Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss

2017.a konkursi võitjad koos Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Tea Varrakuga

Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile ja tutvustada tööde tulemusi nii õpetajatele kui laiemale avalikkusele.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. märts 2018!

Vaata konkursil osalemise tingimusi täpsemalt SIIT!

Konkursi preemiafond on 8100 eurot ja tööde esitamise kategooriad 2018. aastal on järgmised:

1. eesti keeles publitseeritud teadustöö/artikkel: I preemia 1400 eurot ja II preemia 1000 eurot

2. võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel: I preemia – 1100 eurot ja II preemia – 800 eurot

3. magistritöö: I preemia – 1100 eurot ja II preemia – 800 eurot

4. populaarteaduslik töö: I preemia – 1100 eurot ja II preemia – 800 eurot

Osade kategooriate puhul toimub konkurss igal aastal ja osade puhul üle aasta. Kõik kategooriad loetletuna on järgmised:

  1. eesti keeles publitseeritud teadustöö/artikkel (esitamine üle aasta)
  2. võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel
  3. publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nim. preemia) (esitamine üle aasta)
  4. magistritöö
  5. populaarteaduslik töö (esitamine üle aasta)
  6. didaktilis-rakenduslik töö või õpik (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat) (esitamine üle aasta)

Konkursi tulemused tehakse igal kevadel teatavaks ja parimatel autoritel on võimalus oma töid tutvustada suurel kasvatusteaduste konverentsil, mis toob kokku hariduse ja koolielu päevakajalistel teemadel arutlema õpetajad, koolijuhid, üliõpilased, kasvatusteadlased ja haridusametnikud. Seni on konverentsidel kõneldud kasvatusteaduste evalveerimisest, väljapaistvusest ühiskonnas, haridusasutuste võrgustumisest ja koostööst jms. Konverents toimub vaheldumisi Tallinnas ja Tartus. Selleaastane kasvatusteaduste konverents toimub koostöös Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskusega Tartus, 24. mail, niiet hoia infol silma peal!

Konkursi loomise alusmäärus

2018.a konkursi väljakuulutamise käskkiri

Tutvu 2017.a kasvatusteaduste konverentsi ettekannetega SIIN! 

Tutvu ka varasemate kasvatusteaduslike tööde riiklike konkursside tulemustega, need leiad SIIT!

2013. aastal alustasime tehtud tööde koondamisega kasvatusuuringute kogumikku. Tutvu kasvatusuuringutega SIIT!

Konkursi ajaloost

Konkurss toimus esmakordselt 1990. aastal, mil kuulutati välja Heino Liimetsa nimeline kasvatusteaduslike tööde konkurss. Sellisena toimus konkurss paar aastat. Konkursi algusaastail hinnati töid kolmes kategoorias – teadustöö, magistritöö ja populaarteaduslik töö. 1993.a veebruaris sõlmiti Haridusministeeriumi ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi (EAPS) vahel leping kasvatusteadusliku konkursi korraldamiseks igal aastal, kusjuures Heino Liimetsa nimeliseks jäi toona magistritööde valdkond. 1990-ndate lõpus tekkis vajadus hinnata eraldi eesti keeles ja võõrkeeltes ilmunud teadustöid. Uue aastatuhande alguses lisandus didaktilis-rakenduslike tööde kategooria. Alates 2008. aastast sai Heino Liimetsa nimeliseks doktoritööde kategooria. 2011. aastal lisandus “õpikute kategooria” ning nii tööde esitamine kui ka hindamine toimuvad sellest ajast alates e-keskkonnas. Riikliku konkursi staatus kehtib 2002. aastast. 2009-2011.a korraldas konkurssi Sihtasutus Archimedes. 2012. aastast alates on konkursi korraldamine Eesti Teadusagentuuris, kaaskorraldajaks EAPS ja rahastajaks Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt ja lisainfo

Sirli Taniloo
Eesti Teadusagentuur
Lauteri 5, Tallinn
telefon: 7 317 347; 52 60 562
e-post: sirli.taniloo@etag.ee