Raamatu „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest“ esitlus

 20. jaanuaril esitleme Tartu Loodusmajas raamatut „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest“. Kell 13 algavale raamtuesitlusele on oodatud üldhariduskoolide ja huvikoolide huviringide juhendajad, huvijuhid, õpetajad ja kõik huvilised, kes loodus- ja tehnikavaldkonna huviharidusega seotud ja selle edendamisele kaasa tahavad aidata.

Huvihariduse arengu jaoks on tähtis tagada huviringide mitmekesisus ja kõigi õpilaste juurdepääs neid huvitavale tunnivälisele tegevusele. Loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkondades on huvihariduse võimalusi vähem kui võiks ja kaugeltki kõigil noortel ei ole neile ligipääsu.

Raamatu „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest.“ kaante vahele oleme koondanud teadushuvihariduses tegevate inimeste ideid ja kogemusi, millest on abi neile, kes alles plaanivad südamelähedasel loodusteaduslikul või tehnoloogilisel teemal lastele põnevat ja harivat tunnivälist tegevust pakkuda kui ka neil, kes seda juba teevad. Suurem osa materjalist on tõlgitud ja kohandatud Soome autorite töödest teadushuvihariduse korralduse ja pedagoogika kohta ning on kasutatav laiemalt kogu huvihariduse korraldamisel.
Raamat valmis Eesti Teadusagentuuri ja Arenduskeskus Opinkirjo koostööprojekti „Kvaliteetse teadushuvihariduse põhimõtete väljatöötamine Soome ja Eesti huviharidussüsteemide alusel 2015“ raames.

Üritust toetavad Euroopa Regionaalarengufondi programm TeaMe+,  European Schoolnet ja Scientix.

 

Täiendav info: Katrin Saart, Eesti Teadusagentuur, tel (+372) 7300378, e-post: katrin.saart@etag.ee