Teadusnõunikud ministeeriumites: RITA tegevus 3

ERF logo vertikaalne

RITA tegevus 3. Teadusnõunike ametikoha toetamise eesmärk on tõsta ministeeriumite võimekust TA küsimustes.

Teadusnõunike tööülesannete hulka kuulub:

  • ministeeriumi nõustamine TA küsimustes;
  • rahvusvahelise ja siseriikliku TA-alase koostöö planeerimine ja korraldamine;
  • valitsemisala TA uuringute kavade välja töötamine ja nende elluviimine koostöös erinevate osapooltega;
  • Eesti esindamine rahvusvahelistes TA koostöö algatustes.

 

Teadusnõunikud ja nende kontaktid (09.04.18 seisuga):

Haridus- ja teadusministeerium Tiiu Kreegipuu
Kaitseministeerium Getter Oper
Keskkonnaministeerium Ivo Krustok
Keskkonnaministeerium  
Kultuuriministeerium* Aleksandr Aidarov *
Maaeluministeerium Sirli Pehme 
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Joel Peetersoo
Siseministeerium Kristiina Kütt
Sotsiaalministeerium Erle Rikmann
Sotsiaalministeerium Angela Ivask

*Kultuuriministeeriumi teadusnõuniku ametikoht on rahastatud täies mahus riigieelarvest.