Eesti Teadusinfosüsteem

ETIS on Eesti Teadusinfosüsteem, mis koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemuste kohta. Samaaegselt on Eesti Teadusinfosüsteem kanal erinevate taotluste esitamiseks ning esitatud taotluste läbivaatamiseks ja taotluste ning projektide aruannete kinnitamiseks.

ETISe kaudu esitatavad taotlused:

  • Institutsionaalsete uurimistoetuste taotlused
  • Personaalsete uurimistoetuste taotlused
  • Eesti Teadusagentuuri järeldoktori granditaotlused
  • Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklikest programmidest finantseerimise taotlemine, jätkutaotluste esitamine
  • Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetuse taotlused ja aruandlus

Eesti Teadusinfosüsteem ETIS