miks.ee

Miks.ee on loodud selleks, et suurendada noorte huvi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia vastu. Teadlase ja inseneri elukutse populariseerimisele on suunatud ka miks.ee Facebooki lehekülg, et kaasata noori erinevatesse teadusega seotud huvitegevustesse ning panna noori kaasa mõtlema teaduse ning karjäärivaliku teemadel.

miks.ee toob huvilisteni ka teaduse populariseerimisega seotud teemasid. Anname oma panuse, pakkuda infot teaduse populariseerimistegevuse paremaks korraldamiseks ning koostöö edendamiseks. Et saada viimased uudised otse oma postkasti tasub liituda miks.ee uudiskirjaga (info miks.ee avalehel).

Alates 2014. aastast korraldame ka teaduse populariseerijate suvekooli.

Selleaastane suvekool toimus 21.-22. augustil Nelijärvel. Loe täpsemalt SIIT!

Vaata eelmiste suvekoolide kokkuvõtteid siit:

Lisainfo:

Kaili Kaseorg-CremonaTeaMe+_lipud_horisontaalne_color
kaili.kaseorg@etag.ee
tel 5805 0869