Abiks juhendajale: materjalid, koolitused

Tähelepanu õpetajaja/juhendaja!

Alustame algusest – 24. novembril 2017 toimub Tartus koolitus loovustehnikate kasutamisest leiutamisprotsessis.
Vaata programmi, registreeru ja osale!

Koolitust rahastatakse ELi struktuuritoetuste raames Teame+ vahenditest.

Pealkiri/teema: Loovustehnikad leiutamisprotsessis
Aeg: 24. november 2017 kel 9;45-17:00
Koht: Tartu hotelli konverentsikeskus, Meloodia saal
Koolitus on osalejale tasuta, kohustuslik eelregistreerumine alloleva lingi kaudu kuni 20. novembrini. Väljastpoolt Tartut tulijaile saame kompenseerida transpordikulud.

Koolituse sihtrühm: üldharidus- ja kutsekoolide erinevate ainete õpetajad, kes annavad tunde alates 1. kuni 12. klassini ning kes juhendavad loovtöid (nt leiutisi), et esitada need väljundina õpilasleiutajate riiklikule konkursile.

Koolituse eesmärk: anda ülevaade erinevatest loovustehnikatest ning harjutada probleemi määratlemise, ideede genereerimise, probleemide lahendamise, ideede hindamise ja tootearendamise tehnikad. Koolitusel käigus proovitakse läbi ideest teostuseni/leiutiseni protsess kasutades loovustehnikaid.

Koolituse läbinu (õpiväljundid):

  • mõistab loovuse ja innovatsiooni olemust, leiutamisprotsessi ning mõttemustrite murdmise tähtsust;
  • omab ülevaadet loovustehnikatest ja on mitmeid nendest läbi proovinud;
  • on ise läbinud protsessi ideest teostuseni/leiutiseni.

 Koolituse temaatiline ajakava

9:45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv

10.00-12.00 Loovus, innovatsioon ja leiutis. Loovust kujundavad ja takistavad tegurid.  Leiutamisprotsess. Ülevaade loovustehnikatest.

12.00-13.00 Lõuna

13.00-15.00 Ideest teostuseni I: probleemide kaardistamine, probleemi määratlemine, ideede genereerimine probleemi lahendamiseks.

15.00-15.15 Paus

15.15-17.00 Ideest teostuseni II: idee valik ja hindamine, tootearendus.

Koolitusel kasutatavad meetodid: Koolituse käigus kasutatakse hulgaliselt aktiivõpet ja loovustehnikaid; materjali illustreeritakse rohkete näidetega, mis aitavad materjali paremini omandada; koolituse käigus läbitakse ideest-teostuseni protsess; õppemetoodika fookuseks on praktiline töö, arutelu ja koostööks ergutamine.

Koolitaja: Elina Kallas on Tartu Ülikooli ettevõtluse lektor. Viimane aasta tegi ta külalisteadlasena uurimustööd ettevõtluse alal Harvardi Ülikoolis, Cambridge/USA. Tal on doktorikraad majanduses ning tal on rikkalik praktiline kogemus nii mitmes rahvusvahelises ettevõttes kui ka ettevõtjana. Elina on läbi viinud hulgaliselt koolitusi loovustehnikate rakendamisest erinevatele sihtrühmadele.

Registreerumine 24.11.17 koolitusele

Leiutamine on lihtne!

Oluline on märgata meid ümbritsevat ja püüda seda paremaks muuta!
Ideede loomisel ja probleemide lahendamisel saab kasutada lisaks oma mõtetele ka kõiki neid erinevaid detaile ja teadmisi, mida koolis õpitakse ja/või mis meid iga päev ümbritsevad (nt kala naha omadused loodusõpetusest on olnud lahenduseks suurepärase ujumistrikoo loomisel, materjalide erinevad imepärased omadused füüsikast ja keemiast aitavad luua erinevaid puhastusvahendeid, erinevate keelte ühised jooned keeleõpetusest on aluseks erinevate keelesüntesaatorite loomisel jne, jne).

Näiteks kui kettaheitja teeb üks trenni, siis tema jaoks võib välja mõelda niisuguse ketta, mis GPS-i abil mõõdab ketta lennukaare kõrguse, lennukauguse ja -kiiruse ning palju muud, mida paremate heidete nimel treenimiseks vaja teada on.  VÕI kui käänulisel teel pole ristmikule lähenevat sõidukit hästi näha, aitab turvalisust saavutada selline foor, mis annab teada,  kui kaugel ohtlikust kohast teine sõiduk asub …  ja nii edasi ja nii edasi …
NB! Näidetena kirjeldatud ideed on juba meie konkursile saadetud. Aga kindlasti on ümberringi veel palju sellist, mida parandada ja uuendada või muuta saab.

