Uurimistoetuste osakond

Uurimistoetuste osakond korraldab personaalsete, institutsionaalsete uurimistoetuste ning järeldoktoritoetuste menetlemist. Samuti koordineerime Eesti ja Norra teaduskoostööprogrammi ning tegeleme lõppevate sihtfinantseeritavate ja ETF grantide haldamisega.

Eesti Teadusagentuuri tegevusi läbiva teemana on uurimistoetuste osakonna vastutusalas teaduseetika. Täpsemalt kaardistame probleeme, mis teaduseetika alla kuuluvad ning kuidas tagada Eesti riigis/teadusasutustes teaduseetika põhimõtete järgimine.

  • Personaalsed uurimistoetused (PUT):
  • otsinguprojekt on uudse ning otsingulise ja kõrge rahvusvahelise tasemega projekt, mille täitmisega võib kaasneda kõrge teaduslik risk;
    stardiprojekti rahastatakse noorteadlaste iseseisvate teadusuuringute alustamist;
    järeldoktori toetus võimaldab noorel teadlasel jätkata teadustööd ja omandada kogemusi välismaal.

  • Institutsionaalne uurimistoetus (IUT) võimaldab rahastada kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevust ning ajakohastada ja ülal pidada selleks vajalikku taristut. Asutuste uurimisteemade täitmiseks vajaliku teadustaristu arendamist suunatakse riiklikult läbi tuumiktaristu toetuse. Tuumiktaristu kuulub teadusasutusele, kuid moodustakse avalikes huvides ja sellele on ühiskasutuseks avatud ligipääs nii teistele teadusasutustele kui ettevõtetele.

Uurimistoetuste taotlemiseks korraldame avalikke konkursse. Taotluste hindamisel osalevad nii Eesti kui välismaised eksperdid, hindamisnõukogu ekspertkomisjonid ja Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu. Kolmeteistliikmelise hindamisnõukogu koosseisu määrab haridus- ja teadusminister.

Siret Rutiku
osakonnajuhataja
Tel: 731 7381, 5342 0639
siret.rutiku@etag.ee
Ade Kallas-Kivi
uurimistoetuste koordinaator (arsti- ja terviseteadused)
Tel: 731 7366
ade.kallas-kivi@etag.ee
Hele Priimets
uurimistoetuste koordinaator (sotsiaal- ja humanitaarteadused ning kunstid)
Tel: 730 0326
hele.priimets@etag.ee
Kersti Sõgel
uurimistoetuste koordinaator (bio- ja keskkonnateadused)
Tel: 731 7363
kersti.sogel@etag.ee
Julia Uusna
uurimistoetuste koordinaator (tehnika ja tehnoloogia)
Tel: 731 7358
julia.uusna@etag.ee
Mikk Vahtrus
uurimistoetuste koordinaator (täppisteadused)
Tel: 731 7367
mikk.vahtrus@etag.ee
Priit Tamm
teadustaristu valdkonna juht
Tel: 730 0374, 501 6624
priit.tamm@etag.ee