NUTIKAS teaduspartnerid

Teadus- ja arendusasutuse ettevõtte teaduspartneriks sobivuse tingimused on kirja pandud haridus- ja teadusministri vastavas määruses.

 
Võrdlevate pakkumiste küsimisel on abiks:

Ettevõtete teaduspartneritena sobivad nutika spetsialiseerumise valdkonna rakendusuuringuid ja tootearendusprojekte läbi viima avalikud teadus- ja arendusasutused:

TA-asutuste pakutavate teenuste otsimisel on abiks:

  • Tuumiktaristud koondavad kõrgetasemelist teadusaparatuuri või tehnoloogiaid ning kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu. Taristud kuuluvad teadus- ja arendusasutustele ning nende  eesmärk on teenindada oma ekspertiisi ja analüütiliste võimalustega valdkonna teadlasi ning uurimis- ja arendusgruppe nii teadus- ja arendustegevuse kui ettevõtlussektoris.

Järgnevas tabelis on toodud kõigi teaduspartneriks sobilike Eesti asutuste nimed ning ettevõttele vajalikud kontaktandmed.

Kontakt:

Viktor Muuli
Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht
730 0325, 517 7697
Piret Ehrenpreis
Kommunikatsioonispetsialist
731 7353, 58160090

Ülikoolid

 

Asutus Kontaktisik

Tartu Ülikool

Sven Lilla
Ettevõtlussuhete koordinaator
+372 737 4809

Ettevõtetele pakutavad teenused.
TÜ rakenduslikud uurimisgrupid on Tartu ülikoolide rakenduslike uurimisgruppide andmebaasis.

 

Tallinna Tehnikaülikool

Jelena Fomina
Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse tehnoloogiasiirde spetsialist
+372 620 35 99
 

Tallinna Ülikool

Marek Mühlberg
Ettevõtluspartnerluse koordinaator
+372 619 9511
+372 551 0204,
 
Külliki Tafel-Viia
+372 6409 361
 

Eesti Maaülikool

Andi Pärn
Teadus- ja arendusosakonna juhataja
+372 7313045
+372 5098619

 

Eesti Maaülikooli rakenduslikud uurimisgrupid on Tartu ülikoolide rakenduslike uurimisgruppide andmebaasis.

Ülevaatlik infomaterjal Teadlaselt Tegijale

Eesti Kunstiakadeemia

 
Ingela Heinaste
Ettevõtlussuhete spetsialist
+372 626 7108

 

Sven Idarand
+372 626 7108
sven.idarand@artun.ee
Varasemaid koostööprojekte tutvustab veebiajakiri NOPE 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Henry-David Varema
Arendusprorektor

Estonian Business School

Olav Aarna
Teadus- ja arendusprorektor
+372 665 1382

Teadus- ja arendusasutused

Teadus- ja arendusasutus Kontaktisik

Tartu Observatoorium

Riho Vendt
Teadur
+372 696 2511
+372 696 2510

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI) 

Kristian Sülluste
Arenduskoordinaator
+372 639 8391
+372 53452599
kristian.sylluste@kbfi.eeSkype: kristiansylluste
 

Tervise Arengu Instituut

Annika Veimer
Arendusdirektor
+372 659 3907

annika.veimer@tai.ee
tai@tai.ee+372 659 3900.

Cybernetica AS

Arne Ansper
Arendusjuht
+372 639 7991

Eesti Biokeskus

Mait Metspalu
Direktor
+372   737 5052
 

Protobios OÜ

Kaia Palm
Juhatuse liige
+372   620 2221

Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus

Riin Ehin
Juhatuse liige
+372 50 72 031
 

Eesti Taimekasvatuse Instituut

Mati Koppel
Direktor
+372 776 6903

Eesti Rahva Muuseum

Tõnis Lukas
Direktor
+372 7350403

Eesti Kirjandusmuuseum

Urmas Sutrop
Direktor
 

Eesti Keele Instituut

Tõnu Tender
Direktor
+372 6177 501
 

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Jaan Undusk
Direktor
 

 

Rakenduskõrgkoolid

Rakenduskõrgkoolid Kontaktisik

Tallinna Tehnikakõrgkool  (TTK)

Oliver Kallas
Tehnoloogiasiirdekeskuse juhataja
+372   666 4542

Ettevõttele suunatud teenused.Teenuseid tutvustav video.

Tartu Kõrgem Kunstikool

Maarja Aeltermann
Arendusprorektor
+372 733 8998

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Merle Varendi
Kvaliteedijuht
+372 628 5812

Tartu Tervishoiukõrgkool

Merle Varik
Arendusprorektor
+372 737 0204

Tallinna Tervishoiukõrgkool

Andra Prems
Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
+372 6 711 732 andra.prems@ttk.ee

Eesti Lennuakadeemia

Karl-Erik Seegel
Arendus- ja rakendusprojektide koordinaator
+372 744 8125
 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

Kolonelleitnant Sten Allik
Rakendusuuringute keskuse ülem
 
Sisekaitseakadeemia
Marek Link Arendusprorektor
+372 696 5432
 

Lääne-Viru rakenduskõrgkool

Hille Ainsar
Arendusprorektor
+372 5265206

Tuumiktaristu

Tuumiktaristu ja osalevad TA asutused  Kontakt
Eesti Genoomikakeskus (Eesti Biokeskus, Tartu Ülikool)
Andres Metspalu
Direktor
Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu
+372 737 5936

 

Jüri Parik
Tuumiklabori juhataja
Eesti Biokeskus
Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, ELNET Konsortsium, Eesti Kirjandusmuuseum, Rahvusraamatukogu, Rahvusarhiiv)
Liisi Lembinen
Direktori kt
Tartu Ülikooli Raamatukogu
+372 737 5700
Eesti keeleressursside keskus (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Keele Instituut)
Kadri Vider
Juhataja
Eesti keeleressursside keskus
Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut
+372 737 6433
Eesti Keskkonnaobservatoorium (Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Observatoorium, Keskkonnaagentuur)
Leho Ainsaar
Direktor
Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
+372 737 5812
Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise Bioloogia ja Füüsika Instituut, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
Ivar Koppel
Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituut
+372 566 29 282
Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Loodusmuuseum, Keskkonnaamet)
Urmas Kõljalg
Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
+372 737 6235
Nanomaterjalid – uuringud ja rakendused (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool)
Jaan Aarik
Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
+372 737 4674
Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (Tartu Ülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti Maaülikool)
Mario Plaas
Juhataja
Tartu Ülikooli Bio- ja Siirdemeditsiini Instituudi Katseloomakeskus
+372 502 3056