2016. a taotlusvooru tulemused

2016. a taotlusvooru tulemused
Number Projekti tüüp Stardiprojekt (ST) / Otsinguprojekt (OT) / Järeldoktori projekt (JD) Taotleja eesnimi Taotleja perekonna-nimi Asutus Teema
PUT1350 OT Priit Kupper Tartu Ülikool Transpiratsioonivoo roll anorgaanilise lämmastiku vormide omastamisel puittaimedel
PUT1351 OT Rita Hõrak Tartu Ülikool Toksiin-antitoksiin süsteemide kasu ja hind Pseudomonas putida kohasusele
PUT1354 ST Karin Kipper Tartu Ülikool Selektiivsuse kasvatamine paber-elektropihustus-massispektromeetrilisel analüüsil, et parandada personaalmeditsiini intensiivravis
PUT1355 OT Jan Pisek Tartu Observatoorium Metsa alustaimestiku gLobaalne kaardistamine ning selle rakenduSed (GLAMORAS)
PUT1356 OT Marco Patriarca Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Keelte dünaamika: Mudelid ja meetodid komplekssüsteemide teooriast
PUT1358 ST Jane Klavan Tartu Ülikool Mudelite loomine ja lõhkumine: Klassifitseerimismudelite valideerimine keeleteaduses
PUT1359 OT Tiia Tulviste Tartu Ülikool Varase kasvukeskkonna toetav roll lapse kõneoskuste arengus: Võimalus kahandada lõhet hilisemates akadeemilistes saavutustes
PUT1361 OT Robert Krimmer Tallinna Tehnikaülikool Internetis hääletamine kui täiendav võimalus õiguslikult siduvateks valimisteks: Väljakutsed hääletamisprotsessi ümberkujundamisele
PUT1363 OT Timo Maran Tartu Ülikool Paljuliigiliste keskkondade semiootika: agentsus, tähendusloome ja kommunikatsioonikonfliktid
PUT1365 OT Rein Raud Tallinna Ülikool Kultuurilised muutused ja konfliktid: teoreetiline mudel
PUT1366 OT Tatjana Kuzovkina Tallinna Ülikool Pärast plahvatust: autobiograafia, subjektsus ja lausung Juri Lotmani viimastes kirjutistes
PUT1367 OT Kai Kisand Tartu Ülikool Seosed kroonilise põletiku, loomulikuku immuunsuse epigeneetilise mälu ja immuusüsteemi degeneratsiooni vahel
PUT1369 OT Vitali Podgurski Tallinna Tehnikaülikool Teemantpinnete adaptatsioonimehhanismid kuiv hõõrdekulumise
PUT1371 ST Elin Org Tartu Ülikool Soolestiku mikrobioomi ja metformiini ravi koostoime läbi sapphapete metabolismi tüüp II diabeeti ravis
PUT1372 OT Vahur Zadin Tartu Ülikool Vaakumkaarte tekkemehhanismid kõrgetes elektriväljades
PUT1378 OT Irina Didenkulova Tallinna Tehnikaülikool Extreme wave events and their impacts in coastal waters
PUT1382 OT Vallo Tillmann Tartu Ülikool DIABIMMUNE jätku-uuring: esimeste eluaastate  mõju 1.tüüpi diabeedi ja tsöliaakia kujunemisele.
PUT1389 OT Veljo Kisand Tartu Ülikool Vana DNA aken minevikku, pärastjääaegsete looduslike koosluste muutlikuse uurimine metagenoomika vahendite abil
PUT1395 OT Jarek Mäestu Tartu Ülikool Koormuse sisemine ja väline suund treeningu monitooringu vahendina noorsportlastel
PUT1399 OT Leho Tedersoo Tartu Ülikool Päristuumsete mikroorganismide globaalne elurikkus
PUT1406 ST Rando Tuvikene Tallinna Ülikool Funktsionaalsed polüsahhariidid merevetikatest
PUT1409 OT Lauri Laanisto Eesti Maaülikool Puittaimede stressi polütolerantsuse mustrid ja mehhanismid globaalsel skaalal
PUT1416 OT Kalle Kilk Tartu Ülikool Metaboolsed biomarkerid personaliseeritud meditsiinis.
