2017. a taotlusvooru tulemused

Järeldoktoriprojektid (PUTJD)

PUT nr Eesnimi Perekonna nimi Uurimisprojekti nimetus Asutus
PUTJD700 Jaanis  Lodjak Kasvu ja keha korrashoiu lõivsuhe – insuliini-laadse kasvufaktor 1 roll Tartu Ülikool 
PUTJD702 Johann  Langemets Banachi ruumi ühikkera geomeetriline struktuur ja seosed diameeter-2 omadustega Tartu Ülikool
PUTJD705 Kadriann  Tamm Eesti fosforiidi väärindamine kõrgkvaliteetsete saadustena Tallinna Tehnikaülikool
PUTJD707 Uku Haljasorg Kromatiini remodelleeriva kohesiinikompleksi roll tsentraalse tolerantsuse kujunemises Tartu Ülikool
PUTJD708 Maris Hindrikson Y- kromosoomi spetsiifiliste geneetiliste markerite väljatöötamine ja kasutamine koerlaste isaliini uuringutes Tartu Ülikool
PUTJD715 Kuno Kasak Märgalade taastamine ja selle mõju hindamine kasvuhoonegaaside lendumisele turbulentsete kovariatsioonide meetodi abil Tartu Ülikool
PUTJD719 Martin Ligi Suspensioonis olevate osakeste omaduste hindamine jõgede väljavoolu mõjualal in-situ ja satelliidi andmete põhjal Tartu Ülikool
PUTJD726 Triin Laisk-Podar Raseduskatkemiste geneetilise komponendi selgitamine suuremahuliste biopankade andmete abil Tartu Ülikool
PUTJD732 Rasmus Talviste Plasma töötluse mõju puidu pindade makro- ja mikroskooplistele omadustele Tartu Ülikool
PUTJD742 Emlyn David Qivitoq  Witt BIM-sisene õpe Tallinna Tehnikaülikool
PUTJD746 Margaret Lyngdoh Traditsioonilised ja kohalikud diskursused Põhja-India piirkondlike kristlike liikumiste kontekstis Tartu Ülikool
PUTJD749 Irina  Osadchuk Dimeersed metalloporfüriinid juhitavate ja lülitatavate katalüsaatoritena oksüdeerimisreaktsioonidele Tallinna Tehnikaülikool
PUTJD760 Birgit Poopuu Rahu ja konflikti teadmise poliitika: Süüria ja kohaliku teadmise/kogemuse mitmekesine maastik Tartu Ülikool

Stardiprojektid (PSG)

PUT nr Eesnimi Perekonna nimi Uurimisprojekti nimetus Asutus
PSG7 Arvo  Tullus Valgus- ja juurkonkurentsi roll lehtpuude kasvu ja metabolismi reaktsioonis kliimamuutusele Tartu Ülikool
PSG10 Kersti Kangro Veepoliitika raamdirektiivi nõuete täitmise edendamine ja järvede kaugseire rakenduste parendamine neeldumisparameetrite täpsema määratlemise kaudu Tartu Ülikool
PSG11 Indrek Reile Vähimarkerite kvantitatiivne analüüs uriinis hüperpolariseeritud TMR abil Tallinna Tehnikaülikool
PSG22 Victor Alari Lainetuse ja jää vastastoime mõõtmine ning modelleerimine Läänemeres Tallinna Tehnikaülikool 
PSG32 Alo Laas Järvede süsinikuvoogude modelleerimine vees lahustunud gaaside pidevmõõtmiste alusel Eesti Maaülikool
PSG38 Pablo David Scodeller Kasvajavastase immuunsuse taastamine makrograafide ümberprogrammeerimisega. CD206-le seonduva peptiidiga suunatud  miRNA häirimine Tartu Ülikool
PSG48 Elo-Hanna  Seljamaa Folkloristlik vaade kuulumisele ja mitte-kuulumisele Eestis Tartu Ülikool
PSG59 Hedi  Peterson Arvutuslik analüüs ja teadmised bioloogilistest andmetest (OmicNet) Tartu Ülikool
PSG61 Vesal Vojdani Kõrge usaldusväärsusega tarkvara arendamine korrektse interaktiivse staatilise analüüsiga Tartu Ülikool
PSG70 Martin  Timusk Uued aerogeelilaadsed oksiidsed vahtmaterjalid Tartu Ülikool
PSG87 Arto Pulk Mälu teke imetajate neuronites läbi RNA-graanulite vahendatud valgusünteesi regulatsiooni Tartu Ülikool
PSG114 Ago-Erik Riet Permutatsioonikoodide matemaatilised alused Tartu Ülikool
PSG136 Rein Drenkhan Metsapatogeenide mass-invasioonid Põhja-Euroopasse: uute patogeenide varane tuvastamine, nende saabumisteede ja -viiside määratlemine ning tõkestusvõimaluste otsimine Eesti Maaülikool
PSG137 Ants Kallaste 3D prinditud elektrimasinad Tallinna Tehnikaülikool
PSG142 Lauri Kütt Pooljuhtmuundurite väljundvoolukuju süntees taastuvenergiaallikate võrguga liitmisvõimaluse suurendamiseks Tallinna Tehnikaülikool
PSG147 Karin Kauer Mulla orgaanilise aine stabiilsus Eesti Maaülikool