Kuna loovtöö on kohustuslik kõigile põhikooli õpilastele ja uurimis- või praktiline töö gümnaasiumiõpilastele, siis leiutamine on suurepärane võimalus selle õppekavas kirjeldatud kohustusliku komponendi täitmiseks ja annab tegijale võimaluse oma töö eest konkursil tunnustatud saada.

Materjalid

  • Tootedisainer Merike Rehepapi eestikeelse veebiloengu  „Disain kui praktiline loovus, mis see on ja kuidas seda rakendada kooliprogrammis“ salvestist saate vaadata Scientixi portaalis SIIT. Otselink samale loengule Youtube’is.
  • Käsiraamat “Leiutame koos, mis aitab leiutamist juhendada, on valminud õpetajate koolitustel peetud ettekannete põhjal.
    Raamatu saate alla laadida ja soovi korral selles leiduvaid materjale paljundada ja/või muul moel õppetegevuseks vabalt kasutada.
  • Käsiraamat “Hakkame leiutama – materjale huviringidele”. Soome keelest eesti keelde kirjastanud MTÜ Tehnoloogiakasvatuse Liit.
  • Konkursile saadetud vahvamatest töödest on valmis saanud posternäitus, mida saate näha  SIIN ja tellida selle kooli, klubisse, noortekeskusesse vm, kui kirjutate margit.lehis@etag

Õpetajate koolitused

Koolitusi rahastatakse EL sturuktuuritoetuste Teame ja Teame+ vahenditest.

**************

Hea õpetaja!

6. mail 2016. a toimub Energia avastuskeskuses  koolitus leiutamise juhendamiseks õpetajatele “Tootedisain, uurimuslikud meetodid ning nende kasutamine loov- ja praktiliste tööde juhendamisel Energia avastuskeskuse ekspositsiooni ja õppeprogrammide toel”. Koolituse kava, 6.05.16
Koolitus on tasuta, eelregistreerumine kohustuslik hiljemalt 3. maiks.

Lektoriteks
– Energia avastuskeskuse töötajad
– Merike Rehepapp, õpilasleiutajate konkursi hindamiskomisjoni liige, EKA tootedisaini õppejõud
– Martin Esinurm, õpilasleiutajate konkursi hindamiskomisjoni liige, insener, leitajate talvekooli juhendaja
– Terje Tuisk, õpilasleiutajate konkursi hindamiskomisjoni liige, teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja.

20. aprillil 2015. a kell 9.30-17 toimub Tallinnas 1-päevane tasuta koolitus “Leiutamine kui üks võimalus põhikooli loovtööks või gümnaasiumi praktiliseks tööks” kõigile üldhridus- ja kutsekoolide õpetajatele, kus tutvustatakse leiutamise kui loovtöö erinevaid tahke –  teemat avatakse disaineri ja inseneri pilgu läbi, tutvustatakse põgusalt tuntumaid leiutisi ja leiutajaid ning tootearendaja kolme peamist küsimust. Tutvustatakse ka patendindusega seonduvat ning räägitakse õpilasleiutajate riiklikust konkursist.

Loovtöö ning uurimuslik ja praktiline töö on põhikooli ning gümnaasiumi õppekavas kohustuslikud, vastavalt siis põhikooli viimases ja gümnaasiumiastmes, aga koolitusele on väga oodatud ka klassiõpetajad, sest meie praeguses koolisüsteemis on mitmeid tegevusi sisaldavat leiutamist just klassiõpetajal, kes samas klassis mitmeid ainetunde annab, kõige lihtsam korraldada. Algklassides loovate ülesannetega harjunud lastel on järgmistes kooliastmetes lihtsam loovtööde ja uurimuslik-praktiliste töödega tegelda.

Koolitusele registreerumise viimane päev on 15. aprill. Koolitusele mahub 25 osalejat. 

Lektorid:
Merike Rehepapp – Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini õppejõud, raamatu „Disainispikker“ autor
Martin Esinurm – insener, õpilasleiutajate konkursi hindamiskomisjoni liige
Margit Lehis – õpilasleiutajate riikliku konkursi ja leiutajate talvekooli korraldaja, Eesti teadusagentuur

Lisainfo Margit Lehiselt, margit.lehis@etag.ee või tel 730 0335, 520 3270.

