Otsime teaduslaagri ja/või -nädala koolitusmaterjalide koolitajat

SA Eesti Teadusagentuur (ETAg) otsib märtsi koolivaheajal 2017 toimuva koolituse koolitajat,  teadushuviringi juhendajatele või huvijuhtidele.

Koolituse sisuks on temaatilise teadusnädala/-laagri jaoks praktiliste töödeks juhendite pakkumine koos tegevusprotsessi kirjeldusega järgnevatel teemadel:

  1. Maateadus ja bioloogia
  2. Keemia
  3. Kosmosetehnoloogia
  4. Füüsika

Iga teema käsitlust vähemalt 20 tunni ulatuses. Tegevused peavad olema praktilised, integreeritud igapäevaeluga ja välja toodud lõiming erinevate õppeainetega. Praktilised tegevused peavad sobivad I ja II kooliastme õpilastele.

Koolitaja ülesandeks on ette valmistada koolituspäeva kava, edastada eelnevalt kõigi teemade kohta materjalid/tööjuhendid ETAg-i TeaMe+ koordinaatorile ja viia läbi tööjuhenditel põhinev koolituspäev osalejatele.

Koolitus on ühepäevane ja toimub märtsi koolivaheajal Tartus, täpne kuupäev selgub lepingu sõlmimise ajaks. Koolituse kestus kokku on 8 akadeemilist tundi (millele lisandub ettevalmistusaeg).

ETAg katab koolitusruumide, toitlustuse ja koolitusmaterjalide trükkimisega seonduvad kulud ja hüvitab vajadusel koolitaja materjalikulu.

Pakkumisi ootame hiljemalt 9. veebruaril kell 10.00, 2017 e-posti aadressil: katrin.saart@etag.ee

Kandideerimiseks palume saata:

  • CV, mis sisaldab infot koolitaja kogemustest antud koolitusteemal;
  • Vähemalt ühe teema praktiliste tööde kirjeldused;
  • Hinnapakkumine (palun esitage koolitaja töötasu maksumus ETAgile lõpphinnana ehk koos kõigi maksudega)

 

Koolitust rahastatakse ERF-i programmi TeaMe+ toel.

TeaMe+_lipud_horisontaalne_color

 

Kontakt ja lisainfo
Katrin Saart
Eesti Teadusagentuur
Tel 730 0378
E-post katrin.saart@etag.ee