Taotlusvooru dokumendid ja toetuse saajad 2016

Taotlusvooru dokumendid:

Taotlemise juhend 2016

Hindamisjuhend 2016

Taotlusvormi näidis 2016

 

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetuse saajad 2016:

 

Järeldoktor Juhendaja Teema Toetussumma

Eesti Kirjandusmuuseum

     
Saša Babic Piret Voolaid Traditsioon ja innovatsioon: Folkloori lühivormid tänapäeva kultuurilistes dialoogides 69 920 €

Eesti Maaülikool

     
Fabio Ercoli Tiina Nõges Sissekantud orgaanilise aine ja võõrliikide mõju järve toiduahelatele muutuvas kliimas 75 800 €

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

     
Jasper Adamson Tõnis Pehk Funktsionaalsed ja mahukad resortsiinareeni makrotsüklid 69 300 €
Charles Stark Aleksander Rebane Femtosekundiline mitme-footoni neeldumise spektroskoopia üleminekugrupi metallide kompleksides 75 800 €

Tallinna Ülikool

     
Uku Lember Karsten Brüggemann Queer eluilm hiisemas Nõukogude Eestis (1960-80ndad) 69 920 €
Christian Ritter Indrek Ibrus Koondades virtuaalset reisimist ja mängustamist: digitaalne turismitööstus Tallinnas 69 920 €

Tallinna Tehnikaülikool

     
Yan Liang Olle Hints Kitiinikufauna väljakujunemine Baltika kontinendil: elurikkus, biostratigraafia ja biogeograafilised seosed Vara- ja Kesk-Ordoviitsiumis 75 800 €
Can Koral Mihkel Kaljurand Hübriidmikrofluidikal baseeruvate nutikate portatiivsete analüsaatorite arendamine, kasutades spektroskoopilisi ja elektrokeemilisi tehnoloogiaid analüütide detekteerimiseks 75 800 €
Sofiya Aydinyan Irina Hussainova Põlemisega sünteseeritud uued materjalid otsetootmisprotsessi jaoks 75 800 €
Tara Ghasempouri Jaan Raik Verifitseerimise väidete kaevandamise ja kvaliteedi hindamise meetodid funktsionaalse ohutuse parandamiseks arvutisüsteemides 69 920 €
Serhii Stepenkp Dmitri Vinnikov Uudsete energiakvaliteedi parandamise meetodite uurimine ja rakendamine hajaenergeetikas 75 800 €

Tartu Ülikool

     
Maili Jakobson Sulev Kõks WFS1-ga seonduva interaktoomi identifitseerimine ja iseloomustamine: Wolframi sündroomiga assotseeruva diabeedi ja neurodegeneratsiooni molekulaarsed mehhanismid 75 800 €
Sten Hansson Triin Vihalemm Tänapäevase valitsuskommunikatsiooni analüütiline raamistik 69 300 €
Silja-Riin Voolma Jüri Allik Eesti noorte alkoholi- ja tubakatarbimise vähendamine tervisetehnoloogia abil 69 920 €
Carlos Perez Carmona Meelis Pärtel Ökoloogiliste koosluste funktsionaalne täielikkus: integreeritud tõenäosuslik käsitlus seletamaks ökosüsteemide stabiilsust 75 800 €
Gemma Carreras-Badosa Ana Rebane Dendriitrakkudesse sisenevate peptiidide ja mikroRNA-põhiste nanopartiklite disain ja mõju põletikulistele protsessidele 75 800 €
Karin Sigrid Linnea Johansson Hannes Kollist Taim-atmosfäär interaktsioonide geneetiline regulatsioon 75 800 €
Kiran Liversage Jonne Kotta Otsides võõrliikide massrändest tingitud režiiminihete põhjuseid ja võimalikke lahendusi Läänemere keskkonnas 75 800 €
Anu Hynninen Kalle Kirsimäe Abiogeenne või biogeenne murenemine: mikroobsed mõjurid murenemisprotsessides 75 800 €
Kaur Alasoo Leopold Parts Mittekodeerivate haruldaste geneetiliste variantide mõju ennustamine 75 800€
Filip Jaroš Timo Maran Loomade sotsiaalne käitumise kognitiivne ja keskkondlik kontekst: biosemiootiline vaade 40 852,50€