Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Viimati muudetud: 02.07.2014

Leiutamine on lihtne!

Oluline on vaid märgata meid ümbritsevat ja püüda seda paremaks muuta.
Ideede loomisel ja probleemide lahendamisel saab kasutada lisaks oma mõtetele ka kõiki neid erinevaid detaile ja teadmisi, mida koolis õpitakse (nt kala naha omadused loodusõpetusest on olnud lahenduseks suurepärase ujumistrikoo loomisel, materjalide erinevad imepärased omadused füüsikast ja keemiast aitavad luua erinevaid puhastusvahendeid, erinevate keelte ühised jooned keeleõpetusest on aluseks erinevate keelesüntesaatorite loomisel jne, jne).

Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja õpilaskollektiividele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning koolidele.

NB! Konkursile saadetud vahvamatest töödest on valmis saanud posternäitus, mida saate näha  SIIN ja tellida selle kooli, klubisse, noortekeskusesse vm, kui kirjutate margit.lehis@etag.ee .

*******

2014. aasta konkursi tähtaeg on 15. oktoober. Kodulehele paneme täpse osalemisinfo ja töödele eitatavad nõuded augusti keskpaigas. Uusi ideid võite mõtlema ja kirja panema hakata KOHE :)

 

2013. a konkursi nõuded ja tingimused

Konkursi preemiafond on 25 950 eurot.

1.-4. klass

I preemia väärtuses kuni 1300 eurot
II preemia väärtuses kuni  650 eurot
III preemia väärtuses kuni  325 eurot

5.-9. klass

I preemia väärtuses kuni 1950 eurot
II preemia väärtuses kuni  1300 eurot
III preemia väärtuses kuni  750 eurot

10.-12. klass

I preemia väärtuses kuni 2600 eurot
II preemia väärtuses kuni 1950 eurot
III preemia väärtuses kuni 1300 eurot

Konkursil kõige paremaid tulemusi näidanud kool saab esemelise preemia väärtusega kuni 2600 eurot.
Kõigi I preemia pälvinud tööde juhendajate preemiafondi suurus on kuni 4500 eurot.
Žüriil on õigus välja anda kõigis vanuserühmades ka diplomeid.

NB! Lisaks rahalistele preemiatele osalevad 4. -9. klassi parimad noorte leiutajate talvekoolis, mis toimub jaanuari esimestel päevadel Tartus.
Konkursi eriauhinnad on ka ühe õpilase osalemine rahvusvahelisel õpilasleiutajate olümpiaadil Gruusias ja ühe õpilase osalemise Ameerikas toimuval INTELi teadusmessil.

 

2013. a konkursil osalemine ja nõuded

Konkursile ootame ka sel aastal leiutisi, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme ja aitavad elu paremaks muuta. Konkreetset teemat esitatavatele leiutistele sõnastatud ei ole.

Näiteks kui sinu lemmik-rasvakriidid on nii lühikeseks kulunud, et neid enam hästi käes hoida ei saa, mõtled sa välja niisuguse kriidihoidja, mille otsa saab kriidi kinnitada, et kriiti lõpuni ära kasutada. VÕI kui vanaema armastab kasvatada kaktusi, aga kaktused teatavasti torgivad, siis nende ümberistutamiseks võib välja mõelda vahendi, mille abil oleks võimalik kaktust ümber istutada nii, et vanaema ennast ei vigastaks …  ja nii edasi ja nii edasi …

Konkursile esitatakse leiutised kolmes vanuserühmas:

* Osaleda saavad need kutsekoolide õpilased, kes õpivad kutsekoolis põhikooli baasil ja on kuni kolmanda aasta (kursuse) õpilased (kaasa arvatud). Pärast gümnaasiumi kutsekooli astunud õpilased konkursil osaleda ei saa.

Nõuded leiutisele

Konkursile esitatav leiutis ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav.

Tähelepanu! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on registreeritud, st mille kohta on täidetud elektrooniline osalemisvorm aadressil test.artmedia.ee/etag/konkursid

Mida ja kuidas esitada?

