Riik asub uurima nii maapõueressursse kui personaalmeditsiini rakendusvõimalusi

20. septembril kogunenud Teadus- ja arendusnõukogu (TAN) kiitis heaks viis strateegilise teadus- ja arendustegevuse uuringuprojekti teemat. Tegemist on riigi ees seisvate ulatuslike küsimuste lahendamiseks tellitavate rakendusuuringutega, mille probleemipüstituste koostamisel osalesid kõik ministeeriumid.

Suured, eri valdkondi ühendavad ja sotisaal-majanduslikke eesmärke täitvad uurimisteemad on järgmised:

– Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine.
Tervikliku ja riigiülese olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitseks ja kriisireguleerimiseks. 
Personaalmeditsiini lähenemise rakendamine Eesti tervishoiusüsteemis (kliinilise juhtprojekti elluviimine).
Biomajanduse sektorites lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine.
Muutuvast tööturust ja kasvavast rändest tulenevad võimalused ja väljakutsed hariduse, tööturu ja sotsiaalsüsteemis.

„Enamus teemadest on eri valdkondi ühendavad ja kajastavad enama kui ühe ministeeriumi huve. Erilist rõõmu teebki see, et ministeeriumid on RITA programmi raames hakanud tegema paremat koostööd teaduse ja arenduse valdkonnas ega näe teistes ministeeriumites ainult konkurenti projektikonkursil, vaid partnerit ühise eesmärgi saavutamisel,“ võttis Eesti Teadusagentuuri RITA programmi juht Liina Eek esimese taotlusvooru senise käigu kokku.

 

Infopäevad teadusasutustele ja ettevõtetele

Uuringuteemade tutvustamiseks korraldab Eesti Teadusagentuur infopäevad 28. septembril Tallinnas (Roseni Torn, Mere pst 6) ja 29. septembril Tartus (Atlantise konverentsikeskus, Narva mnt 2).

Infopäevadele on oodatud kõik uuringukonsortsiumites osalemisest huvitatud teadusasutused ning teadus- ja arendustegevusega tegelevad ettevõtted. Taotlusvoorud avanevad selle aasta viimases kvartalis ning konkursid kuulutatakse välja Eesti Teadusinfostüsteemis ETIS.

Uuringud käivituvad 2017. aasta alguses. Esimese vooru uuringute maksumus on kokku kuni 7,5 miljonit eurot. Kulud katab Eesti Teadusagentuur valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmist (RITA). Programm aitab kujuneda riigil rakendusuuringute targaks tellijaks ning uuringutulemuste kasutajaks. Programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

 

Lisainfo:

Liina Eek

RITA juht

Eesti Teadusagentuur

731 7383

liina.eek@etag.ee