Kontaktid

Administratsioon | Analüüsiosakond | Eesti Teadusinfosüsteemi osakond | Uurimistoetuste osakond | Teaduse populariseerimise osakond | Teadusprogrammide osakond | Välisteaduskoostöö osakond

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg)
Soola 8
Tartu 51013
etag@etag.ee
Tel 730 0324
Registrikood: 90000759
Eesti Teadusagentuuri Tartu kontor asub Plasku kontorihoone 4. ja 5. korrusel. Plaskusse pääseb nii hoone Võidu silla poolsel küljel asuvast uksest kui ka Tasku keskuse kaudu, minnes Rimi poe juurest vasakule liftide juurde, mille juures on kiri “Sissepääs Plasku kontoritesse”.
Eesti Teadusagentuuri esindus Tallinnas
Lauteri 5, 2. korrus
Tallinn 10114
etag@etag.ee
Tel 731 7362
Eesti TA kontaktbüroo Brüsselis:
Square de Meeûs 1, 3. korrus
1000 Brüssel, Belgia
Büroo juhataja: Kadri Sirg
kadri.sirg@etag.ee
Telefon: +32 2 265 0933
Mobiiltelefon: +32 470 655 155


Administratsioon

Andres Koppel juhatuse esimees 731 7340
Karin Jaanson tegevjuht 731 7348
Liina Raju kommunikatsioonijuht 730 0332
5349 9250
Liisa Hummal personalijuht 731 7341
Kati Uusmaa jurist 731 7342
Helina Loid-Kudu kvaliteedijuht 731 7349
Anne Park pearaamatupidaja 730 0334
Anneli Hellat raamatupidaja (Mobilitas Pluss, RITA) 731 7345
Kerti Tamm raamatupidaja 731 7344
Tiina Haabpiht vanemraamatupidaja 730 0375
Tõnis Eelma IT-spetsialist 730 0370
Jaanika Vaarmets assistent 730 0321
5306 3601
Kairi Kaeval assistent 730 0324
Viire Jagomägi assistent (Tallinn) 731 7362

Analüüsiosakond

Eva-Liisa Otsus osakonnajuhataja 730 0379
Kadri Raudvere analüütik 730 0377
Maarja Sillaste analüütik 730 0371
Doris Pavlov analüütik 731 7346
Karmen Kert analüütik 730 0331

Eesti Teadusinfosüsteemi osakond

Marika Meltsas osakonnajuhataja 730 0323
524 2636
Kristi Kukk ETISe administraator 731 7369
Priit Tuvike ETISe administraator 730 0373
5646 8833

Teaduse populariseerimise osakond

Terje Tuisk osakonnajuhataja 730 0333
511 0356
Margit Lehis vanemkoordinaator (õpilaste teadusfestival; noorte leiutajate konkurss) 730 0335
520 3270
Signe Ambre vanemkoordinaator (teadus- ja tehnoloogiapakt; koolide ja ettevõtete koostöö; miks.ee) (Tallinn) 731 7356
5884 8398
Sirli Taniloo konkursside koordinaator (kasvatusteaduslike teadustööde konkurss; üliõpilaste teadustööde konkurss; noore uurija stipendium; uurimistööde koordinaatorite võrgustik) (Tallinn) 731 7347
526 0562
Katrin Saart koordinaator (teaduse populariseerimise projektikonkurss; Eesti teaduse populariseerimise auhind; teadushuvihariduse ja teadushariduse arendamine) 730 0378
5695 5985
Liisi Röömel konkursside koordinaator (õpilaste teadustööde konkurss; Õpilaste Teaduslik Ühing) 731 7354
516 6838
Margit Meiesaar TeaMe+ juht (TeaMe+ meediategevused; TeaMe+ partnerite tegevused) 730 0339
5564 9214
Indrek Kõre TeaMe+ konsultant 730 0329
Liis Livin Research in Estonia turundusjuht 731 7368
Reimo Rehkli Research in Estonia turundusspetsialist 730 0328
5647 7603

