Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss

NB! Kutsume osalema kasvatusteaduste konverentsil 19.aprillil 2017 Tallinna Ülikoolis, kus muuhulgas selguvad ka selleaastase konkursi võitjad! Lisainfo konverentsi kohta ja registreerimine SIIT!

Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile ja tutvustada tööde tulemusi nii õpetajatele kui laiemale avalikkusele.

Selleaastane konkurss sai läbi ja ootame taas uusi töid 2018.a 1. märtsi tähtajaks!

Tööde esitamise tähtaeg on igal aastal 1. märtsil.  Konkursile saab töid esitada erinevates kategooriates, millest osade puhul toimub konkurss igal aastal ja teiste puhul üle aasta. Kõik kategooriad loetletuna on järgmised:

eesti keeles publitseeritud teadustöö/artikkel (esitamine üle aasta)
võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel
publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nim. preemia) (esitamine üle aasta)
magistritöö
populaarteaduslik töö (esitamine üle aasta)
didaktilis-rakenduslik töö või õpik (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat) (esitamine üle aasta)

Konkursi tulemused tehakse igal kevadel teatavaks ja parimatel autoritel on võimalus oma töid tutvustada suurel kasvatusteaduste konverentsil, mis toob kokku hariduse ja koolielu päevakajalistel teemadel arutlema õpetajad, koolijuhid, üliõpilased, kasvatusteadlased ja haridusametnikud. Seni on konverentsidel kõneldud kasvatusteaduste evalveerimisest, väljapaistvusest ühiskonnas, haridusasutuste võrgustumisest ja koostööst jms. Konverents toimub vaheldumisi Tallinnas ja Tartus. Seekordne kasvatusteaduste konverents toimub 19. aprillil 2017 Tallinna Ülikoolis. Registreerimine on juba alanud, loe lisainfot ja registreeru SIIT!

Tutvu ka varasemate kasvatusteaduslike tööde riiklike konkursside tulemustega, need leiad SIIT!

2013. aastal alustasime tehtud tööde koondamisega kasvatusuuringute kogumikku. Tutvu kasvatusuuringutega SIIT!

Konkursi ajaloost

Konkurss toimus esmakordselt 1990. aastal, mil kuulutati välja Heino Liimetsa nimeline kasvatusteaduslike tööde konkurss. Sellisena toimus konkurss paar aastat. Konkursi algusaastail hinnati töid kolmes kategoorias – teadustöö, magistritöö ja populaarteaduslik töö. 1993.a veebruaris sõlmiti Haridusministeeriumi ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi (EAPS) vahel leping kasvatusteadusliku konkursi korraldamiseks igal aastal, kusjuures Heino Liimetsa nimeliseks jäi toona magistritööde valdkond. 1990-ndate lõpus tekkis vajadus hinnata eraldi eesti keeles ja võõrkeeltes ilmunud teadustöid. Uue aastatuhande alguses lisandus didaktilis-rakenduslike tööde kategooria. Alates 2008. aastast sai Heino Liimetsa nimeliseks doktoritööde kategooria. 2011. aastal lisandus “õpikute kategooria” ning nii tööde esitamine kui ka hindamine toimuvad sellest ajast alates e-keskkonnas. Riikliku konkursi staatus kehtib 2002. aastast. 2009-2011.a korraldas konkurssi Sihtasutus Archimedes. 2012. aastast alates on konkursi korraldamine Eesti Teadusagentuuris, kaaskorraldajaks EAPS ja rahastajaks Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt ja lisainfo

Sirli Taniloo
Eesti Teadusagentuur
Lauteri 5, Tallinn
telefon: 7 317 347; 52 60 562
e-post: sirli.taniloo@etag.ee