TeaMe+

TeaMe+_lipud_horisontaalne_color

 

 

 

TeaMe+ raames viib Eesti Teadusagentuur koos partneritega ellu loodus-, täppis- ja tehnikateadusi ning tehnoloogiat (LTT) populariseerivaid tegevusi. TeaMe+ partnerid on Teaduste Akadeemia ja Eesti Ajalehtede Liit.

Programmi eelarve aastateks 2015-2020 on 3,2 miljonit eurot. Peamised tegevussuunad sel perioodil on:

Teaduse populariseerimine “TeaMe+” toetuse andmise tingimused kinnitas haridus- ja teadusminister käskkirjaga nr 1.1-2/15/357, 25. septembril 2015. aastal.

TeaMe+ tegevus- ja tulemuskava ning eelarve 2015

Kontakt:

Margit Meiesaar
TeaMe+ juht
730 0339
logo