Teadusagentuur taotleb EV 100 välisprogrammist toetust kahe 2018. aastal toimuva sündmuse läbiviimiseks

 EV 100 välisprogrammi raames onli 30. juunini  avatud taotlusvoor välisriikides sündmuste toetamiseks 2018. aastal (link taotlusvooru lehele). SA Eesti Teadusagentuur esitas taotlusvooru  kaks projekti. Taotlusvooru tulemused teahkse teatavaks hiljemalt septembri alguses 2016.

Eesti teaduse programm EuroScience Open Forumil

Eesti Teadusagentuuri algatuse Research in Estonia eestvõttel esitati taotlus Eesti teaduse senisest esinduslikumaks tutvustamiseks 2018. aastal Toulouses toimuval EuroScience Open Forumil (ESOF -http://www.esof.eu/toulouse-2018.html) . „Kavatseme tutvustada Eesti teadust läbi IKT valdkonna ning toetada Eesti teadlaste sessiooni läbiviimist programmis  “Science to Business”, et näidata Eesti nutikate lahenduste jõudmist ettevõtlusesse,“ rääkis Research in Estonia turundusjuht Liis Livin.

Projekti peamine eesmärk on tugevdada läbi EuroScience Open Forumi kuvandit Eestist kui tugeva ja nutika teadusriigist. „Eesti riigi eesrindlikkus e-lahendustes on rahvusvaheliselt tuntud ning projekti eesmärgiks on seda veelgi võimendada,“ selgitas Liis Livin.

Kui taotlus heaks kiidetakse, on projekti elluviija Research in Estonia ning partneriks ESOF2018 ametlik korraldaja Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.

 

Eesti teadust tutvustav konverents „Eesti teadus 100“  Brüsselis

Eesti TA büroo Brüsselis taotleb EV 100 välisprogrammist toetust, et korraldada 2018. esimesel poolaastal, Eesti EL-i Nõukogu eesistumise ajal, Eesti teadust tutvustava ühepäevane konverents ning pakkuda enne ja pärast konverentsi teadlastele erialaseid kohtumisi EL institutsioonides, koostöövõrgustikes ja piirkonna ülikoolides ning teadusasutustes.

Kui taotlus on edukas moodustatakse konverentsi korraldamiseks 2016. a sügisel juhtkomisjon, millesse kaasatakse lisaks HTM-i, ETAg-i esindajatele, partnerile Belgias – Euroopa pealinnade ülikoolide võrgustik (Network of Universities from the Capitals of Europe, lühend UNICA) – suuremate avalik-õiguslike ülikoolide prorektorid, teadusasutuste esindajad, valdkondlike tippkeskuste esindajad ja välismaal tegutsevate Eesti teadlaste, sh noorteadlaste esindajad.”

ETAg-i Eesti teadus- ja arendustegevuse Brüsseli büroo juhi Kadri Sirgi sõnul tutvustatakse  konverentsil rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist ja rahvusvahelisel koostööl põhinevat Eesti teadust ajateljel. Konverentsi esialgne pealkiri on „Eesti teadus 100“.

 

Lisainfo:

Liis Livin

Research in Estonia turundusjuht

SA Eesti Teadusagentuur

Tel: 731 7368

Mob: 555 27 605

http://www.etag.ee/

http://researchinestonia.eu/

 

Kadri Sirg

Büroo juhataja

Eesti TA büroo Brüsselis

Square de Meeûs 1, 1000 Brüssel

e-mail: kadri.sirg@etag.ee

Telefon: +32 2 265 0933