Uurimistoetused

Riiklikku teadusrahastust on võimalik taotleda personaalseks uurimistööks (PUT) või institutsionaalseks uurimistööks (IUT).

Personaalne uurimistoetus on teadlase või tema juhitava väikese uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse toetus. Personaalseid uurimistoetusi on kolme tüüpi:

  • otsinguprojekt on uudse ning otsingulise ja kõrge rahvusvahelise tasemega projekt, mille täitmisega võib kaasneda kõrge teaduslik risk;
  • stardiprojekti rahastatakse noorteadlaste iseseisvate teadusuuringute alustamiseks;
  • järeldoktori toetus võimaldab noorel teadlasel jätkata teadustööd Eestis või omandada kogemusi välismaal.

Institutsionaalne uurimistoetus võimaldab teadus- ja arendusasutustel rahastada kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevust ning ajakohastada ja ülal pidada selleks vajalikku taristut.

Uurimistoetust on võimalik taotleda ETAgi korraldatavatel avalikel konkurssidel. Taotlusi hindavad esmalt ekspertkomisjonid ja väliseksperdid teistest riikidest. Lõpliku rahastusotsuste teeb hindamisnõukogu, kuhu kuuluvad erinevate valdkondade teadus- ja arendustegevuse valdkonna tunnustatud teadlased.

Rahvusvahelise koostöö projekte rahastab Eesti Teadusagentuur kas bilateraalsete või üle-euroopaliste initsiatiivide raames.

Kontakt:
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
siret.rutiku@etag.ee
731 7381, 5342 0639

 

Mobilitas Pluss ERC grandi taotlemise toetus

Mobilitas Pluss programmist on võimalik taotleda toetust neil partneritel, kelle juures töötab ERC grandi taotlusega teise hindamisvooru jõudnud, kuid Euroopa Teadusnõukogu rahastamisotsusest ilma jäänud teadlasi. Nii pakume neile võimalust oma teadustööd Eestis jätkata ning järgmises taotlusvoorus Eesti teadus- ja arendusasutusest uus ERC grandi taotlus esitada. Hüvitame ERC grandiga seotud teadustöö kulusid ja uue ERC grandi taotluse ettevalmistamise kulusid, sealhulgas lähetused välisriikide TA asutustesse, kus on edukaid ERC grandi hoidjaid.

Kontakt:
Oskar Otsus
Mobilitas Pluss juht
oskar.otsus@etag.ee
7 317 350, 5306 5302

logo