Rühmaprojektid (PRG)

PUT nr Eesnimi Perekonna nimi Uurimisprojekti nimetus Asutus
PRG4 Raivo Stern Tugevalt frustreeritud kvantmagnetite adapteeruvad olekud (ENIQMA) Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
PRG11 Ivari  Kaljurand Uudsed laserdesorptsiooni-ionisatsiooni kõrglahutus-massispektromeetria lähenemisviisid kompleksete proovide uurimiseks Tartu Ülikool
PRG29 Lembi Lõugas Võõras vs kohalik kesk- ja uusaja toitumisharjumustes Läänemere idaaladel: päritoluanalüüside kasutamine tarbimismuutuste jälgimisel Tallinna Ülikool
PRG34 Kristiina  Ross Võimusuhted ja identiteet 16.–18. sajandi eesti kirjakeeles Eesti Keele Instituut
PRG49 Helger Lipmaa Krüptograafised protokollid ja kodeerimisteooria Tartu Ülikool
PRG57 Viljar Jaks Maksa ekstratsellulaarse maatriksi roll koe terviklikkuse taastamisel ning maksa patoloogiate tekkel Tartu Ülikool
PRG71 Allan Puur Eesti rahvastiku nüüdisareng: kestlikuma ühiskonna poole viiva tee otsingul Tallinna Ülikool
PRG83 Kristjan  Tabri Vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju modelleerimine laeva dünaamiliste koormuste ja käitumise hindamiseks Tallinna Tehnikaülikool
PRG111 Mikhail Brik Lisandi ja põhiaine omaduste vastasmõju uudsetes optilistes materjalides: fundamentaalsed ja rakenduslikud aspektid Tartu Ülikool
PRG124 Karin Sein Tarbijate õiguste kaitse digitaalses ühisturus – lepinguõiguslikud aspektid Tartu Ülikool
PRG184 Lili Azin  Milani Haruldaste ja sagedaste geenivariantide mõju ravimite kõrvaltoimetele Tartu Ülikool
PRG198 Mart  Ustav Inimese papilloomiviirusega (HPV) nakatumise ja replikatsiooni inhibiitorite märklaudade ja ravimite otsinguks kõrge läbilaskvusega rakulise süsteemi konstrueerimine ning loommudeli loomine pre-kliiniliseks HPV ravimite testimiseks Tartu Ülikool
PRG230 Tambet  Teesalu Hematoentsefaalbarjääri penetreerivad kullerpeptiidid Tartu Ülikool
PRG243 Mait Metspalu
Looduslik valik ja migratsioonid inimese geneetilise varieeruvuse kujunemisel Ida Euroopa lauskmaal. Vana-DNA uurimus
Tartu Ülikool