Otsime teadushuviharidust tutvustava videoklipi koostajat

Otsime tegijat, kes teeks „siililegi selgeks“, mis on teadushuviharidus*:

  • koostaks arusaadava ja atraktiivse video, mis on kuni 2 minutit pikk;
  • kaasaks selle valmimisse nii teadushuvihariduses osalevaid noori kui juhendajaid-õpetajaid;
  • video valmimise tähtaeg on 1. november ja peab sobima presenteerimiseks suurel ekraanil (konverentsidel), veebilehel, sotsiaalmeedias jne.

Video esmaettekanne toimub 22. novembril 2017 Tallinnas toimuval teadushuvihariduse konverentsil.

Koostatava materjali autoriõigused loovutatakse Eesti Teadusagentuurile.

Video koostaja edastab eelnevalt kokkulepitud ajal ja formaadis materjalid ETAg-i TeaMe+ koordinaatorile.

Kandideerimiseks palume saata:

  • ideekirjeldus vähemalt 2000 tähemärki;
  • tegevusplaani eeldatava ajakava ja töömahu arvestus tundides;
  • hinnapakkumine, koos kõigi sisalduvate maksudega (eraldi välja toodud).

Tegevust rahastatakse ERF-i programmi TeaMe+ toel.

 

Pakkumisi ootame hiljemalt 3. oktoober kell 12.00, 2017 e-posti aadressil: katrin.saart@etag.ee

*Teadushuvihariduseks nimetame eelkõige loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnas läbiviidavat huviharidust, mis hõlmab formaalharidusevälist tegevust kõigis selle vormides, on pikaajaline, süsteemne, juhendatud, toimub vaba tahte alusel ja mille eesmärk on tekitada huvi valdkonna vastu või omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.

 

Kontakt ja lisainfo
Katrin Saart
Eesti Teadusagentuur
Tel 730 0378
E-post katrin.saart@etag.ee