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond TEAME programmist.

**************

Õpilasleiutamise juhendamise koolitused aastal 2014 – leiutamine kui loovtöö

Koolitused toimusid Tartus 16.09 ja Tallinnas 24.09 ning Põlvas 20. oktoobril.

Sihtgrupp: üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad ning ringijuhid olenemata nende õpetatavast ainest.

Koolituste peateemaks oli õpilasleiutamise kui loovtöö juhendamine, eesmärgiks on tõsta õpilaste leiutamise (loovtööde) juhendajate taset ja anda nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi leiutamisest ja kõigest, mis sellega seotud – disain ja loovus, inseneeria, autoriõigused.

Ülevaade antakse leiutamisest kui tervikprotsessist selle erinevate etappide tutvustamise abil:  ideede genereerimine, sihtgrupi määratlemine, tootearendus, leiutamisest inseneri ja disaineri pilgu läbi, idee teostamine inseneri ning disaineri koostöös.

Vastused saab küsimustele, mis on prototüüpimine, patenteerimine. Kust ja kuidas kontrollida, kas keegi on varem juba midagi niisugust leiutanud. Tutvustatakse ka õpilasleiutajate 2014. aasta riiklikku konkurssi ning antakse soovitusi osalemiseks.

Teoreetilistele loengutele lisaks kasutatakse aktiviseerimisvõtteid, mida edaspidi kasutada õpilaste juhendamisel, nt erinevad praktilised- ja vaatlusülesanded, erinevate objektide analüüs disaineri, inseneri ja ettevõtja pilgu läbi. Toote tugevuste, nõrkuste ja arendusvõimaluste otsimine jne.

Lektoriteks

– Merike Rehapapp, Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, raamatu „Disainispikker“ autor
Ott Pabut, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant, õpilasleiutajate konkursi hindamiskomisjoni liige
VÕI
Mikk Kalamees, Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse viimase aasta tudeng, insener, tehnoloogiakooli kursuste läbiviija
Mikk Kalmehe ettekande fail
Margit Lehis, õpilasleiutajate konkursi korraldaja Eesti Teadusagentuuris.

Koolitus oli õpetajatele tasuta. Koolitusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi TEAME programmist.

****************

Õpilasleiutamise juhendamise koolitused aastal 2013

13. september

Koht: Pärnu Hansagümnaasium, Kooli 7

23. september

Koht: Paide Kultuurikeskus

Koolituse toimumise kellaaeg on mõlemas kohas sama: kell 9.30-17.00

Sihtgrupp: üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad olenemata nende õpetatavast ainest.

Koolituste peateemaks oli õpilasleiutamise kui loovtöö juhendamine, eesmärgiks on tõsta õpilaste leiutamise (loovtööde) juhendajate taset ja anda nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi leiutamisest ja kõigest, mis sellega seotud – disain ja loovus, inseneeria, autoriõigused.

Ülevaade antakse leiutamisest kui tervikprotsessist selle erinevate etappide tutvustamise abil:  ideede genereerimine, sihtgrupi määratlemine, tootearendus, leiutamisest inseneri ja disaineri pilgu läbi, idee teostamine inseneri ning disaineri koostöös.

Vastused saab küsimustele, mis on prototüüpimine, intellektuaalne omand, patenteerimine. Kust ja kuidas kontrollida, kas keegi on varem juba midagi niisugust leiutanud. Tutvustatakse ka õpilasleiutajate 2013. aasta riiklikku konkurssi ning antakse soovitusi osalemiseks.

Teoreetilistele loengutele lisaks kasutatakse aktiviseerimisvõtteid, mida edaspidi kasutada õpilaste juhendamisel, nt erinevad praktilised- ja vaatlusülesanded, erinevate objektide analüüs disaineri, inseneri ja ettevõtja pilgu läbi. Toote tugevuste, nõrkuste ja arendusvõimaluste otsimine jne.

Lektoriteks

Merike Rehapapp, Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, raamatu „Disainispikker“ autor
Martin Esinurm, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant, õpilasleiutajate konkursi hindamiskomisjoni liige
Anneli Simmul, Eesti Patendiameti keemia valdkonna ekspert
Margit Lehis, õpilasleiutajate konkursi korraldaja Eesti Teadusagentuuris.

