Uued õppematerjalid gümnaasiumile

Üldhariduskoolidele mõeldud õppematerjalide väljatöötamine

TeaMe programmi raames valmisid Eesti Teadusagentuuri tellimusel kaheksa loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna (LTT) valikkursuste õppekomplekti, mille eesmärk oli suurendada noorte huvi LTT valdkonnas õppimise vastu ja toetada õpetajat õpetamisel.

Lisaks valmisid toetavad materjalid järgmistele gümnaasiumi põhikursustele:

Matemaatikas: „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine” (meeskonnajuht Ants Aasma TTÜ), mille materjalid on vabalt kättesaadavad Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Moodle’i e-õppe keskkonnas http://moodle.e-ope.ee üldhariduskoolide kategoorias „Gümnaasiumi valikkursused” ja koolielu õppevaras;

Bioloogias: „Organismide energiavajadus, Organismide areng, Inimese talitluse regulatsioon” (meeskonnajuht Margus Pedaste TÜ). Õppematerjalid on kättesaadavad aadressil: http://biodigi.edu.ee/ .

Füüsikas: „Elektromagnetism“ (meeskonnajuht Kaido Reivelt, TÜ). Õppematerjalid on kättesaadavad aadressil: http://ucukawu.havike.eenet.ee/wordpress/ ja koolielu õppevaras.

Keemias: Orgaanilised ained (meeskonnajuht Heli Väärtnõu-Järv, Edusoft OÜ). Õppematerjal on kättesaadav aadressil: http://www.orgaanilinekeemia.ee/ ja koolielu õppevaras.

Valminud interdistsiplinaarsed valikkursuste materjalide eesmärk oli aidata mitmekesistada eelkõige LTT õppesuunal õppijate teadmisi ja oskusi ning värskendada traditsioonilist õppesisu, võimaldada tundma õppida tänapäevaseid laialt kasutatavaid tehnoloogiaid ja rakendada suures ulatuses infotehnoloogia vahendeid.

Uued õppekomplektid valmisid järgmistele valikkursustele:

 1. Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond – Koolielu õppevara
 2. Mehhatroonika ja robootika – Koolielu õppevara
 3. Arvuti kasutamine uurimistöös – Koolielu õppevara
 4. Rakenduste loomise ja programmeerimise alused – Koolielu õppevara
 5. Geoinformaatika – Koolielu õppevara
 6. Majandusmatemaatika elemendid – Koolielu õppevara
 7. Joonestamine – Koolielu õppevara
 8. Elu keemia – Koolielu õppevara

Iga valikkursuse õppekomplekt koosneb elektroonilistest materjalidest, nagu õpik, töölehed, e-kursus Moodle’is, õpetajaraamat ja teised lisamaterjalid. Õppekomplektide loojateks olid kõrgkoolide ja koolide moodustatud meeskonnad akadeemilistest ekspertidest, tegevõpetajatest, didaktikutest ja haridustehnoloogidest ning lisaks on eelnevalt neid katsetatud kokku 37 erinevas gümnaasiumis.

Kõik valminud õppematerjalid on vabalt kättesaadavad Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Moodle’i e-õppe keskkonnas http://moodle.e-ope.ee üldhariduskoolide kategoorias „Gümnaasiumi valikkursused”.

Kursustele ligipääsuks tuleb endale keskkonnas konto luua ning seejärel kirjutada oma soovist konkreetsele kursusele pääseda keskkonna kasutajatoe e‐mailil moodle@hitsa.ee

Kirjas tuleb äramärkida:

• gümnaasiumi valikkursus

• kursuse nimi

• oma nimi

• oma kasutajanimi Moodle keskkonnas

• kool

• ametinimetus.

Seejärel lisatakse kasutaja valitud kursusele õppija õigustesse.

Sisenenud kursusele saate ligi kõigile kursusel olevatele materjalidele.

Selleks, et antud kursust enda kooli alla kopeerida ning seal see endale sobivaks seadistada, tuleb järgige juhendit. Juhis kursuse loomisest – e-õppevara kasutamine

lisainfo: Eneli Sutt, IT-projektijuht, HITSA eneli.sutt[at]hitsa.ee või moodle[at]hitsa.ee

Lisaks on valikkursuste üldosad ja õpikud kättesaadav portaalis www.koolielu.ee  rubriigis „Õppevara”.

 

Lisainfo:

TeaMe programmi koordinaator Katrin Saart,  e-post: katrin.saart@etag.ee  tel 730 0378

 1. Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond. Tutvustus pdf failina
 2. Mehhatroonika ja robootika.Tutvustus pdf failina
 3. Arvuti kasutamine uurimistöös.Tutvustus pdf failina
 4. Rakenduste loomise ja programmeerimise alused.Tutvustus pdf failina
 5. Geoinformaatika.Tutvustus pdf failina
 6. Majandusmatemaatika elemendid. Tutvustus pdf failina
 7. Joonestamine  – Tutvustus pdf failina
 8. Elu keemia –Tutvustus pdf failina

 

 

Samal teemal:

Õpetajate Leht, 20. veebr, 2015

Eesti Teadusagentuuri uudiskiri: Gümnaasiumi valikkursuste konverents

Õpetajate Leht, 23. august, 2013.

Õpetajate Leht, 14. juuni, 2013

Uudis Kanal 2, 12. juuni,2013