Uurimistoetused

Personaalsete uurimistoetuste taotlusvoor toimub 2018. aastal 1. aprillist 30. aprilli kella 17-ni.

 

Hetkel oluline: uurimistoetuste taotluste ja aruannete esitamisest 2018. aastal

Aruannete esitamine

 IUT

Institutsionaalse uurimistoetuse teemade ja tuumiktaristu toetuse jätkutaotluste ja vahearuannete esitamine – 1.02.-20.03.2018.

Teadusteemad, mis algasid 2015. aastal, esitavad koos jätkutaotlusega ka vahearuande (uurimisteema tegevuste kolme aasta vahekokkuvõtte).

PUT

Personaalsete uurimistoetuste aastaaruanne esitatakse 1.02.- 1.03.2018. Aruande esitavad kõik jätkuvad projektid (2017. aastal lõppenud projektid esitavad projekti viimase aasta tulemused ja kulud lõpparuandes).

NB! Seoses aruandluse lihtsustamisega sisaldab aastaaruanne alates 2017. aastast ka jätkutaotlust.

Aastaaruande alusel otsustatakse projekti rahastamise jätkamine (aastaaruanne ühendab finantsaruande ja jätkutaotluse) 2019. aastaks.

2018. aastal alanud PUT projektide juhid esitavad finantsaruande 1.-30.09.2018, mille alusel otsustatakse rahastamine 2019. aastaks, st eraldi jätkutaotlust esitama ei pea.

2017. aastal lõppenud PUT projektide lõpparuannete esitamine toimub 1.03-2.04.2018 kl 17.00.

 

PUTJD

Järeldoktorid esitavad jätkuva projekti aastaaruande 1.02.-1.03.2018.

Lõpparuanne esitatakse kolme kuu jooksul pärast projekti lõppemist.

 

 

 

Kontakt:
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
siret.rutiku@etag.ee
731 7381, 5342 0639