Koolitus oli õpetajatele tasuta.


Registreerumine

Elektrooniline eelregistreerumine on lõppenud. 23. septembril toimuvale Paide koolitusele on veel vabu kohti, registreerumiseks palume helistada telefonil 5347 2959 (Reet Rannik).

Väljastpoolt Pärnut ja Paidet tulijaile kompenseeritakse sõidukulud. Osalejad saavad koolituse läbimise kohta tõendi.

NB! Sõidukulude hüvitamiseks on vaja täita avaldus ja auto kasutamise sõidupäevik või ühistranspordi kasutamise sõidupäevik. Avalduse ja päevikuga koos tuleb saata originaalpiletid või kütusetšekk aadressile Eesti teadusagentuur, Soola 8, Tartu 51013.

 

2013. aasta koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Lisainfo koolituste kohta Margit Lehiselt, margit.lehis@etag.ee või tel 730 0335, 520 3270.
23. septembril Paides toimuva koolituse kohta saab infot Reet Rannikult telefonil 5347 2959.

 

NB!  15. oktoobriks ootame töid õpilasleiutajate riiklikule konkursile. Konkursi kohta leiate infot http://www.etag.ee/teadpop/opilasleiutajate-konkurss/

***********

Leiutajate juhendamise koolitused aastal 2012

Üldhariduskoolide õpetajatele toimus 2012. aasta oktoobri algul kaks koolitust – 4. oktoobril Tartus ja 9. oktoobril Rakveres.

Koolituste peateemaks oli õpilasleiutamise kui loovtöö juhendamine. Koolituse eesmärgiks oli tõsta õpilaste leiutamise (loovtööde) juhendajate taset ja anda nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi leiutamisest ja kõigest, mis sellega seotud – disain ja loovus, inseneeria, autoriõigused.

Ülevaade anti leiutamisest kui tervikprotsessist selle erinevate etappide tutvustamise abil:  ideede genereerimine, sihtgrupi määratlemine, tootearendus, leiutamisest inseneri ja disaineri pilgu läbi, idee teostamine inseneri ning disaineri koostöös. Mis on prototüüpimine, intellektuaalne omand, patenteerimine. Kust ja kuidas kontrollida, kas keegi on varem juba midagi niisugust leiutanud. Tutvustati ka õpilasleiutajate riiklikku konkurssi ning anti soovitusi osalemiseks.

Teoreetilistele loengutele lisaks kasutati mõnesid aktiviseerimisvõtteid, mida edaspidi kasutada õpilaste juhendamisel, nt erinevad praktilised- ja vaatlusülesanded, erinevate objektide analüüs disaineri, inseneri ja ettevõtja pilgu läbi. Toote tugevuste, nõrkuste ja arendusvõimaluste otsimine jne.

 

Koolitustel peetud ettekannete failid

Leiutamine ja disain (pdf) . Autor Marike Rehepapp, Eesti Kunstiakadeemia
Leiutamine ja inseneeria (pdf). Autor Martin Esinurm, Tallinna Tehnikaülikool
Leiutamine ja intellektuaalomand (pdf). Anneli Simmul, Eesti Patendiamet
Õpilasleiutajate riiklikust konkursist (pdf). Margit Lehis, Eesti Teadusagentuur

Lektorid

Merike Rehapapp, Eesti Kunstiakadeemia, raamatu „Disainispikker“ autor
Martin Esinurm, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant, õpilasleiutajate konkursi hindamiskomisjoni liige
Anneli Simmul, Eesti Patendiamet
Margit Lehis, Eesti Teadusagentuur

Üritus on kavandatud oktoobri algusesse seetõttu, 31. oktoobriks ootame töid õpilasleiutajate riiklikule konkursile. Konkursi kohta leiate infot http://www.etag.ee/teadpop/opilasleiutajate-konkurss/

Koolitus oli õpetajatele tasuta. Väljastpoolt Tartut ja Rakveret tulijaile kompenseeritakse sõidukulud. Osalejad said koolituse läbimise kohta tõendi.

2012. aastal toimunud koolitusi rahastati ESFi TeRaSe programmist.

Lisainfo koolituste kohta Margit Lehiselt, margit.lehis@etag.ee või tel 730 0335.

 

Leiutajate juhendamise koolitused 2011

Õpilasleiutajate juhendajate teine koolitus – 30. september 2011

Õpilasleiutajate juhendajate koolituse sihtgrupiks on üldhariduskoolide õpetajad, kes soovivad saada teadmisi leiutamisest kui protsessist ning parendada oma sellealaste tööde juhendamise oskust.

