Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Viimati muudetud: 01.04.2015

Leiutamine on lihtne!

Oluline on vaid märgata meid ümbritsevat ja püüda seda paremaks muuta.
Ideede loomisel ja probleemide lahendamisel saab kasutada lisaks oma mõtetele ka kõiki neid erinevaid detaile ja teadmisi, mida koolis õpitakse (nt kala naha omadused loodusõpetusest on olnud lahenduseks suurepärase ujumistrikoo loomisel, materjalide erinevad imepärased omadused füüsikast ja keemiast aitavad luua erinevaid puhastusvahendeid, erinevate keelte ühised jooned keeleõpetusest on aluseks erinevate keelesüntesaatorite loomisel jne, jne).

Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja õpilaskollektiividele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning koolidele.

Koolitus õpetajatele!
Kuna loovtöö on kohustuslik kõigile põhikooli õpilastele ja uurimis- või praktiline töö gümnaasiumiõpilastele, siis leiutamine (laste loovuse ja lennuka mõtlemise arendamine) on suurepärane võimalus selle õppekavas kirjeldatud kohustusliku komponendi täitmiseks.

NB! 20. aprillil 2015. a toimub Tallinnas tasuta 1-päevane koolitus kõigile üldhridus- ja kutsekoolide õpetajatele, kus tutvustatakse leiutamise kui loovtöö erinevaid tahke – leiutamine disaineri ja inseneri pilgu läbi, tutvustatakse põgusalt tuntumaidleiutisi ja leiutajaid ning tutvustatakse tootearendaja kolme peamist küsimust. Tutvustatakse ka patendindusega seonduvat ning räägitakse põgusalt õpialsleiutajate riiklikust konkursist. Põhjalikum info ja registreerumine SIIT.
Registreerumise viimane päev on 15. aprill.

***********

2014. aasta konkursi TULEMUSED. Aitäh kõigile konkursil osalejatele! Palju õnne võitjatele!

***********

Noorte leiutajate talvelaager 2015
Eesti teadusagentuuri pressiteade 22.01.2015

23. jaanuaril kogunesid Eesti Teadusagentuuri korraldatavasse noorte leiutajate talvelaagrisse õpilasleiutajate riikliku konkursi keskmise vanuseastme parimad, et kolme päeva jooksul välja mõelda matkamist hõlbustavaid tooteid. Inspiratsiooni selleks ammutati sel aastal loodusteadlaste tehtust ja uuritust ning loodusest.

„Ühiskonna jaoks on oluline suunata noori neid ümbritsevaid kitsaskohti märkama ning uudseid lahendusi pakkuma. Leiutajate konkurss ja laager on näidanud, et noortel on loovaid ja huvitavaid mõtteid küllaga!“ räägib laagri korraldaja Margit Lehis.

Kolme päeva jooksul õpivad 22 noort, kuidas kellegi vajadusest või probleemist sünnib toode, mis probleemi lahendab. Lisaks õpivad osalejad meeskonnatööd ja palju muud sellist, mis uue toote loomisel oluline. Noored teevad läbi kogu tootearenduse protsessi. Kaardistavad sihtrühma ja probleemi ning sellest lähtuvalt alustavad niisuguste toodete väljatöötamist, mis hõlbustaks matkalisi. Teaduspõhiseid taustateadmisi jagavad lastele sel aastal loodusteadlased. Külla tuleb Aleksei Turovski ning laagris osalejad külastavad Maaülikooli taimefüsioloogia laborit koos Ülo Niinemetsaga ja AHHAA-keskust.

Laagri lõpus tutvustavad noored leiutajad meeskonnatööna valminud lahendusi. Publikuks  on  osalejate õed-vennad, lapsevanemad ja juhendajad.

Seekordne noorte leiutajate laager on juba seitsmes.  Leiutajate talvelaagrit korraldab Eesti Teadusagentuur ja rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt: Margit Lehis, laagri koordinaator, telefonil 730 0335 või e-posti aadressil margit.lehis@etag.ee

**********************

Konkursi lõpetamisest tegi Leiundusuudistes ülevaate Leo Siemann https://www.youtube.com/watch?v=gilvrkknHCM

NB! Konkursile saadetud vahvamatest töödest on valmis saanud posternäitus, mida saate näha  SIIN ja tellida selle kooli, klubisse, noortekeskusesse vm, kui kirjutate margit.lehis@etag.ee .