PUT1417 OT Urmas Arumäe Tallinna Tehnikaülikool Neuronite ja lümfotsüütide elu ja programmeeritud surma mehhanismid
PUT1422 OT Anti Selart Tartu Ülikool Ühiselu, eraldatus ja kultuuriline vastasmõju keskaegsel Liivimaal (1200-1550)
PUT1432 OT Sirli Raud Tartu Ülikool Plasmaproduktide mõju kasvajarakkude elulemusele
PUT1435 OT Ants Koel Tallinna Tehnikaülikool Laia keelutsooniga pooljuhtmaterjalidel põhinevad heterosiirded
PUT1439 OT Ülo Suursaar Tartu Ülikool Tuleviku merekliima ja ökoloogilised riskid Läänemerel
PUT1443 OT Dmitri Vinnikov Tallinna Tehnikaülikool Parendatud omadustega impedantsallikaga muundurid
PUT1458 ST Meelis Kull Tartu Ülikool Liigse enesekindluse vältimine intelligentsetes süsteemides: Teooria ja tarkvara tõenaosuslike klassifikaatorite õppimiseks ja rekalibreerimiseks rakenduskonteksti määramatuse korral
PUT1461 ST Külli Sarapuu Tallinna Tehnikaülikool Valitsuskeskuse koordinatsiooniinstrumendid: tähtajaliste rakkerühmade võimalused ja piirangud
PUT1463 OT Katrin Heinsoo Eesti Maaülikool Poollooduslike rohumaade väärtus ökosüsteemina läbi kestliku bioenergia tootmise
PUT1465 OT Külli Kingo Tartu Ülikool Krooniliste põletikuliste dermatooside haigusmudelite loomine, nende geneetiline ja metaboloomiline profileerimine raviefektiivsuse hindamiseks
PUT1466 OT Amar Annus Tartu Ülikool Loomingulisuse vormid muistse Lähis-Ida intellektuaalses ajaloos
PUT1468 OT Tõnis Kanger Tallinna Tehnikaülikool Halogeenside: kristallidest lahusesse
PUT1473 ST Tiina Tosens Eesti Maaülikool Mesofülli juhtivus kui fotosünteesikiiruse limiteerija paljasseemnetaimedes
PUT1474 ST Sami Mikael Kivelä Tartu Ülikool Arengufüsioloogilised mehhanismid elukäikude evolutsiooni ja ökosüsteemi mõjutajatena
PUT1476 OT Raul Vicente Zafra Tartu Ülikool Bioloogiliste ja tehislike nägemistaju mudelite ühendamine
PUT1481 OT Marina Grišakova Tartu Ülikool Imaginaarsete narratiivsete stsenaariumide roll kultuuridünaamikas
PUT1484 OT Oive Tinn Tartu Ülikool Kalana Lagerstätte: Siluri alguse merelise ja maismaalise ökosüsteemi piirielustik
PUT1485 ST Peeter Selg Tallinna Ülikool A relational approach to governing wicked problems
PUT1488 ST Petri-Jaan Lahtvee Tartu Ülikool Sünteetilise ja süsteemide bioloogia kombineerimne effektiivsete rakuvabrikute loomisel
PUT1494 ST Jaak Tomberg Tartu Ülikool Kirjanduslikud representatsioonid ja tehniline küllastumine: teadusliku fantastika realiseerumisest utoopilise realismini
PUT1495 ST Olga Volobujeva Tallinna Tehnikaülikool SnS ja SnSe õhuked kiled päikeseenergeetikale
PUT1499 ST Allan Olspert Tallinna Tehnikaülikool RNA alampopulatsioonide erinevad rajad viirusinfektsioonides
PUT1504 OT Viktor Peet Tartu Ülikool Uued meetodid ja optilised elemendid laseri kiirtekimbu kujundamiseks.
