Populariseerimistoetused

Teaduse populariseerimise projektikonkurss

Teaduse populariseerimise projektikonkurss toimub kord aastas I kvartalis.

Konkursi eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu toimub teadlaste ja inseneride töö ning selle tulemuste tutvustamine, populariseerimine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine ning huvi äratamine teadlase ja inseneri elukutse vastu.

Osalemine

Konkursile saab taotlusi esitada järgnevates kategooriates:

  • õpilastele ja avalikkusele suunatud ürituste, teaduspäevade, konkursside, konverentside korraldamine;
  • õpiotstarbeliste audio-visuaalsete materjalide koostamine;
  • näituste korraldamine ja väiksemahuliste eksponaatide soetamine;
  • muude teadust populariseerivate tegevuste läbiviimine.

Projektikonkursil võivad osaleda kõik Eestis teadust populariseerivad füüsilised ja juriidilised isikud. Taotluste esitamise tähtaeg on I kvartalis. Täpsem info konkursitingimuste, hindamiskriteeriumite ja tähtaegade kohta avaldatakse konkursi lehel.

Kontakt:
Katrin Saart
7 300 378, 5695 5985
katrin.saart@etag.ee