Teaduse populariseerimist toetanud programm TeaMe innustas kuue aasta jooksul tuhandeid osasaajaid

Tänavu mai kuuga lõpeb Eesti Teadusagentuuri loodus-, täppis- ja tehnikateaduseid ning tehnoloogiat populariseeriv programm TeaMe. Möödunud nädalal Tallinnas Tervishoiumuuseumis toimunud tänuüritusel võeti tehtu kokku ja tänati koostööpartnereid.

Koostöös Rahvusringhäälingu, ülikoolide ning koolidega  toodi kuue aasta jooksul avalikkuse ette saatesarjad „Püramiidi tipus“, „Rakett 69“, loodi portaal Miks.ee,  tähistati edukalt Teadusaastat 2012 ja koolitati sadu ajakirjanikke, meediaspetsialiste ning  teadlasi.  Gümnaasiumide jaoks töötati välja 12 loodus-ja tehnikateaduste õppekomplekti, mis sidusid kokku videomaterjale ja veebipõhise õppe.

Programmi juhi Margit Meiesaare sõnul tuletati programmi nimi TeaMe sõnadest Teadus, Meedia ja Meie. „Need on osapooled, kes sellest 3, 34 miljonit maksma läinud programmist ka kõige rohkem kasu said“ kinnitas Margit Meiesaar tänuüritusel.  Lisaks juba nimetatud tulemustele korraldati programmi abiga neli teadusmeedia konverentsi, anti välja teadlastele mõeldud meedia käsiraamat  ning loodi veebiportaal  Veebiakadeemia.ee.

Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa kommenteeris ERR-i rolli TeaMe programmis eelkõige teadus- ja meediakeele vahendajana, „Kõigepealt õppisid ajakirjanikud, kuidas teadlastelt küsimusi küsida ja seejärel teadlased, kuidas ennast paremini arusaadavamaks teha“, võttis Allikmaa tehtu kokku.
„Tänu TeaMe programmile saime kinnituse, et ka teadusaadet on võimalik teha nii, et vaatajad vaatavad, “ rääkis saate „Püramiidi tipus“ produtsent Ene Maris Tali. Maailmas tuntud eesti teadlasi tutvustanud saade „Püramiidi tipus“ kogus keskmiselt üle 70 000 vaataja.  Saatesarja Rakett 69, mille hooaja finaal oli eetris 9. mail, valis Euroopa Ringhäälingute ühendus EBU 2012.aasta parimaks noorte teadussaateks.

„Nähes, kui palju suudeti kuue aasta jooksul  teoks teha, andis TeaMe programmi  väga suure  panuse meie riigi inimvara arendamisse,“ kommenteeris kordaläinud programmi bioloogia õppekomplekti meeskonna eestvedaja, Tartu Ülikooli Pedagogicumi  juht Margus Pedaste.  Viimane mahukas digitaalne orgaanilise keemia õppekomplekt valmis aprillis. Komplekti kuuluvad digiõpik, testid, õpetajale mõeldud materjalid ja palju põnevaid  töövahendeid (molekulide konstrueerijad, videod, animatsioonid jm).

Margit Meiesaare kinnitusel jätkub teaduse populariseerimise programm ka  järgmisel, perioodil ning lisaks teadlaste ja inseneride töö tutvustamisele  avalikkusele ja noortele, plaanitakse uuel perioodil keskenduda  loodusteadusliku huvihariduse arendamisele ning üldhariduskooli ja ettevõtete koostööle.

Teaduse populariseerimise programm TeaMe 2009-2015 elluviija on SA Eesti Teadusagentuur.  Täpsem info programmi partneri ERR-i tegevusest leheküljelt http://teadus.err.ee/l/teame

Lisainfo:  Margit Meiesaar, programmi juht, Tel 730 0339, mob 5564 9214, e -post margit.meiesaar@etag.ee.