Kasulikke materjale

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalneEsimese taotlusvooru jätkukonkursi uuringute lähteülesanded ja konkursiteated:

 

 

Lõppenud konkursid

 

 

28.-29.09.2016 RITA tegevus 1 teemade infopäevad Tallinnas ja Tartus

Infopäeva ettekanded:

RITA tegevus 1 taotlusvooru tutvustus – Eesti Teadusagentuur, Liina Eek

  1. Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikemate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine– Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Kalev Kallemets
  2. Tervikliku ja riigiülese olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitseks ja kriisireguleerimiseks – Siseministeerium, Keaty Siivelt
  3. Personaalmeditsiini lähenemise rakendamine Eesti tervishoiusüsteemis (kliinilise juhtprojekti elluviimine) – Sotsiaalministeerium, Marju Raju
  4. Biomajanduse sektorites lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siim Meeliste
  5. Muutuvast tööturust ja kasvavast rändest tulenevad võimalused ja väljakutsed haridus-, tööturu- ja sotsiaalsüsteemis – Haridus- ja Teadusministeerium, Tiiu Kreegipuu, Aune Valk

Lisainfo:
Liina Eek, RITA juht
liina.eek@etag.ee
tel 731 7383