miks.ee suvekool

 

Eesti Teadusagentuur korraldab juba viiendat miks.ee suvekooli.
Tegemist on kahepäevase üritusega, kus räägitakse vabamas vormis, kuidas viia nii teadus üldisemalt kui loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkond tavainimesele lähemale.

Seekordne suvekool teemal Inseneeria kui valdkondade ühendaja toimub 23.-24. augustil 2018 Nelijärve Puhkekeskuses.

Olete te mõelnud selle peale, kui palju inseneeriat on meie ümber ja kui palju me ise kasutame seda oma igapäevaelus? Pannes kokku uut riiulit, ehitades linnupesakasti, mõeldes kodu uue küttesüsteemi peale või sellele, mis saab kraanist alla voolavast veest ning kuidas pääseb värske õhk kontorisse?

Kas olete mõelnud selle peale, et koolis õpime matemaatikat, füüsikat, bioloogiat, keemiat, geograafiat, aga ülikooli minnes on ees valikutena hoopis arhitektuur, elektroenergeetika, teedeehitus, geodeesia, keemiatehnoloogia, vesiehitus ja veekaitse jne?

Selle aasta suvekoolis vaatame lähemalt, kes on insener. Kuivõrd on inseneeria läbi põimunud kõigi eluvaldkondadega ja kui palju on selle elemente juba praegu teaduse populariseerijate tegevuses, ise seda ehk teadvustamata.

Nagu ikka kuulame inspireerivaid tegijaid, tutvustame praktilisi lahendusid ja vahetame kogemusi.

Suvekooli programm on kokkupanemisel ning täpsustub jooksvalt.

Suvekoolis osalemine on tasuta, ööbimine oma raha eest jne.

Registreerumisvorm

Varem toimunud suvekoolide ettekanded

2017 oli suvekooli keskne teema teadushuviharidus

Huvi tekkimisest ja arenemisest – Signe Ambre

Kommunikatsioonist – Triin Männik

Etnobotaanika ettekanne (harrastusteaduse näide) – lätlased

TereKevad materjalid (harrastusteaduse näide) – Terje Tuisk

TÜ loodusmuuseum (harrastusteaduse näide) – Veljo Runnel

Andmekorje Eestis (harrastusteaduse näide) – Veljo Runnel

Mobiilpositsioneerimine (harrastusteaduse näide) – Laura Altin

GLOBE (harrastusteaduse näide) – Laura Altin

Link leedulase materjalidele harrastusteadusest: stallcatchers.com, lisaks zooniverse.org  ja  scistarter.com

Elva kooli miniteaduskoolist

Elva kooli miniteadusfestivalist

Elva kooli loodusringidest

Link Peep Tobrelutsu nutividinate materjalidele  http://www.slideshare.net/tobreluts/nutikad-vidinad

 

Lisainfo Kairi Järv, kairi.jarv@etag.ee; tel 5656 8088

Suvekooli toimumist rahastatakse Euroopa regionaalarengufondi TeaMe+ tegevustest.