Tööpakkumised

Juhatuse liige  Tähtaeg 10. mai
 
Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur nõukogu kuulutab välja konkursi

JUHATUSE LIIKME

ametikohale asukohaga Tartus. Ametisse asumise aeg on 20. august 2018, leping sõlmitakse viieks aastaks kuni 19. augustini 2023.

Ootused juhatuse liikme  kandidaadile:

 • doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • töökogemus tippjuhina;
 • isiklik teadustöö kogemus;
 • hea ülevaade teaduse rahvusvahelistest arengutest;
 • Eesti teadussüsteemi arengu ning rahvusvahelise teaduskoostöö võtmeküsimuste mõistmine;
 • avaliku sektori tööpõhimõtete tundmine;
 • oskus arvestada erinevate osapoolte huvide ja vajadustega;
 • tugev pingetaluvus ja koostöötahe;
 • kõrge vastutustunne ja eetilised väärtused;
 • väga head administratiivsed oskused;
 • väga hea suhtlemis- ja esinemisoskus;
 • eesti ja inglise keele suuline ning kirjalik oskus tasemel C1.

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri visiooniga Eesti Teadusagentuuri tegevuste korraldamisest lähiaastatel (kuni 2 lk A4), elulookirjeldus ja palgasoov hiljemalt 10. maiks 2018 mare.pihel@hm.ee. Lisainfo ETAg-i nõukogu esimehelt telefonil 735 0208.

Võtame tööle

EESTI TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE BRÜSSELI KONTAKTBÜROO JUHATAJA

Töö eesmärgiks on Eesti nähtavuse ja mõju suurendamine Euroopa poliitika kujundamisel kõrghariduse, teadus- ja arendustegevuse valdkonnas; Eesti organisatsioonide aktiivse osaluse kasvatamine Euroopa kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni programmides; teadusadministraatorite oskuste ja teadmiste kasvatamine rahvusvahelisest teaduskoostöös olemusest ja kavandamisest ja Euroopa teaduse ja innovatsioonipoliitika arengu seire ning sellekohase info vahendamine Eesti osapooltele.

Peamised tööülesanded:

 • büroo administratiivse ja sisulise töö korraldamine;
 • sihtasutuse esindamine IGLO võrgustikus;
 • Eesti teadust tutvustavate ürituste korraldamine;
 • kontaktide loomine Brüsselis toimivate teadus- ja arendusasutustega, EL struktuuridega ja teiste riikide esindustega ning koostöö võimaluste ja info vahendamine Eesti teadus- ja arendusasutustele;
 • büroosse lähetatud stažööride juhendamine.

Ootused kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • töökogemus kõrghariduse või teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;
 • juhtimis- või projektijuhtimiskogemus;
 • head teadmised Eesti ja EL teadus- ja arenduspoliitikast ning tegevusest;
 • väga hea eneseväljendus- ja suhtlemisoskus;
 • väga hea suuline ning kirjalik eesti ja inglise keele oskus;
 • algatusvõime ja loovus.

Omalt poolt pakume:

 • võimalust aidata kaasa Eesti teaduse arengule;
 • mitmekülgset ja huvitavat tööd;
 • motivatsioonipaketti sh arengu- ja enesetäiendamise võimalusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas.

Lisainfo:

 • Tööle asumise aeg: juuli 2018 või kokkuleppel
 • Tööaeg: täistööaeg
 • Töö asukoht: Brüssel
 • Kandideerimiseks palume saata CV, palgaootus ja motivatsioonikiri CV-Online keskkonnast hiljemalt 11.05.2018.
 • Lisainformatsiooni töö sisu kohta jagab välisteaduskoostöö osakonna juhataja Silver Lätt, telefon +372 522 8237, e-post silver.latt@etag.ee.
 • Kontaktisik personalijuht Liisa Hummal, telefon 731 7341, e-post liisa.hummal@etag.ee
Tööd saab

KOORDINAATOR (VÄLISTEADUSKOOSTÖÖ OSAKONDA)

Töö eesmärgiks on tagada Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra finantsmehhanismi teadusprogrammi elluviimine ja Põhjamaade teaduskoostöö ja EL teadusprogrammide koordineerimine.
 
Peamised tööülesanded
 • EMP/Norra programmi koordineerimine:
  • Eesti taotlusvooru ettevalmistamine ja läbiviimine;
  • programmikomitee töö korraldamine;
  • programmi ürituste korraldamine;
  • Balti teaduskoostöö programmi kooskõlastamine Norra, Läti ja Leedu partneritega;
  • programmi aruandluse korraldamine ja koostamine.
 • Eesti – Põhjamaade teaduskoostöö (NORDFORSK) koordineerimine:
  • Põhjamaade teaduskoostööd puudutava info edastamine (taotlejad ja rahastajad – teadlased ja ministeeriumid);
  • taotlusvoorude ettevalmistamine;
  • taotlejate nõustamine.
 • Euroopa Liidu Teadusuuringute ja innovatsiooni partnerluste info edastamine ja taotlejate ja rahastajate nõustamine; Eesti osaluspotentsiaali ja vajaduse väljaselgitamine.

Ootused kandidaadile

 • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • töökogemus teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;
 • projekti/ programmi juhtimise kogemus;
 • teadmised Eesti ja EL teadus- ja arenduspoliitikast ning tegevusest;
 • hea suuline ning kirjalik eesti ja inglise keele oskus, kasuks tuleb ühe või mitme skandinaavia keele oskus;
 • hea planeerimisoskus;
 • väga hea koostööoskus ja iseseivalt töötamise oskus sh suutlikkus otsuseid vastu võtta ning nende eest vastutada;
 • analüüsi- ja sünteesivõime.

Omalt poolt pakume

 • Võimalust aidata kaasa Eesti teaduse ja teadussidemete arengule põhjamaadega ja Euroopa Liidus;
 • mitmekülgset ja huvitavat tööd;
 • motivatsioonipaketti sh arengu- ja enesetäiendamise võimalusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas.

Lisainfo

 • Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
 • Tööaeg: täistööaeg
 • Töö asukoht: Tartu
 • Kandideerimiseks palume saata CV, palgaootus ja motivatsioonikiri CV-Online keskkonnast hiljemalt 06.05.2018.
 • Lisainformatsiooni töö sisu kohta jagab välisteaduskoostöö osakonna juhataja Silver Lätt, telefon +372 522 8237, e-post silver.latt@etag.ee.
 • Kontaktisik personalijuht Liisa Hummal, telefon 731 7341, e-post liisa.hummal@etag.ee.