EMP ja Norra toetused 2004 – 2009

Sihtasutus Eesti Teadusfond koostöös Rahandusministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutas 2007. a novembris välja konkursi grantide taotlemiseks Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi teaduskoostöö toetusskeemi raames.

Teaduskoostöö toetuskeemi raames korraldatud avaliku projektikonkursi tulemusena toetati järgmiseid koostööprojekte:

 

Grandi-
hoidja

Asutus

Grandi
nr

Projekti nimetus

Algus

Lõpp

Koostööasutused
doonormaades

Liidia Bitjukova TTÜ GI
KBFI
EMP45

Narva Elektrijaamade tuhaheitmete keskkonnamõjud: kombineeritud geokeemiline ja ökotoksikoloogiline uuring

1.06.08 31.05.10 Norra Geoloogia Amet;
Norra Geotehnika Instituut;
Norra Põllumajanduse
ja Keskkonnauuringute Instituut
Sabine Brauckmann EMP54

Keskkonnaruumide kultuuripärand: Eesti ja Norra võrdlev analüüs

1.04.08 30.11.10 Oslo Ülikool, Ülikooli  Ajaloo Foorum;
Oslo Ülikool, Arengu ja keskkonna keskus
Irina Didenkulova TTÜ KübI EMP41

Pikkade lainete uhtekõrguse analüüs kiirlaevalainete baasil

1.06.08 31.12.10

Oslo Ülikooli matemaatikateaduskond;
Bergeni Arvutuskeskus

Ants Erm TTÜ MSI EMP53

Avamere tuuleparkide võimalikud asukohad ning nende meteoroloogilised, hüdrograafilised, jää- ja keskkonnatingimused

1.04.08 31.12.10
Mereuuringute Instituut, Bergen
Mart Loog EMP24

Mass-spektromeetrial baseeruv fosfoproteoomika – vahend rakusiseste signaalisüsteemide kaardistamiseks

1.04.08 31.12.10 Bergeni Ülikool, molekulaarbioloogia osakond
Tiina Randlane EMP9

Epifüütsete suursamblike potentsiaalne indikatsiooniline väärtus metsade vanuse ja kaitsevajaduse hindamisel

1.04.08 31.12.10

Norra Teadus- ja Tehnoloogiaülikooli (NTNU, Trondheim) bioloogia osakond;
Nord-Trøndelagi Ülikool (Steinkjer)

Anu Reinart Tartu
Observatoorium
EMP1

Satelliitide tulemite parandamine kasutamiseks suurte järvede kaugseires

1.04.08 31.12.10

Oslo Ülikooli meteoroloogia ja okeanoloogia osakond;
Norra veeuuringute instituut (NIVA)

Epp Sepp EMP13

Clostridium difficile infektsioon Eestis ja Norras: molekulaarepidemioloogia (k.a hüpervirulentse tüve 027 esinemine), tüvede omadused ja seedetrakti laktobatsillide koosmõju

1.04.08 31.03.10 Stavangeri Ülikooli haigla
Margit Sutrop EMP31

Geeni- ja digitervise andmebaaside uued eetilised raamistikud

1.04.08 31.12.10 Islandi Ülikooli eetikakeskus;
Bergeni Ülikooli teadusloo keskus
Agu Tamm EMP48

Angiogeensed, põletiku ja luustiku markerid kindlate osteoartriidi vormide puhul Eesti ja Islandi patsientidel

1.04.08 31.12.10 Landspitalinn Ülikooli haigla, reumatoloogia osakond

 

Ülevaade teaduskoostöö toetusskeemi EMP projektidest 2007-2011