Otsime produtsenti ja lavastajat

Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium  ning Euroopa Komisjon korraldavad 22.-27. septembril Tallinnas 29. Euroopa noorte teadlaste konkurssi. Otsime Euroopa noorte teadlaste konkursi EUCYS 2017 avatseremoonia, Eesti ja Euroopa noorte teadlaste kohtumise, EUCYS 2017 autasustamistseremoonia ja EUCYS 2017 lõpupeo jaoks produtsenti ja lavastajat, kes aitaks saavutada sujuva ja huvitava piduliku ürituse toimumise.

EUCYS 2017 avatseremoonia toimub 23. septembril kell 12-13 restoranis Dvigatel, Ülemiste Citys. Avamisel on kohustuslikeks osadeks: ürituse avamine kõnega Euroopa Komisjoni esindaja poolt koos avamistegevusega (võib olla nt lindi lõikamine vms, aga palju põnevam ja Eestile omasem, nt IT-lahendus), kõne Eesti riigi esindajalt, osalevate riikide lippude sissetoomine koos vastava riigi visuaalse tutvustusega.

Produtsent:

 • Mõtleb välja üritusele sobiva lavastusliku lahenduse ja etteasted
 • Planeerib ürituse ajakava ning aitab kinni pidada sellest ürituse toimumise ajal
 • Leiab sobiva muusikalise etteaste ja sõlmib muusikutega vajalikud kokkulepped
 • Leiab ürituse juhi, kes valdab inglise keelt, ja sõlmib temaga kokkulepped
 • Juhendab ürituse moderaatorit ning muusikuid
 • Aitab planeerida ja lahendada avatseremoonia tehnilised vajadused

 

EUCYS 2017 Eesti noorte ja võistlusel osalevate noorte kohtumisõhtu toimub 23. septembril kell 18-22 Energiakeskuses. Ürituse jooksul toimub püstijala toitlustamine.

Produtsent:

 • Mõtleb välja üritusele sobiva lavastusliku lahenduse ja etteasted
 • Mõtleb välja üritusele sobiva teema ja teemaga sobivad sotsialiseerumismängud
 • Planeerib ürituse ajakava ning aitab kinni pidada sellest ürituse toimumise ajal
 • Leiab üritusele mängujuhi, kes valdab inglise keelt, kes osalevatele noortele mõeldud mänge läbi viiks. Mänge tuleks läbi viia kasutades Energia avastuskeskuse ekspositsiooni.

 

EUCYS 2017 autasustamistseremoonia toimub 26. septembril kell 11-13 Estonia kontserdisaalis. Autasutamisel on kohustuslikeks osadeks: kõne Euroopa Komisjoni esindaja poolt, kõne Eesti riigi esindajalt (loodetavasti presidentilt), autasude üle andmine koos autasustatava töö visuaalse tutvustusega, auhinna saajate pildistamine koos auhinna üleandjaga, lipu üleandmine järgmisele korraldajale, korraldajate tänamine.

Produtsent:

 • Mõtleb välja üritusele sobiva lavastusliku lahenduse ja etteasted
 • Planeerib ürituse ajakava ning aitab kinni pidada sellest ürituse toimumise ajal
 • Leiab sobiva muusikalise etteaste ja sõlmib muusikutega vajalikud kokkulepped
 • Leiab ürituse juhi, kes valdab inglise keelt, ja sõlmib temaga kokkulepped
 • Juhendab ürituse juhi, ning muusikuid
 • Aitab planeerida ja lahendada avatseremoonia tehnilised vajadused

EUCYS 2017 lõpupidu toimub 26. 09 kell 19-24 Tallinna Lauluväljakul. Ürituse jooksul toimub laudades toitlustamine. Antakse üle konkursi mängude auhinnad, tänatakse korraldajaid ja osalejaid.

Produtsent:

 • Mõtleb välja üritusele sobiva lavastusliku lahenduse ja etteasted
 • Planeerib ürituse ajakava ning aitab kinni pidada sellest ürituse toimumise ajal
 • Leiab sobiva elava tantsumuusika ja sõlmib muusikutega vajalikud kokkulepped
 • Leiab ürituse juhi, kes valdab inglise keelt, ja sõlmib temaga kokkulepped

 

Palume teil esitada ideekavandi (ürituste raamistiku) EUCYS 2017 ürituste läbiviimiseks, ajakava ürituste ettevalmistamiseks ning hinnapakkumise, mis hõlmaks nii teie töötasu kui ka vahendatavate muusikut ja õhtujuhtide töötasu. Palun kõikide teenuste hinnad eraldi välja tuua. Muudatused hinnapakkumises on hilisemalt võimalikud, kui need tulenevad muusikute või õhtujuhtide vahetusest. Muudatused pakkumises produtsendi ja tema meeskonna töötasu osas ei ole peale lepingu sõlmimist lubatud.

Pakkumuste hindamisel on ideekavandi osakaal 60% ning hinna osakaal 40%.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 6. märts 2017. Palun saatke pakkumine, ajakava ja ideekavand e-postil liina.raju@etag.ee

Täiendav informatsioon:

Liina Raju
EUCYS 2017 projektijuht
liina.raju@etag.ee
tel: 53499250