2017. aasta eelarve

SA Eesti Teadusagentuur 2017. aasta eelarve (EUR)  
TULUD  
EV riigieelarvest
(k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine)
21 172 776
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid 1 503 851
Muud kulude katteallikad 60 000
Tulud kokku 22 736 627
KULUD  
Tööjõukulud koos maksudega 2 462 708
Majandamiskulud 3 347 025
Muud kulud (k.a käibemaks) 453 118
Toetused 16 470 452
Põhivara soetus 3 324
Kulud kokku 22 736 627