Teaduseetika seminar julgustab avatult eetilistest probleemidest teaduses rääkima

Reedel, 6. juunil algusega kell 10.30 toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumis  teaduseetika avatud seminar „Lubatud ja lubamatu teaduses“. Seminari korraldavad Eesti Teadusagentuur, Tartu Ülikooli Eetikakeskus ja Eesti Teaduste Akadeemia. Seminari toetab Euroopa Sotsiaalfond.

„Teaduseetika küsimustega sunnivad meid senisest tõsisemalt tegelema samad arengud, mis on märgatavad teisteski maades – teaduse tegemine muutub oma olemuselt keerukamaks ja konkurents teaduse rahastamisel kasvab, mistõttu kasvavad võimalused eetiliste konfliktide tekkeks  ja oht „dopingu“-laadsete juhtude tekkimiseks.  Juhul, kui teaduse heade tavade või eetikareeglite vastu eksitakse, on selle mõju teaduse autoriteedile väga tõsine,“ sõnas Eesti teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel teema aktuaalsust selgitades.

Seminaril annavad ülevaate teaduseetika probleemidest ja jagavad kogemusi nende käsitlemisest rahvusvaheliselt Iirimaa tervisteaduste nõukogu ning Science Europe teaduseetika töörühma juht Maura Hiney, Norra teaduseetika komisjoni liige Torkild Vinther ning Soome teaduseetika nõukoja liige Markku Helin. Eesti praktikat ja väljakutseid tutvustab Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop.

Seminari töötubade eesmärk on teaduseetika edasise tegevuse kujundamine Eestis. Töötubades arutletakse teaduseetika dilemmade ja võimalike lahenduste üle ning mõeldakse ühiselt sellele, kuidas muuta teaduseetika küsimustega tegelemist süstemaatiliseks ning järjepidevaks.

Eelmisest aastast osaleb Eesti Teadusagentuur Science Europe teaduseetika töörühmas ja vaatlejana ka ENRIO (European Network of Research Integrity Offices) võrgustikus.

Lisainfo:

http://www.etag.ee/teaduseetika-avatud-seminar/

Anna Mossolova, Eesti Teadusagentuur, tel 5177957