Uurimistoetused

Personaalsete uurimistoetuste taotlusvoor toimus 2017. aastal 1. aprillist 5. mai kella 17-ni.

Täpsem info

Hetkel oluline: uurimistoetuste taotluste ja aruannete esitamisest 2017. aastal

Aruannete esitamine

 IUT

Institutsionaalse uurimistoetuse teemade ja tuumiktaristu toetuse jätkutaotluste ja vahearuannete esitamine – 1.02.-20.03.2017.

Seoses tehniliste tõrgetega Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) töös oli ETIS IUT jätkutaotluste esitamiseks avatud 7. aprillini 2017.

Teadusteemad, mis algasid 2014. aastal, esitavad koos jätkutaotlusega ka vahearuande (uurimisteema tegevuste kolme aasta vahekokkuvõtte).

PUT

Personaalsete uurimistoetuste aastaaruanne esitatakse 1.02.- 6.03.2017. Aruande esitavad kõik jätkuvad projektid (2016. aastal lõppenud projektid esitavad projekti viimase aasta tulemused ja kulud lõpparuandes).

NB! Seoses aruandluse lihtsustamisega sisaldab aastaaruanne alates 2017. aastast ka jätkutaotlust.

Aastaaruande alusel otsustatakse projekti rahastamise jätkamine (aastaaruanne ühendab finantsaruande ja jätkutaotluse) 2018. aastaks.

2017. aastal alustanud PUT projektid esitavad finantsaruande 1.-30.09.2017, mille alusel otsustatakse rahastamine 2018. aastaks, st eraldi jätkutaotlust esitama ei pea.

2016. aastal lõppenud PUT projektide lõpparuannete esitamine toimub 7.03-12.04.2017 kl 17.00 (pikendatud).

 

PUTJD

Järeldoktorid esitavad jätkuva projekti aastaaruande 1.02.-1.03.2017.

Lõpparuanne esitatakse kolme kuu jooksul pärast projekti lõppemist.

 

SF

Sihtfinantseeritavate teadusteemade lõpparuanded esitatakse hiljemalt 31. märtsiks.

 

ETF

Eesti Teadusfondi grantide lõpparuanded esitatakse hiljemalt 31. märtsiks.

_____________________________________________________________________________________________

Riiklikku teadusrahastust on võimalik taotleda personaalseks uurimistööks (PUT) või institutsionaalseks uurimistööks (IUT).

Personaalne uurimistoetus on teadlase või tema juhitava väikese uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse toetus. Personaalseid uurimistoetusi on kolme tüüpi:

  • järeldoktori grant on uurimistoetus doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud isikutele teadlaskarjääri alustamiseks Eesti või välisriigi tugevate teadusasutuste ja uurimisrühmade juures;
  • stardigrant on uurimistoetus esmase teadusliku uurimistöö kogemuse omandanud teadlastele iseseisva karjääri alustamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, oma uurimisrühma loomiseks ning järelkasvu (sh doktorantide) edendamiseks;
  • rühmagrant on uurimistoetus teadlastele iseseisva teadlaskarjääri jätkamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, teadustöö kõrge taseme tagamiseks, tugeva teadusrühma juhtimiseks ja järelkasvu (sh doktorantide) kaasamiseks.

Institutsionaalne uurimistoetus võimaldab teadus- ja arendusasutustel rahastada kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevust ning ajakohastada ja ülal pidada selleks vajalikku taristut.

Uurimistoetust on võimalik taotleda ETAgi korraldatavatel avalikel konkurssidel. Taotlusi hindavad esmalt ekspertkomisjonid ja väliseksperdid teistest riikidest. Lõpliku rahastusotsuste teeb hindamisnõukogu, kuhu kuuluvad erinevate valdkondade teadus- ja arendustegevuse valdkonna tunnustatud teadlased.

Rahvusvahelise koostöö projekte rahastab Eesti Teadusagentuur kas bilateraalsete või üle-euroopaliste initsiatiivide raames.

Kontakt:
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
siret.rutiku@etag.ee
731 7381, 5342 0639