Hindamisnõukogu

Teadusagentuuri hindamisnõukogu on 14 liikmest koosnev eri teadus- ja arendustegevuse valdkondade tunnustatud teadlastest koosnev ekspertnõukogu, mis täidab teadusagentuuri üht tähtsamat ülesannet – hindab personaalsete ja institutsionaalsete uurimistoetuste taotlusi, samuti osaleb Eesti Teadusagentuuri otsusel teiste Eesti Teadusagentuurile õigusaktidega pandud ülesannete täitmises.

Hindamisnõukogu (1. septembrist 2017):

Jaan Eha Tartu Ülikooli professor, akadeemik
Piret Ehin Tartu Ülikooli vanemteadur
Andres Koppel ETAg juhatuse esimees; hindamisnõukogu esimees
Jarek Kurnitski Tallinna Tehnikaülikooli professor
Irja Lutsar Tartu Ülikooli professor
Tiina Nõges Eesti Maaülikooli professor
Ergo Nõmmiste Tartu Ülikooli professor, akadeemik
Toomas Rõõm Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur
Marek Tamm Tallinna Ülikooli professor, hindamisnõukogu aseesimees
Tiit Tammaru Tartu Ülikooli professor
Tõnis Timmusk Tallinna Tehnikaülikooli professor
Eero Vasar Tartu Ülikooli professor, akadeemik
Richard Villems Tartu Ülikooli professor, akadeemik
Jaak Vilo Tartu Ülikooli professor, akadeemik

 

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord

Hindamisnõukogu kodukord

ETAg hindamisnõukogu sõltumatuse deklaratsioon 2012-03-15

Varasemad hindamisnõukogu liikmed:

Riho Gross -Eesti Maaülikooli professor
Volli Kalm – Tartu Ülikooli professor
Rainer Kattel – Tallinna Tehnikaülikooli professor
Enn Mellikov – Tallinna Tehnikaülikooli professor
Pärt Peterson – Tartu Ülikooli professor
Meelis Pärtel – Tartu Ülikooli professor
Martti Raidal – KBFI vanemteadur
Anu Realo- Tartu Ülikooli professor
Jaan Ross – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor
Lauri Mälksoo – Tartu Ülikooli professor
Margus Viigimaa – Tallinna Tehnikaülikooli professor

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevuse aruanne 2012 – 2014