PUT järeldoktori toetus

Personaalse uurimistoetuse järeldoktoritoetuse eesmärk on toetada Eesti doktorikraadi või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni omandanud teadlaste iseseisva karjääri jätkamist tugevates teadusrühmades.
Toetust saavad taotleda isikud, kellel oli taotluse esitamise tähtajaks omistatud esmakordne Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon ja selle omistamisest ei olnud möödunud rohkem kui 5 aastat.

 

Oluline:
Personaalsete uurimistoetuste taotlusvoor toimub 2017. aastal 1. aprillist 5. mai kella 17.00-ni.

NB! Taotlus on  lõplikult esitatud alles siis, kui vastuvõttev asutus on selle kinnitanud. Palun jälgige taotluse esitamise asutusesiseseid tähtaegu!

 

• Järeldoktor

Eelarve koostamise juhend

 

Taotlemise juhend

Hindamise juhend

PUT_JD_näidisvorm

2017. aastal saab taotleda ainult välisriiki suunduva järeldoktori toetust. Välisriigist Eestisse tuleva järeldoktori toetust saab taotleda Mobilitas Pluss programmist.

 

Korduma kippuvad küsimused

 

 

Kontakt:
Kadri Mäger
Järeldoktoritoetuste koordinaator
+372 7317 358
kadri.mager@etag.ee