Konkursile tuleb esitada:

1. Leiutise joonis või joonistus.  Esitada nii elektrooniliselt kui paberil*.

Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3. Paberil esitatava konkursitöö tagumisele küljele tuleb märkida töö pealkiri, autori andmed (nimi, kool, klass, postiaadress, e-posti aadress ja telefon; kui juhendaja on olemas, siis juhendaja nimi, töökoht, e-posti aadress ja telefon. NB! *Pabril ei ole vaja esitada seda töö joonist/joonistust, mis on valminud arvutis.
Elektrooniliselt laadida töö joonis või joonistus üles aadressile test.artmedia.ee/etag/konkursid
Joonise või joonistuse saate skaneerida arvutisse või teha sellest digifoto ja siis selle arvutisse laadida.

2. Leiutise kirjeldus, mille maht on 1 kuni 4 A4 lehekülge. Esitada nii elektrooniliselt kui paberil.

Kirjelduse juurde lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).

Elektrooniliselt laadida töö joonis või joonistus üles aadressile test.artmedia.ee/etag/konkursid

3. Juhendaja(te) arvamus juhul, kui juhendaja(d) on olemas. Esitada võimalusel elektrooniliselt, selle võimaluse puudumisel  paberil. NB! Juhendaja saab 1. preemia saanud töö juhendamise eest preemia vaid juhul, kui kõik tema andmed on osalusvormis olemas.

Arvamuses palume lühidalt välja tuua, kuidas valiti tööks sobiv teema, kui palju ja kuidas tuli õpilast abistada, missugune oli juhendaja roll töö valmimisel.
Kui juhendajal on rohkem kui üks juhendatav, võib arvamuse saata kõigile töödele korraga (näiteks kui saadetakse kogu klassi tööd korraga). Arvamuses peab olema märgitud, kelle töö kohta (kõigi autorite andmed ja tööde pealkirjad) arvamus on koostatud.
Juhendaja olemasolul peavad tema andmed KINDLASTI olema sisestatud ka elektroonilisse osalusvormi. Juhendajaks ei pea tingimata olema õpetaja, selleks võib olla ka ema, isa, vanaema või keegi teine.

4. Vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, arvutiprogramm vms).

Elektrooniliselt esitatavad materjalid (leiutise joonise fail, leiutise kirjeldus, juhendaja arvamus ja vajadusel lisamaterjal) laetakse üles konkursi osalusvormi täitmise leheküljelt test.artmedia.ee/etag/konkursid .
Paberil esitatavad materjalid (leiutise joonis, leiutise kirjeldus ning juhendaja arvamus juhul, kui seda ei ole esitatud elektrooniliselt) saata aadressile:

Õpilasleiutajate riiklik konkurss
Eesti Teadusagentuur
Soola 8
51013 Tartu

Kui töö esitamisel hätta jääte, siis kirjutage margit.lehis@etag.ee või helistage tel 730 0335, 520 3270 (Margit Lehis).

Konkursi tulemuste teatamine

Konkursi ajaloost

Konkurss korraldati esmakordselt 2008. aastal. Esitatavate tööde teemaks oli siis “Pisiasjad, mis muudavad elu paremaks” ja leiutiste ideid saabus konkursile 600.
2009. aasta konkursi teemaks oli “Hoiame kokku!” ning töid saabus 650.
2010. aastal oodati leiutiste ideid teemal “Aitame abivajajaid”. Töid saadeti hindamiseks 588.
2011. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 828.
2012. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 619.
2013. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 62

2013. a konkursi tulemused

Konkursi võitjad selgusid 6. detsembril 2013. aastal Tallinna Teletornis. Tulemused leiate siit.

Valiku pilte leiate paremalt menüüst 2013. a konkursi lõpetamise galeriist.

Väga suur hulk ürituse pilte asub neil linkidel:
1. suurem osa https://margitlehis.sugarsync.com/albums/thumb/158_1052318713
2. pilte autasustamise algusest ja lõpust: https://margitlehis.sugarsync.com/albums/thumb/158_1052328606Preemiad anti üle 6. detsembril 2013. a Tallinna Teletornis. Autasustamisele on oodatud kõik, paberkutsed saavad need, keda on ootamas preemia või muu autasu.

Konkursi korraldamise õiguslik alus

Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord. Haridus- ja teadusministri määrus, vastu võetud 18.06.2010, nr 30.

 

Kontakt ja lisainfo

Margit Lehis
Eesti Teadusagentuur
Soola 8, Tartu 51013
margit.lehis@etag.ee
Tel 7300 335
Mob 520 3270

 

Korraldajad ja toetajad