Taotlusvooru dokumendid ja toetuse saajad

2017

Taotlusvooru dokumendid 2017:

Taotlemise juhend 2017

Hindamisjuhend 2017

Taotlusvormi näidis 2017

 

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetuse saajad 2017:

Järeldoktor Juhendaja Teema Toetussumma
Eesti Kunstiakadeemia      
Regina-Nino Mion Virve Sarapik Pilt või märk: Pildilise representatsiooni fenomenoloogiline analüüs 63 420 €
Eesti Maaülikool      
Denis Pretto  Tanel Kaart  Piimalehmade geneetilise ketoosiresistentsuse suurendamine piimast määratavate ühendite baasil   69 300 €
Raymond Ward Tiiu Kull Süsinikuvaru ja süsiniku akumulatsiooni määrade hindamine Eesti rannikualal 75 800 €
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut      
Tommi Tapani Markkanen Martti Raidal Elektronõrga vaakumi ebastabiilsus ja selle kosmoloogilised järeldused 69 920 €
Tanmoy Chakrabarty Raivo Stern Uudsed elektroonsed olekud madalamõõdulistes ja magnet-frustreeritud süsteemides 75 800 €
Tallinna Ülikool      
Teet Teinemaa Eva Näripea Nõukogudejärgne neoliberalism Eesti nüüdisfilmis 69 920 €
Gustavs Strenga Marek Tamm Sümboolsete vahetuste majandus: kinkimine kui sotsiaalne, kultuuriline ja poliitiline praktika hiliskeskaja Liivimaal 69 920 €
Tallinna Tehnikaülikool      
Souhaib Oueslati Maarja Grossberg Cu2ZnSn(SSe)4 monoterakiht päikesepatareide optoelektroonsed uuringud 69 300 €
Rocio Rojas Hernandez Irina Hussainova Uudsete tuum-kest-struktuuriga luminestsentsmaterjalide väljatöötamine 75 800 €
Tartu Ülikool      
Aurele Toussaint Meelis Pärtel Funktsionaalse mitmekesisuse makroökoloogia: taksonoomiliste rühmade võrdlus 69 300 €
Janis Liepins Arnold Kristjuhan Puriinide auksotroofse nälja molekulaarsed mehhanismid pagaripärmis 75 800 €
Eldho Kuppamala Puthenpurayil Thomas Vitaly Skachek Uudsete koodide uurimine hajussüsteemides tekkivate  küsimuste lahendamiseks 63 420 €
Martin Mölder Vello Andres Pettai Parteipoliitika Tajuruumid: Euroopa Parteisüsteemide Induktiivne Analüüs 69 920 €
Alexander Kmoch Ülo Mander Andmeühildamise ja paralleelarvutuste arendamine hüdroloogilises modelleerimises ning SWATi tundlikkuse hindamine ruumiliste sisendandmete parametrisatsioonile hindamaks lämmastiku ja fosfori väljakannet kohalikul ja globaalsel tasandil 75 800 €
Umesh Tukaram Nakate Raivo Jaaniso Hübriidsed fotoaktiivsed nanostruktuurid edendatud gaasisensoritele 75 800 €
John Clarke Toomas Tammaru Kalade kehasuuruse ja kuju evolutsiooni 250 miljonit aastat: bioloogiliste ja keskkonnategurite osa morfoloogilise mitmekesisuse kujunemisel 69 920 €
Mudassir Munshi Ivo Leito Süsihappe estrite efektiivne süntees superaluseliste katalüsaatorite abil 75 800 €
Ashutosh Kumar Pandey Hannes Kollist Osoonitundlike mutantide kasutamine sulgrakkudes toimuva signalisatsiooni uurimiseks 75 800 €
Dhanaji Pandit Bhopate Asko Uri Luminestseeruvad süsinik-nanoosakesed valkude aktiivsuse seireks rakkudes ja kudedes 75 800 €
Oscar Castro Garcia Timo Maran Biosemiootiline lähenemine enaktiivsele minimaalsele tajuprotsessile 75 800 €

 

2016

Taotlusvooru dokumendid 2016:

