Teadushuviringide näidisõppekavade tellimine

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (edaspidi ETAg) kutsub Teid osalema ideekonkursil „Teadushuvihariduse näidisõppekavade tellimine“ (Riigihanke viitenumber: 183272)

Käesoleva hankega toetatakse uute teadushuviringide tegevuse käivitamist. Näidisõppekavad on abimaterjalid, mis aitavad algatada ja läbi viia erinevaid teadushuviringe. Eesmärgiks on tellida vähemalt 10 näidisõppekava, mis sisaldavad õppeprotsessi kirjeldusi, kus on toodud LTT-valdkonna seosed igapäevaeluga ja metoodilised juhised huviringitegevuse läbiviimiseks.

Näidisõppekavad tellitakse kahte valdkonda: tehnika ja inseneeria (sh tehnoloogia, tootedisain, animatsioon vms) ja loodus- ja täppisteadused (matemaatika, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia jm).

Ideekonkursi võitnud ideekavandite põhjal korraldatakse edaspidi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, mille tulemusena sõlmitakse lepingud näidisõppekavade koostamiseks.

 Kes saavad osaleda

Ideekonkursil osalejal (vähemalt ühel meeskonnaliikmel) peab olema vähemalt ühe aastane kogemus sarnase ringi läbiviimisel ja kõigil meeskonnaliikmetel peavad omama näidisõppekava teemaga või valdkonnaga sama või sarnases valdkonnas töökogemus või haridus.

 Üldised tingimused loodavatele näidisõppekavale

Näidisõppekava maht on minimaalselt 210 tundi, mis on jaotatud kolmele õppeaastale. Soovitatav kursuste jaotus: 1.-3. klassile; 4.-6.klassile või 7.-9.klassile, kuid see võib olla ka erinev.

 Ideekonkursi läbiviimise ajakava ja tähtpäevad

Konkursi tingimuste dokumendi saamiseks ja küsimuste esitamiseks peavad  ideekonkursil osalejad Hankijale avaldama oma kontaktandmed e-RHR keskkonnas, registreerudes ideekonkurssi juurde „Hankes osalejad“ lehel. Riigihangete keskkonnas on hanke leidmisel abiks viitenumber: 183272 või siit https://riigihanked.riik.ee/register/hange/183272

Küsimuste esitamise aeg kuni 20.03.2017 kell 16.00

Osalemisdokumentide ja ideekavandite esitamine hiljemalt 23.03.2017 kell 10.00 elektrooniliselt meiliaadressile helina.loid-kudu@etag.ee

Näidisõppekavade lõplik valmimise tähtaeg: 01.11.2017

Riigihanget rahastatakse Euroopa Regionaalfondi TeaMe + toetuse andmise tingimuste raames.

TeaMe+ eesmärgiks on positiivse ühiskondliku fooni loomine LTT valdkonnas õppimisele ja töötamisele ning noorte huvide mõjutamine.