised põhioskused koolist peaksid olema tehnoloogia huviringi tuleval õpilasel?
Kuidas kooli õppekava ja õppetöö korraldus saavad toetada probleemilahendust ja praktiliste oskuste omandamist igapäevase õppetöö käigus? Millised on positiivsed näited?

„Uued, EAS toel avatavad külastuskeskused  ja teaduse populariseerimine. Koostöö võimalused.“ Aare Baumer (Energia Avastuskeskus)

Alates 2019 muutub olukord Eestis põhjalikult, avatakse kuni 8 uut keskust ja osa nendest on märkinud oma tegevuseks ka teaduskeskuse teenused.

„Kes on insener ja mis on insenerilooming?“ ja „Elekter meie elus“. Arvi Hamburg (euroinsener, volitatud elektriinsener, Inseneride Liit, Tallinna Tehnikaülikool)

  • Mis on elekter?
  • Kuidas inimene taltsutas elektri?
  • Elekter meie abimehena
  • Elektroonika ja robootika
  • Elektriohutus
  • Jne

 

Töötoad

Töötuba 1

„Teeme gravitatsiooniauto“, Tarvo Metspalu ja Simo Jarek Zaranek (SPARK Makerlab)

Gravitatsiooniauto uurib omamoodi viisi, kuidas sõidukeid raskusjõudu ära kasutades liikuma panna. Muutes loodud auto disaini, saab avastada, milline automudel liigub kaugemale ning mille kiirendus on teistest suurem. Avastamis- ja meisterdamisrõõmu nii suurele kui väikesele.
Töötoa aluseks on huvihariduse näidisõppekava „Inseneeria noortele I“, 4.-6. klassile.

Töötuba 2

„Meeskonnatöö ülesanne LEGO klotsidega“, Anneli Ramjalg (Tallinna Tehnikakõrgkool)

Töötuba 3

„Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs“, Maarja Käger (Balti Uuringute Instituut)

LTT valdkonna populariseerimisega küll tegeletakse, kuid kas piisavalt? Mida peaks poliitilisel tasandil teisiti või rohkem tegema? Mida võiksid üldhariduskoolid ja populariseerijad teisiti või rohkem teha? Millele peaks keskenduma lühi- ja pikas perspektiivis? Miks seda kõike juba praegu ei tehta? Neile ja paljudele muudele LTT valdkonna populariseerimisega seotud küsimustele loodame leida vastused ühise arutelu käigus.

Töötuba 4

„Kust tulevad lapsed?“, Rasmus Kits (Teadushuvihariduse Liit)

Kasutame lõbusaid haridustehnoloogilisi vahendeid ja otsime vastuseid erinevatele küsimustele. Töö toimub 2-3 liikmelistes gruppides.

Töötuba 5

„Minu huviring“, Katrin Saart (Eesti Teadusagentuur)

Töötoas on plaanis tutvustada teoreetilisemat tausta teadushuviringi läbiviimiseks ehk toetuspunktid planeerimisel ja materjalide leidmisel (toetun eelkõige näidisõppekavadele ja vabalt kättesaadavatele juhendmaterjalidele).

„NIP ehk noore inseneri programm”, Karin Käär (TTÜ Mektory Tehnoloogiakool)

Töötuba 6

„Metallitoodete tehnoloogiate tutvustus ja praktiline töötuba“, Eduard Ševtšenko (TTÜ), Lauri Soosaar (Merkuur OÜ)

Loeng sisaldab enam kasutatud tehnoloogiate tutvustus, osalejatele jagatakse tehnoloogia kaardid (inglise keeles). Sellele järgneb praktiline töötuba, kus osalejad teevad valmis toode metallist (mälupulga).

Engineering Design (Tehniline Disain)

Metal Cutting (Metalli Lõikamine)
Additive Manufacturing and Rapid Prototyping (Lisanditootmine ja Kiirprototüübimine)
Shaping or Moulding Process (Formeerimise ja  valuvormimise protsess)
Heat treatment (Termotöötlus)
3D Printing (3D Printimine)
Virtual Reality (Virtuaal Reaalsus)

Töötuba 7

„Ehitame ahelreaktsioonimasina“ Peep Tobreluts (Viljandi Huvikool)

 Töötuba 8

„Munakoorelabor“ Karin Hellat ja Siiri Velling

Saame teada, millest koosneb munakoor ja mis toimub munakoortega reaktsioonides. Kui munakoore koostis on teada, üritame leida veel materjale, mis samast ainest koosnevad!

 

Transport ja majutus

Suvekoolis osalemine on tasuta ning pakume bussitransporti Tartust ja Tallinnast Nelijärvele ja tagasi. Ööbimise eest tasuvad osalejad ise. Ööbida saab 2-kohalistest tubades ja see maksab 20 eurot inimese kohta. Tasumine ööbimise eest toimub kohapeal. Kui teil on soov jagada tuba kolleegiga, siis palun märkige see soov registreerimisvormi viimases lahtris.

Registreerumisvorm

Sorry. This form is no longer accepting new submissions.

Kahjuks on osalejate nimekiri juba täis. Kui aga soovid ennast registeerida ootejärjekorda, siis palun kirjuta sellest aadressil kairi.jarv@etag.ee. Saadame sulle info vabanenud kohast esimesel võimalusel.

Varem toimunud suvekoolide ettekanded

2017 oli suvekooli keskne teema teadushuviharidus

Huvi tekkimisest ja arenemisest – Signe Ambre

Kommunikatsioonist – Triin Männik

Etnobotaanika ettekanne (harrastusteaduse näide) – lätlased

TereKevad materjalid (harrastusteaduse näide) – Terje Tuisk

TÜ loodusmuuseum (harrastusteaduse näide) – Veljo Runnel

Andmekorje Eestis (harrastusteaduse näide) – Veljo Runnel

Mobiilpositsioneerimine (harrastusteaduse näide) – Laura Altin

GLOBE (harrastusteaduse näide) – Laura Altin

Link leedulase materjalidele harrastusteadusest: stallcatchers.com, lisaks zooniverse.org  ja  scistarter.com

Elva kooli miniteaduskoolist

Elva kooli miniteadusfestivalist

Elva kooli loodusringidest

Link Peep Tobrelutsu nutividinate materjalidele  http://www.slideshare.net/tobreluts/nutikad-vidinad

 

Lisainfo Kairi Järv, kairi.jarv@etag.ee; tel 7317385  ja mob 5656 8088

Suvekooli toimumist rahastatakse Euroopa regionaalarengufondi TeaMe+ tegevustest.