Hindamine

Konkursitööde hindamine

Konkursile esitatud tööde hindamine toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

1) töö teema aktuaalsus, põhjendatus (5 punkti),
2) töö eesmärgid, probleemipüstitus, hüpoteesid (10 punkti),
3) metoodika vastavus püstitatud probleemi lahendamiseks (10 punkti),
4) analüüs, järeldused (10 punkti),
5) töö allikatega (5 punkti),
6) töö eripära ja silmapaistvus (5 punkti) ja
7) vormistus (5 punkti).

Kokku võib töö eest saada maksimaalselt 50 punkti. Lisaks annab komisjon igale tööle sõnalise hinnangu, mis edastatakse esmajoones neile õpilastele, kes on kutsutud posterettekande vooru. Teistele saadetakse tagasiside mai- ja juunikuu jooksul.

Töödele antud punktisumma alusel kutsutakse kuni saja töö autorid oma uurimistööd esitlema posterettekannete vooru, kus žüriiliikmed ja erialaeksperdid hindavad tööd ja selle esitlust. Preemiasaajad selguvad Õpilaste teadusfestivalil 17. aprillil 2019

 

Konkursi töid hindab erinevate elualade esindajatest koosnev 15-liikmeline komisjon. Lisaks komisjoniliikmetele hindab iga tööd ka üks erialaekspert.

Komisjon

Toomas Vaimann – Komisjoni esimees, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna vanemteadur
Heno Ivanov – IT-spetsialist
Margus Harak – SA Eesti Teadusagentuuri vanemkonsultant
Imbi Henno – Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert
Maie Kiisel – Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teadur
Ülle Kikas – MTÜ Teaduskera konsultant
Andres Kõnno – Tartu Ülikooli kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituudi doktorant; OÜ ETA Monitooring analüütik
Martin Kärner – Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi lektor
Heidy Meriste – Tartu Ülikooli filosoofia magistrant; TÜ eetikakeskuse referent
Pille Runnel – Eesti Rahva Muuseumi teadusdirektor
Liina Saar – Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi doktorant
Katre Talviste – Tartu Ülikooli vanemteadur
Rait Toompere – Sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees
Olga Mazina – Tartu Ülikooli bioorgaanilise keemia teadur;  Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse AS teadur
Marek Oja – Tartu Ülikooli tahkisefüüsika nooremteadur;  OÜ Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskuse teadur

 

komisjoni kinnitamise käskkiri on leitav siit
käskkirja 2017. a lisa on leitav siit