Korraline evalveerimine alates 2010. aastast

Korraline evalveerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse teadus- ja arendusasutuse vastava valdkonna taset võrreldes valdkonna rahvusvahelise tasemega. Haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatakse 3–16-liikmeline välisekspertidest koosnev hindamiskomisjon, mis annab hinnangu evalveeritavas valdkonnas tegutseva asutuse teadus- ja arendustegevusele.

Haridus- ja teadusminister kinnitab hindamiskomisjoni põhjendatud ettepaneku alusel korralise evalveerimise otsuse, mille alusel evalveeritakse teadus- ja arendusasutuse tegevus vastavas valdkonnas kas positiivselt või negatiivselt. Positiivse otsuse kehtivusaeg on seitse aastat ja see annab asutusele õiguse taotleda:

  • teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses sätestatud alustel oma teadus- ja arendustegevuse finantseerimist riigieelarvest;
  • doktoriõppe avamist õppe aluseks olevas teadusvaldkonnas ülikooliseaduses sätestatud alustel.

2017. aasta korralise evalveerimisega seotud dokumendid:

Korralise evalveerimise hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Korralise evalveerimise ekspertkomisjoni ja selle töökorra kinnitamine

Korralise evalveerimise infoseminar (dets 2016)

Korralise evalveerimise infopäevade kokkuvõte

Korralise evalveerimise taotlusvorm

Korralise evalveerimise hindamisjuhend

Korralise evalveerimise hindamisjuhendi lisa 1 doktoriõppekavade seosed Frascati käsiraamatu peavaldkondadega

Korralise evalveerimise enesanalüüsi vormi täitmise juhend

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus

Ülikooliseadus

Teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelu (Hetkel on Eesti Teadusinfosüsteemis Frascati Manual 2015 alusel viidud sisse muutused vaid peavaldkondade nimedes. Alamvaldkondade nimede muutused on sisseviimisel.)

 

 

2010-2016 korralise evalveerimisega seotud dokumendid:

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord

Teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelu

Eesti teadusinfosüsteemi asutamine ja selle pidamise põhimäärus

Ülikooliseadus

 

Positiivselt evalveeritud teadusasutused

Teadus- ja arendusasutus Evalveeritud teadusvaldkond Otsuse kinnitamise kuupäev
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut bio- ja keskkonnateadused, terviseuuringud, loodusteadused ja tehnika 02. juuli 2010
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ühiskonnateadused ja kultuur 02. juuli 2010
Eesti Keele Instituut ühiskonnateadused ja kultuur 02. juuli 2010
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ühiskonnateadused ja kultuur 02. juuli 2010
Tallinna Ülikool bio- ja keskkonnateadused, ühiskonnateadused ja kultuur,   loodusteadused ja tehnika 02. juuli 2010
Tallinna Tehnikaülikool bio- ja keskkonnateadused, ühiskonnateadused ja kultuur,   terviseuuringud, loodusteadused ja tehnika 02. juuli 2010
Tartu Observatoorium bio- ja keskkonnateadused, loodusteadused ja tehnika 02. juuli 2010
Tervise Arengu Instituut terviseuuringud 02. juuli 2010
Eesti Rahva Muuseum ühiskonnateadused ja kultuur 02. juuli 2010
Eesti Maaülikool bio- ja keskkonnateadused, ühiskonnateadused ja kultuur, loodusteadused ja tehnika 02. juuli 2010
Tartu Ülikool bio- ja keskkonnateadused, ühiskonnateadused ja kultuur,   terviseuuringud, loodusteadused ja tehnika 02. juuli 2010
Cybernetica AS loodusteadused ja tehnika 02. juuli 2010
Eesti Biokeskus bio- ja keskkonnateadused 02. juuli 2010
Estonian Business School ühiskonnateadused ja kultuur 02. juuli 2010
Eesti Kirjandusmuuseum ühiskonnateadused ja kultuur 02. juuli 2010
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus terviseuuringud 02.juuli 2010
Protobios OÜ terviseuuringud 16. august 2010
Eesti Kunstiakadeemia ühiskonnateadused ja kultuur 16. august 2010
Eesti Kunstiakadeemia loodusteadused ja tehnika 23. jaanuar 2013
Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS terviseuuringud 11. juuni 2015
Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ bio- ja keskkonnateadused 18. november 2015

Täpsem info korralisest evalveerimisest 2010

Täpsem info korralisest evalveerimisest 2013

Täpsem info korralisest evalveerimisest 2015

Täpsem info korralisest evalveerimisest 2017