PUT1511 OT Peeter Somelar Tartu Ülikool Keemiline murenemine atmosfääri koostise ja paleokliima indikaatorina Proterosoikumi-Fanerosoikumi piiril
PUT1512 ST Margit Heinlaan Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Mikroplastiku kahjulike mõjude hindamine mere- ja magevee zooplanktonile
PUT1517 ST Martin Klesment Tallinna Ülikool Varane demograafiline nüüdisajastumine Eestis: 19. sajandi maa- ja linnaühiskonna mikro-uurimus
PUT1518 OT Aleksander Väljamäe Tallinna Ülikool GOPROSOCIAL: Neurokinemaatiline süsteem prosotsiaalse käitumise hindamiseks ja treenimiseks.
PUT1519 OT Valdis Laan Tartu Ülikool Poolrühmade Morita ekvivalentsus
PUT1521 ST Signe Vahur Tartu Ülikool Kunstiväärtuste kvantitatiivne instrumentaalanalüüs
PUT1530 OT Dagmar Kutsar Tartu Ülikool Laste subjektiivne heaolu võrdlevas perspektiivis: metodoloogilised väljakutsed ja panus praktikasse
PUT1534 OT Ago Samoson Tallinna Tehnikaülikool Viskoossete süsteemide struktuuribioloogia
PUT1541 OT Kaido Sillar Tartu Ülikool Gaaside segu adsorptsiooni isotermide arvutamine ab inito meetoditega. Gaaside eraldamine ja puhastamine metallorgaaniliste võrkstruktuuridega
PUT1542 OT Lennart Raudsepp Tartu Ülikool Kehaline aktiivsus, motivatsioon ja tervise seotud elukvaliteet noorukitel
PUT1549 OT Alan Altraja Tartu Ülikool Tuberkuloosi kiirdiagnostika samaaegse ravimresistentsuse määramisega
PUT1553 ST Aive Liibusk Eesti Maaülikool Läänemere viimase 70 aasta geotsentrilise meretaseme- ja maatõusu määramine kasutades satelliitaltimeetriat
PUT1574 OT Kalle Olli Tartu Ülikool Sidustades funktsionaalse ja fülogeneetilise elurikkuse – sillapea ökosüsteemide funktsionaalsuste kaardistamiseks juba täna
PUT1580 OT Radko Avi Tartu Ülikool Virioomi ja inimese endogeensete retroviiruste mõju immuunaktivatsioonile supresseeriva antiretroviirusravi käigus Eesti süstivatel narkomaanidel
PUT1581 OT Priit Möller Tartu Ülikool Uudse FIB-ToF-SIMS meetodi arendamine heterogeensete ja poorsete materjalide 3D keemilise koostise ja mikrostruktuuri analüüsiks.
PUT1589 OT Koit Herodes Tartu Ülikool Derivatiseerimissüsteemide arendamine suunatud ja üldiseks LC-MS analüüsiks
PUT1598 ST Eva-Ingrid Rõõm Eesti Maaülikool Kasvuhoonegaaside emissiooni hindamine tugevalt aluselistes, II ja III tüüpi, Eesti järvedes.
