Teadusagentuur kutsub kohalikke omavalitsusi liituma teadus- ja tehnoloogiapaktiga

Teadusagentuuri  teaduse populariseerimise osakonna esindus on täna-homme tutvustamas koostöövõimalusi Tallinnas 12. Eesti linnade ja valdade päevadel „KOV muutuvas ajas“.

Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populaarsuse suurendamiseks noorte seas ning selleks, et valdkonnaga seotud ainete õppimine oleks huvitav ja igapäevaeluga rohkem seotud, algatas  teadusagentuur koos Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumi, Inseneride Liidu ning  Viimsi ja Kadrina keskkoolidega  aasta tagasi teadus-ja tehnoloogiapakti ning sellega seotud koostöövõrgustiku loomise. Paktiga on tänaseks liitunud või oma liitumist ette valmistamas ligi 30 partnerit. Nende hulgas on ministeeriume, ametiliite, kodanikeühendusi ja koole. Loe lähemalt: http://www.etag.ee/koostoo/tehnoloogiapakt/

„Kuna Teadus- ja tehnoloogiapakt on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks, oleme huvitatud võimalikult laiast partnerite võrgustikust ning kutsume omavalitsusi, piirkonna koole, ettevõtteid ja teadushuvihariduse pakkujaid paktiga ühinema ja võrgustiku töös osalema ,” selgitas osakonna arendusjuht  Signe Ambre.

Teemaplokis “Kohaliku arengu trendid ja võimalused” esineb Signe Ambre ettekandega  “Koolide, ettevõtete ja kohalike omavalitsuste koostöö teadmistemahuka majanduse arengu mootorina”.

16.-17. märtsini toimuvad Eesti linnade ja valdade päevad on omavalitustele aasta tähtsündmus, kus kümnetes koolitusseminarides osaleb üle tuhande viiesaja omavalitsusjuhi ja spetsialisti. Link sündmusele: http://www.taveco.ee/sundmused-view/linnade-ja-valdade-paevad/