Taotlemise juhend 2016

Hindamisjuhend 2016

Taotlusvormi näidis 2016

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetuse saajad 2016:

 

Järeldoktor Juhendaja Teema Toetussumma

Eesti Kirjandusmuuseum

     
Saša Babic Piret Voolaid Traditsioon ja innovatsioon: Folkloori lühivormid tänapäeva kultuurilistes dialoogides 69 920 €

Eesti Maaülikool

     
Fabio Ercoli Tiina Nõges Sissekantud orgaanilise aine ja võõrliikide mõju järve toiduahelatele muutuvas kliimas 75 800 €

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

     
Jasper Adamson Tõnis Pehk Funktsionaalsed ja mahukad resortsiinareeni makrotsüklid 69 300 €
Charles Stark Aleksander Rebane Femtosekundiline mitme-footoni neeldumise spektroskoopia üleminekugrupi metallide kompleksides 75 800 €

Tallinna Ülikool

     
Uku Lember Karsten Brüggemann Queer eluilm hiisemas Nõukogude Eestis (1960-80ndad) 69 920 €
Christian Ritter Indrek Ibrus Koondades virtuaalset reisimist ja mängustamist: digitaalne turismitööstus Tallinnas 69 920 €

Tallinna Tehnikaülikool

     
Yan Liang Olle Hints Kitiinikufauna väljakujunemine Baltika kontinendil: elurikkus, biostratigraafia ja biogeograafilised seosed Vara- ja Kesk-Ordoviitsiumis 75 800 €
Can Koral Mihkel Kaljurand Hübriidmikrofluidikal baseeruvate nutikate portatiivsete analüsaatorite arendamine, kasutades spektroskoopilisi ja elektrokeemilisi tehnoloogiaid analüütide detekteerimiseks 75 800 €
Sofiya Aydinyan Irina Hussainova Põlemisega sünteseeritud uued materjalid otsetootmisprotsessi jaoks 75 800 €
Tara Ghasempouri Jaan Raik Verifitseerimise väidete kaevandamise ja kvaliteedi hindamise meetodid funktsionaalse ohutuse parandamiseks arvutisüsteemides 69 920 €
Serhii Stepenkp Dmitri Vinnikov Uudsete energiakvaliteedi parandamise meetodite uurimine ja rakendamine hajaenergeetikas 75 800 €

Tartu Ülikool

     
Maili Jakobson Sulev Kõks WFS1-ga seonduva interaktoomi identifitseerimine ja iseloomustamine: Wolframi sündroomiga assotseeruva diabeedi ja neurodegeneratsiooni molekulaarsed mehhanismid 75 800 €
Sten Hansson Triin Vihalemm Tänapäevase valitsuskommunikatsiooni analüütiline raamistik 69 300 €
Silja-Riin Voolma Jüri Allik Eesti noorte alkoholi- ja tubakatarbimise vähendamine tervisetehnoloogia abil 69 920 €
Carlos Perez Carmona Meelis Pärtel Ökoloogiliste koosluste funktsionaalne täielikkus: integreeritud tõenäosuslik käsitlus seletamaks ökosüsteemide stabiilsust 75 800 €
Gemma Carreras-Badosa Ana Rebane Dendriitrakkudesse sisenevate peptiidide ja mikroRNA-põhiste nanopartiklite disain ja mõju põletikulistele protsessidele 75 800 €
Karin Sigrid Linnea Johansson Hannes Kollist Taim-atmosfäär interaktsioonide geneetiline regulatsioon 75 800 €
Kiran Liversage Jonne Kotta Otsides võõrliikide massrändest tingitud režiiminihete põhjuseid ja võimalikke lahendusi Läänemere keskkonnas 75 800 €
Anu Hynninen Kalle Kirsimäe Abiogeenne või biogeenne murenemine: mikroobsed mõjurid murenemisprotsessides 75 800 €
Kaur Alasoo Leopold Parts Mittekodeerivate haruldaste geneetiliste variantide mõju ennustamine 75 800€
Filip Jaroš Timo Maran Loomade sotsiaalne käitumise kognitiivne ja keskkondlik kontekst: biosemiootiline vaade 40 852,50€