Sihtfinantseerimine

Teadus- ja arendusasutuste sihtfinantseerimine toimus teadusteemade alusel vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele (04.09.2010). Sihtfinantseeritavate teadusteemade alusel finantseeriti teadusasutuste uurimisrühmi. Alates 2012. aastast enam uusi sihtfinantseerimistoetusi ei anta, toimub ainult jätkutaotluste vastuvõtt. Sihtfinantseerimist asendab uue rahastamismehhanismina institutsionaalne uurimistoetus.

Sihtfinantseerimist on õigus taotleda teadus- ja arendusasutusel, mis on evalveeritud ja kantud teadus- ja arendusasutuste registrisse. Teema sihtfinantseerimise jätkamise aluseks on Teaduskompetentsi Nõukogu hinnang tehtud töö tulemustele. Uue teema sihtfinantseerimise otstarbekuse hindamisel arvestab Teaduskompetentsi Nõukogu taotlevas teadus- ja arendusasutuses selle teema täitmiseks loodud eeldusi ning teema aktuaalsust. Teadus- ja arendusasutuste teadusteemad kuuluvad hindamisele igal aastal.

SF 2012

SF 2011

SF 2010

SF 2009

SF 2008

KBFI kaebus haridus- ja teadusministri 18.01.2008 käskkirjadele nr 25 ja 26

Kontakt:
Madis Saluveer
uurimistoetuste osakonna peaspetsialist
7 300 326
madis.saluveer@etag.ee