Kasulikke materjale

II vooru avatud konkursid

„Kaugseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel”.
Konkurss on avatud kuni 3. oktoobrini 2018.

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

“​Mikroobide resistentsuse ohjamise ja vähendamise võimalused”.
Konkurss on avatud kuni 3. oktoobrini 2018.

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis


„Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites“.
Konkurss on avatud kuni 1. oktoobrini 2018.

„Kliimamuutuste leevendamise võimalused süsiniku püüdmisel ja kasutamisel tööstuses“.
Konkurss on avatud kuni 24. septembrini 2018.

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

„Eesti mereala innovaatiliste analüüsi- ja hinnangumeetodite arendamine ning testimine pilootalal“. 
Konkurss on avatud kuni 19. septembrini 2018.

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

„Tolmeldajate, sh meemesilaste, hukkumise vähendamise võimalused“.
Konkurss on avatud kuni 17. septembrini 2018.

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend (fail uuendatud 07.06.2018)
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

„Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri (KII) kaitse simuleerimine Küberharjutusväljal“.
Konkurss on avatud kuni 17. septembrini 2018.

Konkursiteade
Lähteülesanne ja hindamisjuhend (fail uuendatud 13.06.2018)
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

Lõppenud I vooru konkursid


23.03 ja 26.03 RITA tegevus 1 II vooru infopäevad Tartus ja Tallinnas
Infopäeva ettekanded

RITA tegevus 1 teise taotlusvooru tutvustus – Eesti Teadusagentuur, Liina Eek

1) Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri (KII) kaitse simuleerimine Küberharjutusväljal – Kaitseministeerium
2) Raskete eriveoste mobiilsuse ning taristu seisukorrateadlikkuse parandamine – Kaitseministeerium, Külli Jõgeda
3) Soolise palgalõhe vähendamine – Sotsiaalministeerium
4) Tolmeldajate, sh meemesilaste, hukkumise vähendamise võimalused – Maaeluministeerium, Gerit Dreyersdorff
5) Mikroobide resistentsuse ohjamise ja vähendamise võimalused – Maaeluministeerium, Piret Aasmäe
6) Kaug- ja lähiseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel – Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Paul Liias
7) Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukoha andmed riiklikes registrites – Siseministeerium, Viola Mäemurd
8) Kliimamuutuste leevendamisvõimalused süsinikuringlusega läbi süsiniku püüdmistehnoloogiate rakendamise heitemahukates tööstussektorites ja süsiniku kasutamise teistes tööstussektorites – Keskkonnaministeerium, Mart Raamat ja Getlyn Denks
9) Eesti mereala innovaatiliste analüüsi- ja hinnangumeetodite arendamine ning testimine – Keskkonnaministeerium, Ivo Krustok


28.-29.09.2016 RITA tegevus 1 I vooru teemade infopäevad Tallinnas ja Tartus
Infopäeva ettekanded:

RITA tegevus 1 taotlusvooru tutvustus – Eesti Teadusagentuur, Liina Eek

1) Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikemate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine- Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Kalev Kallemets
2) Tervikliku ja riigiülese olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitseks ja kriisireguleerimiseks – Siseministeerium, Keaty Siivelt
3) Personaalmeditsiini lähenemise rakendamine Eesti tervishoiusüsteemis (kliinilise juhtprojekti elluviimine) – Sotsiaalministeerium, Marju Raju

4) Biomajanduse sektorites lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siim Meeliste
5) Muutuvast tööturust ja kasvavast rändest tulenevad võimalused ja väljakutsed haridus-, tööturu- ja sotsiaalsüsteemis – Haridus- ja Teadusministeerium, Tiiu Kreegipuu, Aune Valk

Lisainfo:
Liina Eek, RITA juht
liina.eek@etag.ee
tel 731 7383