Koolituse eesmärk oli tõsta leiutamise juhendajate taset ja anda nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi leiutamisest ja loovusest.

Koolituse sisu
Üldülevaade leiutamisest kui tervikprotsessist – erinevate etappide tutvustamine. Ideede genereerimine, sihtgrupi määratlemine. Tootearendus. Leiutamisest inseneri pilgu läbi. Idee teostamine inseneri ja disaineri koostöös. Prototüüpimine. Intellektuaalne omand. Patenteerimine. Kust ja kuidas kontrollida, kas keegi on varem juba midagi niisugust leiutanud. Tutvustatakse erinevaid ideede genereerimise meetodeid ja loovustehnikaid.
Teoreetilistele loengutele lisaks kasutatakse koolitusel erinevaid aktiviseerimisvõtteid, mis aitavad materjali omandamist hõlbustada ja mida saab edaspidi kasutada õpilaste juhendamisel, nt erinevad praktilised- ja vaatlusülesanded, erinevate objektide analüüs disaineri, inseneri ja ettevõtja pilgu läbi. Tugevuste, nõrkuste ja arendusvõimaluste otsimine jne.
Koolitus aitab õpetajal oma edaspidises töös õpilasi erinevates loovülesannetes paremini juhendada ja suunata, andes lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilisi juhiseid ja nõuandeid.

Lektorid
Diana Tamm, Eesti Disainikeskus
Martin Esinurm, Tallinna Tehnikaülikool, Õpilasleiutajate suvekooli lektor
Eero Elenurm, loovuskoolitaja, Interest Marketing OÜ tegevjuht

Taustainfo
Õpilasleiutajate riiklikku konkurssi  on Eestis korraldatud kolm aastat. Leiutisi on nende aastate jooksul  esitatud rohkem kui 1800. Juhendajaid on olnud neil töödel vaid 222. Mõneti on see ka loomulik, sest leiutamine on pikk protsess, leiutajate juhendamist õpetajatele ülikoolis ei õpetata ning leiutamist kui õppeainet ei ole ka õppekavas.

Kuna aga leiutamine on väga tihedalt seotud loovusega ning õpilastel erinevate võimete avaldumisega, siis on leiutamisega seotud loov- ja eelharjutused ning erinevad tehnikad õppekava üldeesmärkidega seotud küll.

*****************

20. mail 2011. a toimunud esimese õpilasleiutajate juhendajate koolituse materjalid

Noorte leiutajate juhendamist koolis ei õpetata. Sellepärast otsustasime esimese, nn katsekoolituse korraldada õpetajatele kevadel. Kutse saatsime neile õpetajatele, kes senistel õpilasleiutajate kokurssidel osalenud õpilasi juhendanud olid. Esimene koolitus sai positiivse tagasiside ja andis kindla teadmise, et sarnast üritust peame kordama. 20. mail toimunud koolituse ettekannete materjalid leiate allpool.

Esmakordselt toimuvale koolitusele olid oodatud üldhariduskoolide õpetajaid,  kel huvi õpilasi leiutamisel jt loovtööde tegemisel juhendada ning suunata. Koolitus toimus 20. mail 2011. a St. Olavi hotelli konverentsisaalis, Lai tn 5, Tallinn

Diana Tamme ettekanne. Ettekande leiate sellelt lingilt http://prezi.com/pvnae6rokai6/disain-ja-leiutamine/

 Disain ja leiutamine

Diana Tamme lisamaterjal – Disainiprotsessi_rakendamine_koolitunnis_artikkel (pdf)

Martin Esinurme ettekande fail (pdf)

Inseneeria
 Leiutamine
 Leiutaja stereotüüp, olulisemad leiutised
 Patent
 Liigid, hinnad, näited, kontrollimine
 Prototüübid
 Liigid, näited, ülesanded õpilastele
 Tootearendus
 Kolm küsimust, etapid, näited

Eero Elenurme ettekande fail (pdf)

 Loovus ja uuenduslikkus
 Ajurünnak
 Praktilised näpunäited
 S C A M P E R

Eero Elenurme lisamaterjalid

Loovuse tund (pdf)
Innopia_Loovuse_Kool (pdf)

Margit Lehise ettekande pdf

 Õpilasleiutajate riiklikust konkursist
 Missuguseid töid konkursile oodatakse