Peaminister Ratas: Investeeringud teadusesse ei ole luksus vaid kohustus

Valitsuse pressiteade:

Tallinn, Kultuurikatel, 12. oktoober – Peaminister Jüri Ratase sõnul ei ole teadusesse ja innovatsiooni investeerimine luksus vaid vajalik selleks, et Euroopa Liit oleks maailmas esirinnas ning säiliks konkurentsivõimelisena ka tulevikus. 

„Kui teaduse rahastamine ei kasva, langeb Euroopa Liidu konkurentsivõime ja kaotame võistluses talentide pärast. Selle tulemusena jääksid välja arendamata paljud uued tehnoloogiapõhised ja teadusmahukad tooted. Seetõttu peab teadusesse investeerimine olema liikmesriikide selge prioriteet,“ ütles peaminister Ratas täna Kultuurikatlas korraldataval tippteaduse kõrgetasemelise konverentsi tervitussõnades.

Teaduse rahastamine on prioriteet ka Eesti jaoks. Mul on hea meel kinnitada, et  järgmise aasta riigieelarves tõstame teadusinvesteeringuid 11% võrra. Eesmärk on, et aastaks 2020 peaks Eestis teadus- ja arendustegevusse tehtavad kulutused jõudma kokku 3%-ni SKP-st, millest 1% peaks moodustama avaliku sektori ja 2% erakulutused.“ lisas peaminister.

Meie Euroopa Liidu eesistumise eesmärk on, et liikmesriigid toetaksid teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni investeeringute kasvu ja et see kajastuks ka liidu järgmises mitmeaastases finantsraamistikus,“ lisas peaminister Ratas.

Peaminister andis konverentsil üle Tallinna Call for Action 2017 üleskutse Euroopa Komisjoni ning sidusrühmade esindajatele. „Üleskutse eesmärk on kindlustada teadusvaldkonna laiapõhjaline poliitiline toetus Euroopas.  Peame tegema kõik selleks, et teadusvaldkond saaks rohkem raha mitte ainult avalikust sektorist, vaid ka ettevõtetelt. Samuti on meil vaja pingutada, et teaduse roll majandusarengus ning konkurentsivõime suurendamisel oleks ühiskonnas paremini teadvustatud ja väärtustatud,“ lõpetas Ratas.

Fotod konverentsilt: https://www.dropbox.com/sh/838mzwj9l9njw1g/AABkxclpQj2Fp8iW9m8PTeIIa?dl=0

Lisainfo
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

valitsus.ee