miks.ee

Miks.ee on loodud selleks, et suurendada noorte huvi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia vastu. Teadlase ja inseneri elukutse populariseerimisele on suunatud ka miks.ee Facebooki lehekülg, et kaasata noori erinevatesse teadusega seotud huvitegevustesse ning panna noori kaasa mõtlema teaduse ning karjäärivaliku teemadel.

miks.ee toob huvilisteni ka teaduse populariseerimisega seotud teemasid. Anname oma panuse, pakkuda infot teaduse populariseerimistegevuse paremaks korraldamiseks ning koostöö edendamiseks. Et saada viimased uudised otse oma postkasti tasub liituda miks.ee uudiskirjaga.

Alates 2014. aastast korraldame ka teaduse populariseerijate suvekooli. Lähemat infot leiabki miks.ee lehelt

Lisainfo:

Kaili Kaseorg-CremonaTeaMe+_lipud_horisontaalne_color
kaili.kaseorg@etag.ee
tel 5805 0869