Uurimistoetused

Uurimistoetused (grandid) on mõeldud kõrgetasemeliste teadus- ja arendusprojektide ja nendega kaasnevate tegevuste rahastamiseks.

Uurimistoetusi saavad taotleda kõikides positiivselt evalveeritud Eesti teadus- ja arendusasutustes töötavad teadlased, olenemata nende kodakondsusest või päritoluriigist. Uurimistoetusi rahastatakse riigieelarvest. Uurimistoetuste konkursse korraldab Eesti Teadusagentuur ja taotluste hindamise ning toetuste määramise viib läbi Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu.

 

 

  • Institutsionaalne uurimistoetus (IUT) – Eesti teadus- ja arendusasutuse kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevust, sellega kaasnevate tegevuste rahastamist, Eesti teadus- ja arendusasutuste järjepidevust ning selleks vajaliku taristu ajakohastamist, täiendamist ja ülalpidamist. Alates 2016. aastast uusi institutsionaalseid uurimistoetusi välja ei anta.

 

 

Kontakt:
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
siret.rutiku@etag.ee
731 7381, 5342 0639