Teadusagentuur saadab viis teadlast õppevisiidile ERC grandi hoidjate juurde

1. juunil lõppes taotlusvoor teadlaste lühiajalisteks õppevisiitideks praeguste ERC (Euroopa Teadusnõukogu) grandi hoidjate juurde. Lähema üheksa kuu jooksul võtavad õppereisi ette viis teadlast, kes käivad grandi taotlemiseks kogemusi omandamas Hispaania, Hollandi, Saksamaa, Soome ja Šveitsi teadlaste juures.

Kuni seitse päeva vältava õppevisiidi eesmärk on ERC grantide taotlemisel edukaks osutunud teadlaste kogemustest õppimine ja oma taotluse koostamiseks vajalike näpunäidete saamine. Õppevisiidile suunduval teadlasel on juba olemas tulevase ERC grandi taotluse visioon ning ta on kavandanud lähema kahe aasta jooksul ERC grandi taotluse esitamist. ERC grandi hoidja kogemustest õppimine võiks aidata teadlast taotluse ettevalmistamisel.

Õppereisile suunduvatest teadlastest neli on Tartu Ülikoolist ning üks Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist. Reisi kulud hüvitab ETAg teadlase koduasutusele maksedokumentide alusel tagantjärgi kuni 1500 euro ulatuses. Tegemist oli juba teise samasisulise taotlusvooruga. Eelmises, 2016. aasta lõpus toimunud voorus otsustati rahastada seitsme teadlase õppevisiite. Järgmine võimalus õppevisiidiks raha taotleda avaneb juba käesoleva aasta sügisel.

Lühiajalisi õppevisiite rahastab Eesti Teadusagentuur läbi Mobilitas Pluss programmi Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Lühiajalise õppevisiidi toetuse saajad

Rohkem infot ETAg-i pakutavatest koolitustest ja toetustest ERC grandi taotlejatele leiab siit.

ERC grandi taotlemise toetuse info.

 

Lisainfo:

Margus Harak, PhD
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
Eesti Teadusagentuur
7 317 343