PUT1617 OT Margus Pooga Tartu Ülikool Suunavad multifunktsionaalsed nukleiinhapete transportsüsteemid
PUT1624 OT Triin Vihalemm Tartu Ülikool Meediakasutuse praktikad ja identiteedi arengud  Eesti ja Läti venekeelses elanikkonnas  poliitilise kriisi tingimustes
PUT1627 ST Heidi Lietzen Tartu Observatoorium Galaktikate evolutsioon kosmilises kärgstruktuuris – tühikutest suurte müürideni
PUT1628 ST Tanel Kerikmäe Tallinna Tehnikaülikool Eesti e-valitsemise teenuste riikliku süsteemi analüüs EL-i digitaalse ühtse turu õigusliku raamistiku kontekstis
PUT1630 OT Francesco Orsi Tartu Ülikool Praktiline Metaeetika
PUT1656 OT Nicholas Gathergood Tallinna Tehnikaülikool Jätkusuutlikud pindaktiivsed ained
PUT1660 ST Tõnu Esko Tartu Ülikool Harvaesinevate genetiliste variantide mõju hindamine tervisekäitumisele populatsiooni isolaatides
PUT1665 OT Krista Fischer Tartu Ülikool Geneetilised ja epidemioloogilised tegurid, mis mõjutavad üld- ja põhjus-spetsiifilist suremust Eesti rahvastikus
PUT1669 OT Ana Rebane Tartu Ülikool mikroRNA-d põletikulistes protsessides
PUT1674 ST Ulrike Rohn Tallinna Ülikool Digiajastu keerukused Euroopa Liidu väikeriikide audiovisuaaltööstustele
PUT1680 ST Indrek Roasto Tallinna Tehnikaülikool Jõuelektroonikal baseeruv energia juhtimissüsteem liginullenergia ehitistele
PUT1683 OT Toomas Tamm Tallinna Tehnikaülikool Jõuväljadel baseeruvad mudelid üleminekumetallikomplekside jaoks
PUT1686 OT Anti Kalda Tartu Ülikool DNMT ja TET perekonna ensüümid kui uued biomarkerid ja terapeutilised sihtmärgid psühhostimulaatorite poolt indutseeritud ravimsõltuvuse raviks
PUT1689 ST Sergei Vlassov Tartu Ülikool Häälestatavate omadustega heterostruktuursed nanomaterjalid
PUT1690 ST Jeffrey A. Tuhtan Tallinna Tehnikaülikool Bioloogiast inspireeritud hüdrodünaamika sensorsüsteem laboratoorseteks ja in situ mõõtmisteks
PUT1696 ST Anna-Liisa Peikolainen Tartu Ülikool 3D prinditud naatrium-polümeer mikroaku süsinikkserogeel elektroodidega
PUT1701 OT Tõnis Örd Eesti Biokeskus Tribbles homolog 3 (TRIB3) rolli selgitamine rakkude stressivastuses ja normaalse füsioloogia korral
PUTJD646 JD Leeli Amon Tallinna Tehnikaülikool Hilisjääaja kliima, atmosfääri CO2 sisalduse ja keskkonnamuutuste dünaamika Baltikumis
PUTJD654 JD Uku Vainik Tartu Ülikool Geneetilistest riskiteguritest ülekaaluni — ajupõhiste ja psühholoogiliste endofenotüüpide vahendav mõju
PUTJD656 JD Uku Tooming Tartu Ülikool Imagination and Desire: An Investigation of How Imagining Is Involved in Wanting and Why It Matters
PUTJD659 JD Kaire Toming Tartu Ülikool Järvede, nende valgalade ja süsinikusisalduse vastasmõjud globaalses mastaabis
PUTJD661 JD Riina Rammo Tartu Ülikool Tekstiilitehnoloogia mikroskoobi all: kiudude töötlemine Läänemere idakaldal u 800–1600 AD Eesti arheoloogiliste leidude põhjal
PUTJD670 JD Aleksei Lissitsin Tartu Ülikool Biortogonaalsed süsteemid ja ümbernormeeringud Banachi ruumides ning nende seos aproksimatsiooniomadustega
PUTJD680 JD Urmas Joost Tartu Ülikool Titaandioksiidi põhiste elektrokroomsete materjalide arendamine ja uurimine
PUTJD681 JD Heiki Tiikoja Tallinna Tehnikaülikool Perioodilise struktuuriga akustilised metamaterjalid ning innovatiivsed lahendused müra uurimiseks kanalipõhistes süsteemides
PUTJD683 JD Mart Ustav Icosagen AS Melaniini kontsentreeriva hormooni vastaste terapeutiliste antikehade arendamine põletikulise soolehaiguse raviks