Partnerlus- ja koostöötoetused

Mobilitas+ ELMobilitas Pluss partnerlus- ja koostöötoetused

 

Norra-Eesti teaduskoostöö programm

norwaygrants_logo_newNorra-Eesti teaduskoostöö programmi eesmärgiks on koostöö suurendamine Eesti ja Norra teadusasutuste vahel. Programmi eelarvest rahastatakse 13 teadusprojekti.

Programmi eelarve: 3,3 miljonit eurot
Programmioperaator: Haridus- ja Teadusministeerium
Programmioperaatori rakendusüksus: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Doonori programmipartner: Norra Teadusnõukogu

 

BONUS

bonusBONUS on Läänemere teemaline programm, mille institutsionaalseks korraldajaks on ühendus BONUS EEIG, kes esindab kümmet teadust rahastavat organisatsiooni üheksast Läänemere äärsest riigist – Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Rootsi.
Programmi BONUS ellukutsumise aluseks on Euroopa Liidu asutamisakti artikkel 185 ja Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu otsus nr 862/2010/EU 22. septembrist 2010.

 

Euroopa Molekulaarbioloogia Organisatsioon

emboEuroopa Molekulaarbioloogia Organisatsioon (EMBO) on 1964. a Šveitsis loodud organisatsioon Euroopa molekulaarbioloogia-alaste uuringute arendamiseks ja koostööks. EMBO-ga on seotud European Molecular Biology Conference (EMBC), EMBO finantseerimiseks loodud valitsustevaheline organisatsioon, kuhu kuulub ka Eesti.
EMBO rahastab erinevaid molekulaarbioloogiaga tegelevatele teadlastele suunatud grante ja tegevusi. Grantide rahastamisel osaleb ka Eesti riik, rakendusasutuseks on Eesti Teadusagentuur.

Eesti esindajad EMBC-s

Maia Kivisaar

Toivo Räim

maia.kivisaar@ut.ee

toivo.raim@hm.ee

ETAg-i kontakt EMBO-s
Toomas Meressoo
7 317 360
5 097 889

 

NordForsk

nordforsk_for_office_documentsEesti TAI strateegias on koostöö Põhjamaadega märgitud kui üks Eesti teaduskoostöö prioriteetidest. NordForsk on Põhjamaade (Island, Norra, Rootsi, Taani, Soome) teaduse ja teaduspoliitika arendamise platvorm, mille eesmärgiks on Põhjamaade teaduse kvaliteedi, mõju ja kuluefektiivsuse edendamine ning koopereerumine teaduse infrastruktuuri arendamisel.  NordForsk-i rahastatavate programmide taotlusvoorudes on loodud võimalusi osalemiseks ka Eesti teadlastele.

ETAg-i kontakt NordForsk’is
Toomas Meressoo
7 317 360
5 097 889