PÜÜK 11 ja Scientix esitlevad: reaal-ja loodushariduse konverents Gunnar Polma mälestuseks 11.–12. septembril 2015 Tallinna Reaalkoolis

11.-12. septembrini  toimub Tallinna Reaalkoolis reaal- ja loodushariduse rahvusvaheline konverents, mis on suunatud haridustöötajatele, üliõpilastele ja haridusasutuste partneritele.

Konverentsiga soovib TallinnaReaalkooli koos Eesti Teadusagentuuri ja SA Innovega innustada õppima ja õpetama reaal- ja loodusaineid, jagades kahe päeva jooksul praktilisi kogemusi ning metoodilisi soovitusi nii kodu- kui välismaalt.

Reaalkooli juhi Ene Saare sõnul Reaali kogukond mitte ainult ei kõnele reaal- ja loodusainete jätkusuutlikkusest, vaid võtab seda igapäevase missioonina.  „Seetõttu on loomulik, et  panustame konverentsi korraldamisse eestvedaja ja praktiliste kogemuste jagajana,“ märgib Ene Saar.

Konverentsi avapäeval tutvustatakse reaal- ja loodusharidusearenguid nii Eestis kui mujal maailmas, räägitakse loodusteadusi  toetavatest tegevustest ja loodusteaduslikust kirjaoskusest karjäärivalikute mõjutajana. Ettekannetega astuvad üles aineõpetajad, spetsialistid ning ülikoolide õppejõud Eestist, Taanist, Ühendkuningriigist ja Kanadast.

Esimese konverentsipäeva võtab kokku paneeldiskusioon, kus reaal- ja loodusainete õpetamise teemadel arutlevad Volli Kalm Tartu Ülikoolist, Tiit Land Tallinna Ülikoolist, Erkki Truve Tallinna Tehnikaülikoolist, Katrin Soika Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Kersti Veskimets Tallinna Reaalkoolist. Paneeldiskussiooni modereerib Martin Saar Tallinna Reaalkoolist.

Esimese päeva lõpetab Gunnar Polma mälestusõhtu tema aja- ja teekaaslastega.

Konverentsi teisel päeval saab täiendada oma ainealaseid teadmisi ja metoodilist repertuaari erinevates töötubades, mille läbiviijateks on mitmed praktikud Tallinna Reaalkoolist, Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist jpt.

Eesti Teadusagentuur toetab konverentsi toimumist rahvusvahelise projekti Scientix raames. Scientix-i eesmärk on arendada loodus-, täppis- ja tehnikateaduste alast hariduse võrgustikku üle Euroopa. Projekti keskmes on rahvusvaheline veebivaramu, mis annab õpetajatele ligipääsu erinevates riikides loodud õppematerjalidele. Huvipakkuvad materjalid tõlgitakse tasuta eesti keelde, kui selleks avaldab portaali http://www.scientix.eu kaudu soovi vähemalt 3 õpetajat. Scientixi tegevusi Eestis koordineerib teadusagentuur.

PÜÜK 11 on pedagoogide ühenduste ülene koostööpäev, mille toimumisi toetab SA Innove.

Täpsem konverentsi info: http://www.etag.ee/teadpop/scientix/konverents/