*******

2014. aasta konkursi tähtaeg oli 15. oktoober.

Auhinnasaajad selgusid 11. detsembril kell 13 Energia avastuskeskuses Tallinnas.

Preemiasaajad saavad üritusele nimelise kutse, aga oodatud on kõik osalejad. Oma tulekust andke kindlasti teada hiljemalt 5. detsembril e-postile margit.lehis@etag.ee .

************

Muutunud on gümnaasiumiõpilaste esitatavate tööde nõuded – neilt ootame lisaks idee kirjeldusele ka asjakohast taustainfot, mis on korrektselt viidatud ja vormistatud. Täpsemalt vt allpool.

2014. a konkursi nõuded ja tingimused

Konkursi preemiafond on 25 950 eurot.

1.-4. klass

I preemia väärtuses kuni 1300 eurot
II preemia väärtuses kuni  650 eurot
III preemia väärtuses kuni  325 eurot

5.-9. klass

I preemia väärtuses kuni 1950 eurot
II preemia väärtuses kuni  1300 eurot
III preemia väärtuses kuni  750 eurot

10.-12. klass

I preemia väärtuses kuni 2600 eurot
II preemia väärtuses kuni 1950 eurot
III preemia väärtuses kuni 1300 eurot

Konkursil kõige paremaid tulemusi näidanud kool saab esemelise preemia väärtusega kuni 2600 eurot.
Kõigi I preemia pälvinud tööde juhendajate preemiafondi suurus on kuni 4500 eurot.
Žüriil on õigus välja anda kõigis vanuserühmades ka diplomeid.

NB! Lisaks rahalistele preemiatele osalevad 4.-9. klassi parimad noorte leiutajate talvekoolis, mis toimub jaanuari esimestel päevadel Tartus.
Konkursi eriauhinnad on ka ühe õpilase osalemine rahvusvahelisel õpilasleiutajate olümpiaadil Gruusias ja ühe õpilase osalemise Ameerikas toimuval INTELi teadusmessil. Lisaks mitmeid auhindu meie koostööpartneritelt: Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, Majandus- ja Kommunikatsioonimisteerium.

 

2014. a konkursil osalemine ja nõuded

Konkursile ootame ka sel aastal leiutisi, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme ja aitavad elu paremaks muuta. Konkreetset teemat esitatavatele leiutistele sõnastatud ei ole.

Näiteks kui kettaheitja teeb üks trenni, siis tema jaoks võib välja mõelda niisuguse ketta, mis GPS-i abil mõõdab ketta lennukaare kõrguse, lennukauguse ja -kiiruse ning palju muud, mida paremate heidete nimel treenimiseks vaja teada on.  VÕI kui käänulisel teel pole ristmikule lähenevat sõidukit hästi näha, aitab turvalisust saavutada selline foor, mis annab teada,  kui kaugel ohtlikust kohast teine sõiduk asub.   …  ja nii edasi ja nii edasi …
NB! Näidetena kirjeldatud ideed on juba meie konkursile saadetud :)  Aga kindlasti on ümberringi veel palju sellist, mida parandada ja uuendada või muuta saab.

Konkursile esitatakse leiutiste ideed kolmes vanuserühmas:

* Osaleda saavad need kutsekoolide õpilased, kes õpivad kutsekoolis põhikooli baasil ja on kuni kolmanda aasta (kursuse) õpilased (kaasa arvatud). Pärast gümnaasiumi kutsekooli astunud õpilased konkursil osaleda ei saa.

Nõuded leiutisele (ideele)

Konkursile esitatav leiutis ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav.

Tähelepanu! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on registreeritud, st mille kohta on täidetud elektrooniline osalemisvorm aadressil  www.etag.ee/konkursid

Mida ja kuidas esitada?

Konkursile tuleb esitada:

1. Leiutise joonis või joonistus.  Esitada nii elektrooniliselt kui paberil*.

Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3. Paberil esitatava konkursitöö tagumisele küljele tuleb märkida töö pealkiri, autori andmed (nimi, kool, klass, postiaadress, e-posti aadress ja telefon; kui juhendaja on olemas, siis juhendaja nimi, töökoht, e-posti aadress ja telefon. NB! *Pabril ei ole vaja esitada seda töö joonist/joonistust, mis on valminud arvutis.
Elektrooniliselt laadida töö joonis või joonistus üles aadressile www.etag.ee/konkursid
Joonise või joonistuse saate skaneerida arvutisse või teha sellest digifoto ja siis selle arvutisse laadida.

