Abiks juhendajale: materjalid, koolitused

Tähelepanu! Koolitus õpetajatele 27. märtsil 2018
T
eema/pealkiri: Loovustehnikad leiutamisprotsessis

Aeg: 27. märts 2018 kel 9:45-17:00
Koht: Haapsalu, täpne asukoht selgub märtsi algul
Koolitus on osalejale tasuta, kohustuslik eelregistreerumine. Koolitust rahastatakse EL TEAME+ programmi vahenditest.
Väljastpoolt Haapsalut tulijaile saame kompenseerida transpordikulud.

Koolituse sihtrühm: üldharidus- ja kutsekoolide erinevate ainete õpetajad, kes annavad tunde alates 1. kuni 12. klassini ning kes juhendavad loovtöid (nt leiutisi), et esitada need väljundina õpilasleiutajate riiklikule konkursile.

Koolituse eesmärk: anda ülevaade erinevatest loovustehnikatest ning harjutada probleemi määratlemise, ideede genereerimise, probleemide lahendamise, ideede hindamise ja tootearendamise tehnikad. Koolitusel käigus proovitakse läbi ideest teostuseni/leiutiseni protsess kasutades loovustehnikaid.

Koolituse läbinu (õpiväljundid):

  • mõistab loovuse ja innovatsiooni olemust, leiutamisprotsessi ning mõttemustrite murdmise tähtsust;
  • omab ülevaadet loovustehnikatest ja on mitmeid nendest läbi proovinud;
  • on ise läbinud protsessi ideest teostuseni/leiutiseni.

 Koolituse temaatiline ajakava

9:45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00-12.00 Loovus, innovatsioon ja leiutis. Loovust kujundavad ja takistavad tegurid.  Leiutamisprotsess. Ülevaade loovustehnikatest.
12.00-13.00 Lõuna
13.00-15.00 Ideest teostuseni I: probleemide kaardistamine, probleemi määratlemine, ideede genereerimine probleemi lahendamiseks.
15.00-15.15 Paus
15.15-17.00 Ideest teostuseni II: idee valik ja hindamine, tootearendus.

Koolitusel kasutatavad meetodid: Koolituse käigus kasutatakse hulgaliselt aktiivõpet ja loovustehnikaid; materjali illustreeritakse rohkete näidetega, mis aitavad materjali paremini omandada; koolituse käigus läbitakse ideest-teostuseni protsess; õppemetoodika fookuseks on praktiline töö, arutelu ja koostööks ergutamine.

Koolitaja: Elina Kallas on Tartu Ülikooli ettevõtluse lektor. Viimane aasta tegi ta külalisteadlasena uurimustööd ettevõtluse alal Harvardi Ülikoolis, Cambridge/USA. Tal on doktorikraad majanduses ning tal on rikkalik praktiline kogemus nii mitmes rahvusvahelises ettevõttes kui ka ettevõtjana. Elina on läbi viinud hulgaliselt koolitusi loovustehnikate rakendamisest erinevatele sihtrühmadele.

Registreerumisvorm

Materjalid

  • Tootedisainer Merike Rehepapi eestikeelse veebiloengu  „Disain kui praktiline loovus, mis see on ja kuidas seda rakendada kooliprogrammis“ salvestist saate vaadata Scientixi portaalis SIIT. Otselink samale loengule Youtube’is.
  • Käsiraamat “Leiutame koos, mis aitab leiutamist juhendada, on valminud õpetajate koolitustel peetud ettekannete põhjal.
    Raamatu saate alla laadida ja soovi korral selles leiduvaid materjale paljundada ja/või muul moel õppetegevuseks vabalt kasutada.
  • Käsiraamat “Hakkame leiutama – materjale huviringidele”. Soome keelest eesti keelde kirjastanud MTÜ Tehnoloogiakasvatuse Liit.
  • Konkursile saadetud vahvamatest töödest on valmis saanud posternäitus, mida saate näha  SIIN ja tellida selle kooli, klubisse, noortekeskusesse vm, kui kirjutate margit.lehis@etag

 

***

Leiutamine on lihtne! Oluline on märgata meid ümbritsevat ja püüda seda paremaks muuta!
Ideede loomisel ja probleemide lahendamisel saab kasutada lisaks oma mõtetele ka kõiki neid erinevaid detaile ja teadmisi, mida koolis õpitakse ja/või mis meid iga päev ümbritsevad (nt kala naha omadused loodusõpetusest on olnud lahenduseks suurepärase ujumistrikoo loomisel, materjalide erinevad imepärased omadused füüsikast ja keemiast aitavad luua erinevaid puhastusvahendeid, erinevate keelte ühised jooned keeleõpetusest on aluseks erinevate keelesüntesaatorite loomisel jne, jne).

Näiteks kui kettaheitja teeb üks trenni, siis tema jaoks võib välja mõelda niisuguse ketta, mis GPS-i abil mõõdab ketta lennukaare kõrguse, lennukauguse ja -kiiruse ning palju muud, mida paremate heidete nimel treenimiseks vaja teada on.  VÕI kui käänulisel teel pole ristmikule lähenevat sõidukit hästi näha, aitab turvalisust saavutada selline foor, mis annab teada,  kui kaugel ohtlikust kohast teine sõiduk asub …  ja nii edasi ja nii edasi …
NB! Näidetena kirjeldatud ideed on juba meie konkursile saadetud. Aga kindlasti on ümberringi veel palju sellist, mida parandada ja uuendada või muuta saab.

Kuna loovtöö on kohustuslik kõigile põhikooli õpilastele ja uurimis- või praktiline töö gümnaasiumiõpilastele, siis leiutamine on suurepärane võimalus selle õppekavas kirjeldatud kohustusliku komponendi täitmiseks ja annab tegijale võimaluse oma töö eest konkursil tunnustatud saada.

Koolitustel peetud ettekannete failid

Inseneeria
 Leiutamine
 Leiutaja stereotüüp, olulisemad leiutised
 Patent
 Liigid, hinnad, näited, kontrollimine
 Prototüübid
 Liigid, näited, ülesanded õpilastele
 Tootearendus
 Kolm küsimust, etapid, näited

 Loovus ja uuenduslikkus
 Ajurünnak
 Praktilised näpunäited
 S C A M P E R

  • Eero Elenurme lisamaterjalid

Loovuse tund (pdf)
Innopia_Loovuse_Kool (pdf)