Õpilaste uurimistööde juhendamine

Õpilaste uurimistööde juhendamisel pakub Eesti Teadusagentuur abi koolidele ja õpetajatele sel moel, et korraldab koolide uurimistööde koordinaatorite koostöövõrgustiku tööd.

Koostöövõrgustik  on alles loomisel, hetkel kogume Eesti koolidelt andmeid selle kohta, kes on nende kooli õpetajate ja teiste töötajate hulgast, kes igapäevaselt tegelevad põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste uurimistööde juhendamisega, määratud koolis juhendatavate uurimistööde koordinaatoriks.

Ideaalis peaks igas koolis olema uurimistööde koordinaator, kes vastutab uurimistööde protsessi igakülgse korraldamise eest koolis, töötab välja kooli juhendmaterjalid, koondab uurimistööde teemasid ja tehtud uurimistöid, nõustab, toetab ja koolitab (või korraldab koolitusi) oma kooli õpetajaid uurimistööde juhendamisel ja aitab neil teha koostööd omavahel ja õpilastega. Teadusagentuuri rolliks omakorda on toetada ja abistada koolide koordinaatoreid.

Loomisel oleva koostöövõrgustiku abil saavad koolide uurimistööde koordinaatorid vahendada omavahel häid kogemusi ja praktikaid, jagada näidiseks õpilaste uurimistöid ja aidata kooli juhendmaterjalide väljatöötamisel. Teadusagentuur hoiab koostöövõrgustikku töös ja tagab selle eduka toimimise.

Juhendaja

Kasulikku lisalugemist uurimistööde juhendamise teemal:

  • üle-euroopaline „Uuringulaegas” (Ark of Inquiry) arendab õpilaste uurimisoskusi üle Euroopa, andes nii õpetajale kui ka õpilasele tuge metoodilise materjali, uurimistegevuste näidiste ja hindamistööriistade näol.
  • Tallinn alustab 2016.a sügisest õpilaste uurimistööde kaasjuhendamise projektiga, loe täpsemalt SIIT!
  • Õpetajate Lehe artikkel uurimistööde juhendamise süsteemist Eestis, loe täpsemalt SIIT!

Koolide koordinaatorite koostöövõrgustiku tööd rahastatakse ERF TeaMe+ programmist.

TeaMe+_lipud_cube_color

Lisainfo:
Sirli Taniloo
konkursside koordinaator
Tel 7317 347; 52 60 562
E-post sirli.taniloo@etag.ee
www.etag.ee/teadpop