Korraline evalveerimine 2017

2017. aastal toimunud korralise evalveerimise tulemused
haridus- ja teadusministri 22. augusti 2017. a käskkiri nr 1.1-2/17/213
haridus- ja teadusministri 30. augusti 2017. a käskkiri nr 1.1-2/17/216

 

Positiivselt evalveeriti:

 

Negatiivselt evalveeriti:

  • Eesti Rahva Muuseum sotsiaalteaduste valdkonnas (hindamiskomisjoni evalveerimisraport ERM_sotsiaalteadused).

 

2017. aasta korralise evalveerimisega seotud dokumendid:

Korralise evalveerimise hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Korralise evalveerimise ekspertkomisjoni ja selle töökorra kinnitamine

Korralise evalveerimise infoseminar (dets 2016)

Korralise evalveerimise infopäevade kokkuvõte

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord

Korralise evalveerimise taotlusvorm

Korralise evalveerimise hindamisjuhend

Korralise evalveerimise hindamisjuhendi lisa 1 doktoriõppekavade seosed Frascati käsiraamatu peavaldkondadega

Korralise evalveerimise enesanalüüsi vormi täitmise juhend

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus

Ülikooliseadus

Teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelu (Hetkel on Eesti Teadusinfosüsteemis Frascati Manual 2015 alusel viidud sisse muutused vaid peavaldkondade nimedes. Alamvaldkondade nimede muutused on sisseviimisel.)

 

Korralise evalveerimise tulemuste tutvustuse ja aruteluseminari esitlused:

Eesti Teadusagentuuri ülevaade 2017. a korralisest evalveerimisest

Loodusteadused Prof. dr Christian Enss

Tehnika ja tehnoloogia Prof. dr Jan-Gunnar Persson

Arsti- ja terviseteadused Prof. dr Boye L. Jensen

Põllumajandusteadused ja veterinaaria Prof. dr Barbara Ekbom

Sotsiaalteadused Prof. dr Verity J. Brown

Humanitaarteadused ja kunstid Prof. dr Peter Jonkers

 

Kontakt:
Doris Pavlov
analüütik
doris.pavlov@etag.ee
tel 731 7346