Hindamine

Konkursitöö hindamise kriteeriumid

Teadustöö tugevus

  1. olulisus teadusele või selle rakendustele
  2. töö tase antud teadusvaldkonnas
  3. autori publikatsioonide tase (kui need on tööle lisatud)
  4. autori sisuline asjatundlikkus
  5. (kaasaaegsete) meetodite valdamine
  6. tehtud töö maht/ autori isiklik panus töösse
  7. töö põhjalikkus, suhtumise tõsidus (läbimõeldus, viimistletus jne)
  8. autori iseseisvus

Töö tugevad küljed ja nõrgad küljed
Vead
Töö praktilised väärtused

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi hindamiskomisjon:

 1. Riina Aav – komisjoni esinaine, Tallinna Tehnikaülikool, matemaatika-loodusteaduskonna keemiainstituudi dotsent;
 2. Jaan Aarik – Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik; Tartu Ülikool, Füüsika Instituudi kiletehnoloogia labori juhataja;
 3. Krista Kodres – Eesti Kunstiakadeemia, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi professor;
 4. Tiiu KullEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, botaanika osakonna professor;
5. Tõnu Laas –
Tallinna Ülikool, matemaatika ja loodusteaduste instituudi rakendusfüüsika professor;
 6. Uku Lember – Tallinna Ülikool, humanitaarteaduste instituudi üldajaloo lektor;
 7. Peeter Normak – Tallinna Ülikool, informaatika instituudi direktor, professor;
 8. Kalle Olli – Tartu Ülikool, loodus- ja täppisteaduste valdkonna teadus-, arendus- ja kommunikatsiooni prodekaan; ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika osakonna botaanika vanemteadur;
 9. Hannes Palang – Tallinna Ülikool, humanitaarteaduste instituudi inimgeograafia professor;
10. Erle Rikmann – Tallinna Ülikool, ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia teadur; Sotsiaalministeeriumi teadusnõunik;
11. Kristiina Rull – Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkonna kliinilise meditsiini instituudi sünnitusabi ja günekoloogia dotsent; bio- ja siirdemeditsiini instituudi inimese geneetika uurimisgrupi  vanemteadur
12. Külli Sarapuu – Tallinna Tehnikaülikool, R. Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi dotsent;
13. Kalev Sepp – Eesti Maaülikool, maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna professor;
14. Pire Teras – Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele osakonna eesti murrete dotsent;
15. Toomas Vaimann – Tallinna Tehnikaülikool, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur;
16. Eero Vainikko – Tartu Ülikool, loodus- ja täppisteaduste valdkonna arvutiteaduse instituudi hajussüsteemide õppetooli juhataja, hajussüsteemide professor;
17. Katrin Mandra – Haridus- ja teadusministeerium, teadusosakonna peaekspert;
18. Terje Tuisk – Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, teaduse populariseerimise osakonna juhataja.

Hindamiskomisjoni moodustamise käskkiri

Lisaks hindamiskomisjonile annavad töödele eelnevalt oma sõltumatu hinnangu ka vastava valdkonna retsensendid.