Teadusprogrammide osakond

Oskar Otsus osakonnajuhataja, Mobilitas Pluss juht 731 7350
5306 5302
Margus Harak Mobilitas Pluss vanemkonsultant (ERC grandi taotlejate, ERA Chair ja EIT projektides osalejate ning ERA-NET toetused) 731 7343
511 0332
Tiina Loit-Oidsalu Mobilitas Pluss vanemkonsultant (järeldoktorite-, tagasipöörduvate teadlaste ja tippteadlaste toetused) (Tallinn) 731 7359
Marje Sulakatko Mobilitas Pluss konsultant (järeldoktorite-, tagasipöörduvate teadlaste ja tippteadlaste toetused) (Tallinn) 731 7357
Liina Eek RITA juht 731 7383
5300 1912
Ülle Napa RITA vanemkonsultant (teadusnõunike nõustamine rahvusvahelise koostöö alal, JPI, GPC) 730 0322
Maikki Moosus RITA vanemkonsultant (strateegilise TA tegevuse toetamine) 730 0320
Kaidi Meus RITA konsultant (strateegilise TA tegevuse ja teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamine) 731 7380
Viktor Muuli nutika spetsialiseerumise valdkonna juht 730 0325
517 7697
Indrek Kõre Mobilitas Pluss konsultant 730 0329
Sven Paulus kommunikatsioonispetsialist 731 7353

Uurimistoetuste osakond

Siret Rutiku osakonnajuhataja 731 7381
5342 0639
Madis Saluveer uurimistoetuste koordinaator (ühiskonnateadused ja kultuur) 730 0326
503 2094
Kersti Sõgel uurimistoetuste koordinaator (terviseuuringud) 731 7363
Rainer Randmeri uurimistoetuste koordinaator (loodusteadused ja tehnika) (Tallinn) 731 7367
Silja Moik uurimistoetuste koordinaator (bio- ja keskkonnateadused) (Tallinn) 731 7366
Kadri Mäger järeldoktoritoetuste koordinaator (PUT järeldoktoritoetused) (Tallinn) 731 7358
527 7526
Priit Tamm teadustaristu valdkonna juht 730 0374
501 6624

Välisteaduskoostöö osakond

Silver Lätt osakonnajuhataja (Eesti H2020 koordinaator; Kosmos) 731 7355
522 8237
Aare Ignat projektijuht (ERA-NET Cofund; FET; rahvusvahelised bilateraalsed programmid; JSPS) (Tallinn) 731 7364
5553 4511
Aavo Kaine vanemkonsultant (IKT; turvaline ühiskond) 731 7351
Anna Mossolova konsultant (EURAXESS TOP III) 517 7957
Argo Soon vanemkonsultant (Tervishoid; Toit, põllumajandus, merendusuuringud, biomajandus; JTI) 730 0372
515 3424
Hanna Raig konsultant (EURAXESS) 730 0338
Kadri Sirg Eesti TA kontaktbüroo Brüsselis juht +32 2265 0933
Kristi Auli koordinaator; uudiskirja toimetaja, Horisont 2020 veebi toimetaja 730 0376
521 4546
Kristin Kraav vanemkonsultant (Euroopa Teadusnõukogu; Marie Skłodowska-Curie; Osaluse laiendamine) 730 0337
501 3482
Margit Ilves vanemkonsultant (finantsküsimused; riskikapital; VKEd; EIT) 731 7352
Maria Habicht vanemkonsultant (Energia; Transport) 730 0327
517 4058
Toomas Meressoo vanemkonsultant (ettevalmistus- ja k/m toetused, ETF grandid, NordForsk, EMBO, BONUS) (Tallinn) 731 7360
509 7889
Ülle Must projektijuht (COST; Teadusuuringute ühiskeskus; Kaasav, innovatiivne ja kaasa mõtlev ühiskond; India ja Venemaa ERA-NET; rahvusvahelised koostööprojektid) 730 0330
501 4299
Ülle Napa vanemkonsultant (kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained; JPI) 730 0322
Mikk Antsov vanemkonsultant (Euratom, NMP)
Katrin Kello vanemkonsultant (ERA-NET) 731 7361