Uurimistoetused

Hetkel oluline: uurimistoetuste taotluste ja aruannete esitamisest 2017. aastal

Personaalsete uurimistoetuste taotlusvoor toimub 2017. aastal 1. aprillist 5. mai kella 17-ni.
Täpsem info avaldatakse hiljemalt märtsi alguses.

 

Aruannete esitamine:

 IUT

Institutsionaalse uurimistoetuse teemade ja tuumiktaristu toetuse jätkutaotluste ja vahearuannete ja esitamine toimub 1.02.-20.03.2017.

Teadusteemad, mis algasid 2014. aastal, esitavad koos jätkutaotlusega ka vahearuande (uurimisteema tegevuste kolme aasta vahekokkuvõtte).

PUT

Personaalsete uurimistoetuste aastaaruanne esitatakse 1.02.- 1.03.2017. Aruande esitavad kõik jätkuvad projektid (2016. aastal lõppenud projektid esitavad projekti viimase aasta tulemused ja kulud lõpparuandes).

NB! Seoses aruandluse lihtsustamisega sisaldab aastaaruanne alates 2017. aastast ka jätkutaotlust.

Aastaaruande alusel otsustatakse projekti rahastamise jätkamine (aastaaruanne ühendab finantsaruande ja jätkutaotluse) 2018. aastaks.

2017. aastal alustanud PUT projektid esitavad finantsaruande 1.-30.09.2017, mille alusel otsustatakse rahastamine 2018. aastaks, st eraldi jätkutaotlust esitama ei pea.

2016. aastal lõppenud PUT projektide lõpparuannete esitamine toimub 1.-31.03.2017.

 

PUTJD

Järeldoktorid esitavad jätkuva projekti aastaaruande 1.02.-1.03.2017.

Lõpparuanne esitatakse kolme kuu jooksul pärast projekti lõppemist.

 

SF

Sihtfinantseeritavate teadusteemade lõpparuannete esitatakse hiljemalt 31. märtsiks.

 

ETF

Eesti Teadusfondi grantide lõpparuannete esitatakse hiljemalt 31. märtsiks.

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Riiklikku teadusrahastust on võimalik taotleda personaalseks uurimistööks (PUT) või institutsionaalseks uurimistööks (IUT).

Personaalne uurimistoetus on teadlase või tema juhitava väikese uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse toetus. Personaalseid uurimistoetusi on kolme tüüpi:

  • otsinguprojekt on uudse ning otsingulise ja kõrge rahvusvahelise tasemega projekt, mille täitmisega võib kaasneda kõrge teaduslik risk;
  • stardiprojekti rahastatakse noorteadlaste iseseisvate teadusuuringute alustamiseks;
  • järeldoktori toetus võimaldab noorel teadlasel jätkata teadustööd Eestis või omandada kogemusi välismaal.

Institutsionaalne uurimistoetus võimaldab teadus- ja arendusasutustel rahastada kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevust ning ajakohastada ja ülal pidada selleks vajalikku taristut.

Uurimistoetust on võimalik taotleda ETAgi korraldatavatel avalikel konkurssidel. Taotlusi hindavad esmalt ekspertkomisjonid ja väliseksperdid teistest riikidest. Lõpliku rahastusotsuste teeb hindamisnõukogu, kuhu kuuluvad erinevate valdkondade teadus- ja arendustegevuse valdkonna tunnustatud teadlased.

Rahvusvahelise koostöö projekte rahastab Eesti Teadusagentuur kas bilateraalsete või üle-euroopaliste initsiatiivide raames.

Kontakt:
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
siret.rutiku@etag.ee
731 7381, 5342 0639

 

Mobilitas Pluss ERC grandi taotlemise toetus

Mobilitas Pluss programmist on võimalik taotleda toetust neil partneritel, kelle juures töötab ERC grandi taotlusega teise hindamisvooru jõudnud, kuid Euroopa Teadusnõukogu rahastamisotsusest ilma jäänud teadlasi. Nii pakume neile võimalust oma teadustööd Eestis jätkata ning järgmises taotlusvoorus Eesti teadus- ja arendusasutusest uus ERC grandi taotlus esitada. Hüvitame ERC grandiga seotud teadustöö kulusid ja uue ERC grandi taotluse ettevalmistamise kulusid, sealhulgas lähetused välisriikide TA asutustesse, kus on edukaid ERC grandi hoidjaid.

Kontakt:
Oskar Otsus
Mobilitas Pluss juht
oskar.otsus@etag.ee
7 317 350, 5306 5302