Hindajad

Üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile laekuvaid töid hindab iga-aastaselt ca 16-liikmeline hindamiskomisjon, mis koosneb eri valdkondade tunnustatud teadlastest ning Eesti Teaduste Akadeemia, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur esindajatest.

Hindamiskomisjoni liikmed:

 1. Riina Aav – komisjoni esinaine, Tallinna Tehnikaülikool, matemaatika-loodusteaduskonna keemiainstituudi dotsent;
 2. Jaan Aarik – Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik; Tartu Ülikool, Füüsika Instituudi kiletehnoloogia labori juhataja;
 3. Krista Kodres – Eesti Kunstiakadeemia, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi professor;
 4. Tiiu KullEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, botaanika osakonna professor;
5. Tõnu Laas –
Tallinna Ülikool, matemaatika ja loodusteaduste instituudi rakendusfüüsika professor;
 6. Uku Lember – Tallinna Ülikool, humanitaarteaduste instituudi üldajaloo lektor;
 7. Peeter Normak – Tallinna Ülikool, informaatika instituudi direktor, professor;
 8. Kalle Olli – Tartu Ülikool, loodus- ja täppisteaduste valdkonna teadus-, arendus- ja kommunikatsiooni prodekaan; ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika osakonna botaanika vanemteadur;
 9. Hannes Palang – Tallinna Ülikool, humanitaarteaduste instituudi inimgeograafia professor;
10. Erle Rikmann – Tallinna Ülikool, ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia teadur; Sotsiaalministeeriumi teadusnõunik;
11. Kristiina Rull – Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkonna kliinilise meditsiini instituudi sünnitusabi ja günekoloogia dotsent; bio- ja siirdemeditsiini instituudi inimese geneetika uurimisgrupi  vanemteadur
12. Külli Sarapuu – Tallinna Tehnikaülikool, R. Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi dotsent;
13. Kalev Sepp – Eesti Maaülikool, maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna professor;
14. Pire Teras – Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele osakonna eesti murrete dotsent;
15. Toomas Vaimann – Tallinna Tehnikaülikool, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur;
16. Eero Vainikko – Tartu Ülikool, loodus- ja täppisteaduste valdkonna arvutiteaduse instituudi hajussüsteemide õppetooli juhataja, hajussüsteemide professor;
17. Katrin Mandra – Haridus- ja teadusministeerium, teadusosakonna peaekspert;
18. Terje Tuisk – Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, teaduse populariseerimise osakonna juhataja.

Lisaks hindamiskomisjonile annavad töödele eelnevalt oma sõltumatu hinnangu ka vastava valdkonna retsensendid.