Personaalsete uurimistoetuste taotlusvooru laekus 235 uue uurimisprojekti taotlust

Taotlusvooru maht on ligikaudu 1,4 miljonit eurot. Personaalse uurimistoetuse abil rahastatakse kõrge teadusliku kvaliteediga ning perspektiivikaid uurimisprojekte. Toetust saavad nii kogenud teadlaste uued uurimissuunad kui ka iseseisvat uurimistööd alustavad tugevad noored teadlased.

Taotlejad küsisid taotlusvoorus kokku ligikaudu 15,7 miljonit eurot toetusraha. Esitatud taotlustest 142 on  uudsete ja otsinguliste uurimisprojektide elluviimiseks ning nende taotluste maht on kokku 9,71  miljonit eurot. Iseseisvate teadusuuringute alustamiseks mõeldud starditoetuse taotluseid esitati 93 ning nende maht on kokku 6,05 miljonit eurot.

Hetkel toimub Eesti Teadusagentuuris esitatud taotluste tehniline kontroll. Seejärel annavad oma hinnangu taotlustele retsensendid ning lõpliku otsuse uurimistoetuste määramise kohta teeb Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu 2015. aasta jaanuari alguses.

Lisainfo:

Madis Saluveer
Eesti Teadusagentuur, uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel: 7300 326
madis.saluveer@etag.ee