2. Leiutise kirjeldus. Esitada elektrooniliselt ja paberil*.
*Paberil esitada ainult sel juhul, kui kirjeldus on käsitsi kirjutatud; arvutis trükitud kirjeldust välja trükkida ei ole vaja.

Elektrooniliselt laadida töö joonis või joonistus üles aadressile www.etag.ee/konkursid

3. Juhendaja(te) arvamus juhul, kui juhendaja(d) on olemas. Esitada võimalusel elektrooniliselt, selle võimaluse puudumisel  paberil. NB! Juhendaja saab 1. preemia saanud töö juhendamise eest preemia vaid juhul, kui kõik tema andmed on osalusvormis olemas.

Arvamuses palume lühidalt välja tuua, kuidas valiti tööks sobiv teema, kui palju ja kuidas tuli õpilast abistada, missugune oli juhendaja roll töö valmimisel.
Kui juhendajal on rohkem kui üks juhendatav, võib arvamuse saata kõigile töödele korraga (näiteks kui saadetakse kogu klassi tööd korraga). Arvamuses peab olema märgitud, kelle töö kohta (kõigi autorite andmed ja tööde pealkirjad) arvamus on koostatud.
Juhendaja olemasolul peavad tema andmed KINDLASTI olema sisestatud ka elektroonilisse osalusvormi. Juhendajaks ei pea tingimata olema õpetaja, selleks võib olla ka ema, isa, vanaema või keegi teine.

4. Vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, arvutiprogramm vms).

Elektrooniliselt esitatavad materjalid (leiutise joonise fail, leiutise kirjeldus, juhendaja arvamus ja vajadusel lisamaterjal) laetakse üles konkursi osalusvormi täitmise leheküljelt www.etag.ee/konkursid
Paberil esitatavad materjalid (leiutise joonis, leiutise kirjeldus ning juhendaja arvamus juhul, kui seda ei ole esitatud elektrooniliselt) saata aadressile:

Õpilasleiutajate riiklik konkurss
Eesti Teadusagentuur
Soola 8
51013 Tartu

Kui töö esitamisel hätta jääte, siis kirjutage margit.lehis@etag.ee või helistage tel 730 0335, 520 3270 (Margit Lehis).

Konkursi tulemuste teatamine

Preemiad ja auhinnad antakse üle 11. detsembril 2014. a Energia Avastuskeskuses.

Konkursi ajaloost

Konkurss korraldati esmakordselt 2008. aastal. Esitatavate tööde teemaks oli siis “Pisiasjad, mis muudavad elu paremaks” ja leiutiste ideid saabus konkursile 600.
2009. aasta konkursi teemaks oli “Hoiame kokku!” ning töid saabus 650.
2010. aastal oodati leiutiste ideid teemal “Aitame abivajajaid”. Töid saadeti hindamiseks 588.
2011. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 828.
2012. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 619.
2013. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 620.

2013. a konkursi tulemused

Konkursi võitjad selgusid 6. detsembril 2013. aastal Tallinna Teletornis. Tulemused leiate siit.

Valiku pilte leiate paremalt menüüst 2013. a konkursi lõpetamise galeriist.

Väga suur hulk ürituse pilte asub neil linkidel:
1. suurem osa https://margitlehis.sugarsync.com/albums/thumb/158_1052318713
2. pilte autasustamise algusest ja lõpust: https://margitlehis.sugarsync.com/albums/thumb/158_1052328606Preemiad anti üle 6. detsembril 2013. a Tallinna Teletornis. Autasustamisele on oodatud kõik, paberkutsed saavad need, keda on ootamas preemia või muu autasu.

Konkursi korraldamise õiguslik alus

Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord. Haridus- ja teadusministri määrus, vastu võetud 18.06.2010, nr 30.

2014. aasta õpilasleiutajate konkursi väljakuulutamise käskkiri.

Kontakt ja lisainfo

Margit Lehis
Eesti Teadusagentuur
Soola 8, Tartu 51013
margit.lehis@etag.ee
Tel 7300 335
Mob 520 3270

 

Korraldajad ja toetajad
HTM logo 1_majandusmin_3lovi_est
Denmark, Embassy